ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Biometrische methoden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem (% van bedrijven)
1 werkzame persoon Totaal C-N en Q 34 64 53 26 34 25 54 20 19 17 10 12 8
1 werkzame persoon C Industrie 35 61 44 20 23 17 46 12 12 9 7 7 5
1 werkzame persoon D-E Energie, water, afvalbeheer 11 30 23 13 14 11 22 11 11 8 4 6 4
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 23 68 56 24 29 23 45 12 15 13 9 10 6
1 werkzame persoon G Handel 33 44 40 16 18 11 36 12 10 11 7 9 6
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 16 63 49 20 28 18 45 15 14 14 9 7 8
1 werkzame persoon I Horeca 23 38 30 13 10 10 27 12 10 8 5 5 4
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 50 71 73 43 61 47 73 40 37 32 12 21 14
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 16 38 37 18 28 16 38 20 15 18 12 13 10
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 25 41 33 17 20 14 35 14 14 11 8 8 4
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 37 73 60 31 44 27 68 25 25 20 12 14 7
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 33 64 48 19 28 20 49 18 19 17 12 13 9
1 werkzame persoon Q Gezondheids- en welzijnszorg 40 68 56 31 40 34 57 22 14 16 14 15 10
1 werkzame persoon ICT-sector 49 74 75 45 63 53 73 47 41 39 15 26 18
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 74 83 65 22 41 33 70 40 28 32 24 24 18
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 77 88 62 18 36 22 73 37 25 29 25 23 16
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 55 87 62 20 35 18 65 44 21 31 30 27 15
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 63 81 54 17 29 20 61 30 20 21 18 14 11
2 tot 10 werkzame personen G Handel 76 83 65 20 36 29 69 37 25 30 24 22 18
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 44 82 61 20 31 24 62 27 21 23 20 22 16
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 75 65 52 15 21 14 44 17 11 12 13 13 9
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 80 84 80 42 69 60 88 58 48 56 32 36 23
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 70 83 75 42 68 52 81 70 46 60 45 49 30
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 51 81 65 31 47 34 67 43 31 39 26 28 18
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 77 89 73 30 53 40 87 57 37 43 29 30 21
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 75 84 62 19 42 30 67 36 26 26 23 22 17
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 87 93 78 22 64 64 83 60 45 53 35 41 28
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 92 96 80 22 62 45 88 71 55 60 46 47 32
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 94 97 76 14 51 36 91 74 63 61 48 44 30
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 94 97 78 21 59 43 90 80 60 63 40 42 21
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 92 95 76 18 53 28 89 68 51 52 36 38 24
10 tot 50 werkzame personen G Handel 93 97 82 23 64 46 91 77 63 68 52 52 38
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 78 93 73 17 52 39 81 57 43 50 38 40 23
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 92 92 57 14 36 17 67 38 20 24 15 17 9
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 97 92 93 38 85 79 96 88 76 83 72 76 56
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 85 91 91 39 81 79 92 86 77 82 83 81 57
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 98 89 24 73 53 94 89 66 82 61 49 44
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 98 91 31 80 61 96 87 70 74 58 56 43
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 84 94 81 20 60 42 82 64 44 49 37 39 30
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 96 97 85 23 77 69 95 74 50 61 45 55 32
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 95 98 91 34 81 67 95 88 77 83 70 70 53
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 97 99 94 33 81 68 97 90 89 89 73 71 58
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 97 99 92 47 88 75 92 95 78 90 81 86 61
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 99 100 90 27 73 48 97 91 77 81 68 63 47
50 tot 250 werkzame personen G Handel 91 97 91 33 79 63 96 89 79 83 68 71 52
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 97 98 90 25 79 60 96 89 74 81 66 70 51
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 88 96 88 33 76 56 85 73 66 73 61 58 43
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 99 97 53 94 89 98 95 86 92 86 87 73
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 91 97 95 51 96 89 97 88 94 95 94 93 82
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 100 100 59 99 67 100 92 86 92 93 75 60
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 98 99 96 42 91 81 96 93 86 90 79 78 63
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 90 96 86 27 71 58 91 80 58 73 56 58 42
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 99 100 88 35 85 81 95 87 56 81 61 67 43
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 98 99 98 46 93 87 98 91 84 93 86 83 71
250 of meer werkzame personen C Industrie 99 99 97 45 92 89 98 89 90 93 88 80 76
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 100 100 100 60 88 100 93 100 91 96 96 96 80
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 100 100 100 53 96 84 100 94 89 94 93 84 74
250 of meer werkzame personen G Handel 96 100 98 44 93 82 99 92 91 92 87 88 71
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 95 99 98 40 90 85 98 89 88 92 95 93 76
250 of meer werkzame personen I Horeca 91 100 100 56 97 83 100 97 91 87 79 83 64
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 100 100 100 51 99 98 100 95 91 97 94 94 77
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 90 98 98 48 98 98 98 92 94 95 98 98 98
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 100 100 73 100 100 100 100 92 100 90 100 84
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 98 98 55 95 95 98 93 90 96 91 92 85
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 97 98 94 42 86 68 94 88 70 86 73 70 55
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 100 99 98 43 97 95 98 89 76 95 83 82 66
250 of meer werkzame personen ICT-sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met een of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Biometrische methoden
Identificatie en authenticatie van gebruikers worden via biometrische methoden vastgesteld. Authenticatie via bijvoorbeeld een vingerafdruk, de stem of het gezicht.
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem
Geavanceerd ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem dat verdachte activiteiten op het ICT-systeem van het bedrijf kan detecteren. Dus niet standaard anti-virussoftware, maar systemen zoals Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), Next Generation Firewall (NGFW) of Intrusion Detection System (IDS).