Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Bestedingsaandeel (%)
021300 Bier Particuliere huishoudens 2020 0,5
021300 Bier Type: Eenpersoonshuishouden 2020 0,5
021300 Bier Type: Alleenstaande man 2020 0,8
021300 Bier Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 0,9
021300 Bier Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 0,5
021300 Bier Type: Alleenstaande vrouw 2020 0,2
021300 Bier Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 0,3
021300 Bier Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 0,1
021300 Bier Type: Meerpersoonshuishouden 2020 0,5
021300 Bier Type: Eenoudergezin 2020 0,3
021300 Bier Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 0,2
021300 Bier Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 0,4
021300 Bier Type: Paar, totaal 2020 0,5
021300 Bier Type: Paar, met kind(eren) 2020 0,5
021300 Bier Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020 0,4
021300 Bier Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020 0,6
021300 Bier Type: Paar, zonder kind 2020 0,6
021300 Bier Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020 0,6
021300 Bier Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020 0,5
021300 Bier Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020 0,8
021300 Bier Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,5
021300 Bier Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,5
021300 Bier Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,5
021300 Bier Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,5
021300 Bier Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,4
021300 Bier Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020 0,8
021300 Bier Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020 0,6
021300 Bier Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020 0,5
021300 Bier Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020 0,5
021300 Bier Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020 0,7
021300 Bier Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020 0,5
021300 Bier Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder 2020 0,3
021300 Bier Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020 0,5
021300 Bier Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020 0,6
021300 Bier Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020 0,4
021300 Bier Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2020 0,6
021300 Bier Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL 2020 0,4
021300 Bier Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL 2020 0,5
021300 Bier Herkomst: geb. in NL, 2 ouders buiten NL 2020 0,3
021300 Bier Herkomst: geboren buiten Nederland 2020 0,4
021300 Bier Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020 0,6
021300 Bier Bron: Inkomen als werknemer 2020 0,6
021300 Bier Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020 0,5
021300 Bier Bron: Overdrachtsinkomen 2020 0,5
021300 Bier Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020 0,4
021300 Bier Bron: Uitkering werkloosheid 2020 0,5
021300 Bier Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020 0,7
021300 Bier Bron: Uitkering pensioen 2020 0,4
021300 Bier Bron: Uitkering sociale voorziening 2020 0,6
021300 Bier Bron: Uitkering bijstand 2020 0,5
021300 Bier Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020 0,6
021300 Bier Bron: Studiefinanciering 2020 1,0
021300 Bier Woningbezit: eigen woning 2020 0,5
021300 Bier Woningbezit: huurwoning 2020 0,5
021300 Bier Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020 0,5
021300 Bier Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 0,7
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 0,4
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 0,4
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2020 0,6
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020 0,7
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020 0,4
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020 0,6
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020 0,6
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2020 0,6
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2020 0,6
021300 Bier Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2020 0,5
021300 Bier Inkomen tot lage-inkomensgrens 2020 0,7
021300 Bier Inkomen boven lage-inkomensgrens 2020 0,5
021320 Overig alcoholhoudend bier Particuliere huishoudens 2020 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Eenpersoonshuishouden 2020 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande man 2020 0,2
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 0,2
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 0,0
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande vrouw 2020 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 0,0
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Meerpersoonshuishouden 2020 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Eenoudergezin 2020 0,0
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 0,0
021320 Overig alcoholhoudend bier Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.