Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2022

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2022

Type maatwerkarrangement Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2022* Aalten 2.065 76
Totaal 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2022* Wijk 02 Bredevoort 120 62
Totaal 2022* Wijk 03 Aalten Kern 1.085 84
Totaal 2022* Wijk 04 Dinxperlo 670 82
Totaal 2022* Achtkarspelen 1.905 68
Totaal 2022* Wijk 00 Noord 805 68
Totaal 2022* Wijk 01 Centrum 155 49
Totaal 2022* Wijk 02 Zuid 885 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Aalten 2.065 76
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 02 Bredevoort 120 62
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 03 Aalten Kern 1.085 84
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 04 Dinxperlo 670 82
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Achtkarspelen 1.905 68
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 00 Noord 805 68
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 01 Centrum 155 49
Totaal exclusief verblijf en opvang 2022* Wijk 02 Zuid 885 69
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Aalten 490 18
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten 35 9
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 02 Bredevoort 30 16
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 03 Aalten Kern 250 19
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 04 Dinxperlo 145 18
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Achtkarspelen 615 22
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 00 Noord 235 20
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 01 Centrum 65 20
Ondersteuning thuis, totaal 2022* Wijk 02 Zuid 275 21
Hulp bij het huishouden 2022* Aalten 1.110 41
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 18
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 02 Bredevoort 65 34
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 03 Aalten Kern 565 44
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 04 Dinxperlo 390 48
Hulp bij het huishouden 2022* Achtkarspelen 1.020 36
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 00 Noord 420 35
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 01 Centrum 70 22
Hulp bij het huishouden 2022* Wijk 02 Zuid 500 39
Verblijf en opvang, totaal 2022* Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2022* Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Aalten 1.130 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten 55 13
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 02 Bredevoort 70 36
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 03 Aalten Kern 610 47
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 04 Dinxperlo 360 44
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Achtkarspelen 955 34
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 00 Noord 405 34
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 01 Centrum 50 16
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2022* Wijk 02 Zuid 480 37
Overig totaal 2022* Aalten . .
Overig totaal 2022* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Overig totaal 2022* Wijk 02 Bredevoort . .
Overig totaal 2022* Wijk 03 Aalten Kern . .
Overig totaal 2022* Wijk 04 Dinxperlo . .
Overig totaal 2022* Achtkarspelen . .
Overig totaal 2022* Wijk 00 Noord . .
Overig totaal 2022* Wijk 01 Centrum . .
Overig totaal 2022* Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig, de overige cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
Cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig gemaakt. De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en de jaarcijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.