Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Geslacht Leeftijd Herkomst Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%) Gedefinieerde dagdoses (DDD), relatief (aantal per 1 000 personen)
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: totaal Totaal 2020* 56,54 290
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: totaal Totaal 2021* 57,08 291
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: totaal C Hartvaatstelsel 2020* 10,60 66
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: totaal C Hartvaatstelsel 2021* 10,62 66
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren in Nederland Totaal 2020* 57,92 288
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren in Nederland Totaal 2021* 58,56 290
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren in Nederland C Hartvaatstelsel 2020* 10,46 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren in Nederland C Hartvaatstelsel 2021* 10,48 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Totaal 2020* 57,60 285
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Totaal 2021* 58,14 287
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL C Hartvaatstelsel 2020* 10,47 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL C Hartvaatstelsel 2021* 10,49 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Totaal 2020* 59,47 304
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Totaal 2021* 60,46 306
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL C Hartvaatstelsel 2020* 10,26 64
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL C Hartvaatstelsel 2021* 10,33 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL Totaal 2020* 58,08 290
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL Totaal 2021* 58,80 292
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL C Hartvaatstelsel 2020* 10,02 62
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL C Hartvaatstelsel 2021* 10,05 62
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders buiten NL Totaal 2020* 60,83 324
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders buiten NL Totaal 2021* 62,06 328
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders buiten NL C Hartvaatstelsel 2020* 10,81 71
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders buiten NL C Hartvaatstelsel 2021* 10,95 72
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Totaal 2020* 48,42 306
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Totaal 2021* 48,67 305
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland C Hartvaatstelsel 2020* 11,35 75
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland C Hartvaatstelsel 2021* 11,37 75
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Totaal 2020* 57,60 285
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Totaal 2021* 58,14 287
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland C Hartvaatstelsel 2020* 10,47 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland C Hartvaatstelsel 2021* 10,49 65
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Totaal 2020* 46,00 223
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Totaal 2021* 46,46 222
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) C Hartvaatstelsel 2020* 9,04 57
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) C Hartvaatstelsel 2021* 9,02 57
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: buiten Europa Totaal 2020* 58,33 356
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: buiten Europa Totaal 2021* 59,08 357
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: buiten Europa C Hartvaatstelsel 2020* 12,07 78
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: buiten Europa C Hartvaatstelsel 2021* 12,15 79
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Totaal 2020* 65,33 422
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Totaal 2021* 65,83 414
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko C Hartvaatstelsel 2020* 11,74 69
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko C Hartvaatstelsel 2021* 11,79 69
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Totaal 2020* 65,38 474
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Totaal 2021* 65,55 470
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije C Hartvaatstelsel 2020* 15,04 103
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije C Hartvaatstelsel 2021* 15,08 104
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Totaal 2020* 63,83 483
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Totaal 2021* 64,79 485
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname C Hartvaatstelsel 2020* 15,18 106
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname C Hartvaatstelsel 2021* 15,17 107
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Totaal 2020* 59,08 348
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Totaal 2021* 59,51 351
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben C Hartvaatstelsel 2020* 12,48 85
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben C Hartvaatstelsel 2021* 12,57 86
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Totaal 2020* 53,63 271
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Totaal 2021* 54,13 273
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië C Hartvaatstelsel 2020* 9,83 63
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië C Hartvaatstelsel 2021* 9,93 64
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: overig buiten Europa Totaal 2020* 53,82 299
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: overig buiten Europa Totaal 2021* 54,92 302
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: overig buiten Europa C Hartvaatstelsel 2020* 11,10 70
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: overig buiten Europa C Hartvaatstelsel 2021* 11,21 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, herkomst, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond en generatie'. Zie verder paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Gedefinieerde dagdoses (DDD), relatief
Defined Daily Dose (DDD) is de door de WHO vastgestelde gemiddelde dagelijkse dosis van een geneesmiddel, wanneer het geneesmiddel wordt ingezet voor de hoofdindicatie, bij een onderhoudsbehandeling voor volwassenen. Deze definitie maakt het mogelijk om het gebruik van verschillende toedieningsvormen en verschillende middelen met elkaar te vergelijken.

WHO: World Health Organisation, Wereldgezondheidsorganisatie