Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.359
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2022 3e kwartaal 155
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2022 3e kwartaal 18
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2022 3e kwartaal 137
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 101
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.103
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2022 3e kwartaal 287
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2022 3e kwartaal 402
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.517
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2022 3e kwartaal 804
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2022 3e kwartaal 92
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 220
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2022 3e kwartaal 25
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2022 3e kwartaal 0
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2022 3e kwartaal 25
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 32
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 163
Werkzame beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2022 3e kwartaal 14
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2022 3e kwartaal 104
Werkzame beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2022 3e kwartaal 18
Werkzame beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2022 3e kwartaal 15
Werkzame beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2022 3e kwartaal 12
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 137
Werkloze beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2022 3e kwartaal 25
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2022 3e kwartaal 3
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2022 3e kwartaal 22
Werkloze beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 22
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 89
Werkloze beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2022 3e kwartaal 9
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2022 3e kwartaal 56
Werkloze beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2022 3e kwartaal 2
Werkloze beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2022 3e kwartaal 14
Werkloze beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2022 3e kwartaal 7
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.002
Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2022 3e kwartaal 105
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2022 3e kwartaal 14
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2022 3e kwartaal 91
Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 47
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.850
Niet-beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2022 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2022 3e kwartaal 263
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2022 3e kwartaal 242
Niet-beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.498
Niet-beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2022 3e kwartaal 775
Niet-beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2022 3e kwartaal 73
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Per kwartaal wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.