Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 3.250
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2023 4e kwartaal 181
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2023 4e kwartaal 12
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2023 4e kwartaal 169
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 114
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.955
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2023 4e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2023 4e kwartaal 265
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2023 4e kwartaal 357
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.408
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2023 4e kwartaal 830
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2023 4e kwartaal 96
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 213
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2023 4e kwartaal 38
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2023 4e kwartaal 1
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2023 4e kwartaal 37
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 38
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 138
Werkzame beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2023 4e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2023 4e kwartaal 11
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2023 4e kwartaal 76
Werkzame beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2023 4e kwartaal 26
Werkzame beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2023 4e kwartaal 16
Werkzame beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2023 4e kwartaal 9
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 116
Werkloze beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2023 4e kwartaal 21
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2023 4e kwartaal 1
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2023 4e kwartaal 20
Werkloze beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 24
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 71
Werkloze beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2023 4e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2023 4e kwartaal 6
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2023 4e kwartaal 39
Werkloze beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2023 4e kwartaal 4
Werkloze beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2023 4e kwartaal 13
Werkloze beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2023 4e kwartaal 8
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.920
Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2023 4e kwartaal 122
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2023 4e kwartaal 10
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2023 4e kwartaal 112
Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 51
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.746
Niet-beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2023 4e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2023 4e kwartaal 248
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2023 4e kwartaal 242
Niet-beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.378
Niet-beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2023 4e kwartaal 801
Niet-beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2023 4e kwartaal 78
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Per kwartaal wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.