Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Geslacht Leeftijd Herkomst Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%) Gedefinieerde dagdoses (DDD), relatief (aantal per 1 000 personen)
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Totaal 2021 57,08 290.764
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal Totaal 2022* 57,83 288.482
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal C Hartvaatstelsel 2021 10,62 66.331
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Totaal C Hartvaatstelsel 2022* 10,53 65.389
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Totaal 2021 58,14 285.998
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Totaal 2022* 59,70 286.803
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL C Hartvaatstelsel 2021 10,49 64.708
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouders in NL C Hartvaatstelsel 2022* 10,46 64.062
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Totaal 2021 60,46 306.110
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Totaal 2022* 61,58 306.599
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL C Hartvaatstelsel 2021 10,33 64.770
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL C Hartvaatstelsel 2022* 10,33 64.192
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Totaal 2021 48,67 302.215
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland Totaal 2022* 46,87 288.535
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland C Hartvaatstelsel 2021 11,37 75.184
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomst: geboren buiten Nederland C Hartvaatstelsel 2022* 10,94 72.505
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Totaal 2021 58,14 285.998
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland Totaal 2022* 59,70 286.803
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland C Hartvaatstelsel 2021 10,49 64.708
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederland C Hartvaatstelsel 2022* 10,46 64.062
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Totaal 2021 46,46 221.874
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Totaal 2022* 44,10 206.619
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) C Hartvaatstelsel 2021 9,02 56.778
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Europa (excl. Nederland) C Hartvaatstelsel 2022* 8,48 53.388
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Totaal 2021 65,83 414.318
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko Totaal 2022* 65,91 410.463
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko C Hartvaatstelsel 2021 11,79 69.242
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Marokko C Hartvaatstelsel 2022* 11,57 68.016
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Totaal 2021 65,55 469.588
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije Totaal 2022* 65,73 462.170
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije C Hartvaatstelsel 2021 15,08 103.688
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Turkije C Hartvaatstelsel 2022* 14,97 103.636
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Totaal 2021 64,79 485.178
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname Totaal 2022* 65,09 481.347
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname C Hartvaatstelsel 2021 15,17 107.075
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Suriname C Hartvaatstelsel 2022* 15,02 104.989
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Totaal 2021 59,51 348.195
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben Totaal 2022* 60,26 344.601
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben C Hartvaatstelsel 2021 12,57 85.664
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Nederlandse Cariben C Hartvaatstelsel 2022* 12,49 84.473
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Totaal 2021 54,13 272.443
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië Totaal 2022* 54,53 270.159
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië C Hartvaatstelsel 2021 9,93 63.849
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Indonesië C Hartvaatstelsel 2022* 9,91 63.569
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Totaal 2021 54,92 300.627
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... Totaal 2022* 55,23 294.731
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... C Hartvaatstelsel 2021 11,21 70.399
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Herkomstland: Buiten Europa (excl. 5 ... C Hartvaatstelsel 2022* 11,06 69.033
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, herkomst, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2023:
- Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over 2020 en 2021 definitief gemaakt.
- Tekstuele wijziging: de omschrijving van geneesmiddelenhoofdgroep Y (Niet ingevuld) is vervangen door Z (Niet van toepassing). De onderliggende middelen zijn echter hetzelfde gebleven. Deze categorie wordt toegekend aan producten die geen ATC-code hebben volgens het ATC-classificatiesysteem van de WHO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2024

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Gedefinieerde dagdoses (DDD), relatief
Defined Daily Dose (DDD) is de door de WHO vastgestelde gemiddelde dagelijkse dosis van een geneesmiddel, wanneer het geneesmiddel wordt ingezet voor de hoofdindicatie, bij een onderhoudsbehandeling voor volwassenen. Deze definitie maakt het mogelijk om het gebruik van verschillende toedieningsvormen en verschillende middelen met elkaar te vergelijken.

WHO: World Health Organisation, Wereldgezondheidsorganisatie