Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2021 3e kwartaal 1.443
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.564
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2021 3e kwartaal 1.400
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.510
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 11
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 21
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 29
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 39
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2021 3e kwartaal 1.360
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.450
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2021 3e kwartaal 7
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 16
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2021 3e kwartaal 35
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.