Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2024 1e kwartaal 3.230
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2024 1e kwartaal 175
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2024 1e kwartaal 18
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2024 1e kwartaal 156
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 94
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.961
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2024 1e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2024 1e kwartaal 264
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2024 1e kwartaal 369
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2024 1e kwartaal 1.400
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2024 1e kwartaal 838
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2024 1e kwartaal 91
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2024 1e kwartaal 166
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2024 1e kwartaal 29
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2024 1e kwartaal 1
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2024 1e kwartaal 28
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 19
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 118
Werkzame beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2024 1e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2024 1e kwartaal 9
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2024 1e kwartaal 63
Werkzame beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2024 1e kwartaal 15
Werkzame beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2024 1e kwartaal 18
Werkzame beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2024 1e kwartaal 13
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2024 1e kwartaal 132
Werkloze beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2024 1e kwartaal 38
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2024 1e kwartaal 3
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2024 1e kwartaal 35
Werkloze beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 24
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 70
Werkloze beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2024 1e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2024 1e kwartaal 7
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2024 1e kwartaal 40
Werkloze beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2024 1e kwartaal 3
Werkloze beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2024 1e kwartaal 12
Werkloze beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2024 1e kwartaal 9
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.932
Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2024 1e kwartaal 108
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2024 1e kwartaal 15
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2024 1e kwartaal 93
Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 51
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.773
Niet-beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2024 1e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2024 1e kwartaal 248
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2024 1e kwartaal 266
Niet-beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2024 1e kwartaal 1.382
Niet-beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2024 1e kwartaal 808
Niet-beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2024 1e kwartaal 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Per kwartaal wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.