ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2022

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Werkomgeving zzp'ers Gebruik openbare wifi (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Biometrische methoden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 13 34 64 53 26 34 25 54 20 19 17 10 12 8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 11 36 52 35 20 19 13 33 16 7 6 5 6 6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 5 45 56 35 13 11 9 47 11 8 4 7 5 5
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 9 43 66 54 21 22 18 52 15 11 14 8 11 7
19-21 Raffinaderijen en chemie 6 22 37 32 13 17 17 27 14 12 11 8 9 6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 8 50 67 54 17 27 19 52 10 12 9 9 8 4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 6 18 51 35 18 21 17 40 6 9 4 3 4 1
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 9 34 55 49 20 32 18 52 20 16 17 10 14 6
28 Machine-industrie 9 21 47 38 17 22 16 39 18 13 15 5 8 4
29-30 Transportmiddelenindustrie 6 29 49 39 14 19 11 38 14 10 7 4 7 3
31-33 Overige industrie en reparatie 13 40 70 49 24 28 19 50 13 15 12 9 7 7
41-42 B&U en wegenbouw 15 15 63 53 20 29 18 38 9 11 8 4 5 2
43 Gespecialiseerde bouw 12 29 73 60 28 29 28 51 14 18 17 13 14 10
45 Autohandel en -reparatie 4 34 55 41 12 15 10 41 10 11 7 5 8 3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 11 29 48 38 18 17 7 39 11 7 10 6 7 6
47 Detailhandel (niet in auto's) 10 35 40 41 16 19 14 33 14 11 13 8 11 7
55 Logiesverstrekking 7 39 51 39 14 14 12 30 16 11 11 7 9 7
56 Eet- en drinkgelegenheden 13 20 35 28 12 10 10 26 11 10 8 5 4 4
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 23 52 61 61 34 51 26 67 19 22 11 4 7 2
61 Telecommunicatie 7 23 51 48 29 39 26 44 30 21 20 18 16 14
62-63 IT- en informatiedienstverlening 13 49 75 78 46 65 55 76 48 43 39 15 26 19
6419-6492 Banken 8 9 27 25 11 17 9 25 15 10 9 9 7 7
651-652 Verzekeringen 11 0 16 16 11 11 5 16 16 11 16 11 16 5
6612-6619 Financiële advisering 8 19 43 42 21 33 18 44 22 17 21 14 15 11
68 Verhuur en handel van onroerend goed 10 25 41 33 17 20 14 35 14 14 11 8 8 4
69-70 Juridisch en managementadvies 16 28 73 60 32 46 27 66 32 31 20 15 13 10
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 18 36 75 54 31 39 20 65 19 15 17 6 10 6
72 Research 19 34 61 62 26 33 27 59 28 21 20 9 16 7
73 Reclamewezen en marktonderzoek 11 54 59 56 28 45 29 65 15 13 17 6 6 4
74-75 Overige professionele diensten 16 51 78 63 28 41 31 74 18 23 24 11 19 4
77 Verhuur van roerende goederen 6 41 46 34 11 20 14 37 13 13 13 5 9 6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 18 39 59 48 24 32 24 52 22 23 20 13 9 8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 24 53 68 61 19 28 20 57 25 27 18 15 18 12
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 11 29 67 48 19 28 20 49 18 19 17 12 14 9
86 Gezondheidszorg 13 46 71 58 39 48 40 62 29 18 20 13 18 12
87-88 Verzorging en welzijn 17 27 64 53 16 25 22 47 7 8 8 14 11 6
951 Reparatie van computers en telecom 6 62 79 73 41 58 48 72 46 35 35 17 29 19
ICT-sector 13 49 74 75 45 63 53 73 47 41 39 15 26 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met een werkzame persoon en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Werkomgeving zzp'ers
Werkomgeving zzp'ers
Gebruik openbare wifi
Zzp'er maakt gebruik van openbare wifi voor zakelijke werkzaamheden.
Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Biometrische methoden
Identificatie en authenticatie van gebruikers worden via biometrische methoden vastgesteld. Authenticatie via bijvoorbeeld een vingerafdruk, de stem of het gezicht.
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem
Geavanceerd ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem dat verdachte activiteiten op het ICT-systeem van het bedrijf kan detecteren. Dus niet standaard anti-virussoftware, maar systemen zoals Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), Next Generation Firewall (NGFW) of Intrusion Detection System (IDS).