Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Financieringsvorm Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Venlo 2022* 8.815 86
Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* 320 64
Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* 850 84
Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* 690 70
Totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2022* 925 122
Totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* 570 96
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Venlo 2022* 275 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* 20 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 14 Venlo-Noord 2022* 15 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* 10 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Venlo 2022* 7.975 78
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* 285 57
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* 770 76
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* 630 64
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 14 Venlo-Noord 2022* 860 113
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* 525 89
Zowel PGB als ZIN Venlo 2022* 565 6
Zowel PGB als ZIN Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* 20 4
Zowel PGB als ZIN Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* 60 6
Zowel PGB als ZIN Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* 40 4
Zowel PGB als ZIN Wijk 14 Venlo-Noord 2022* 45 6
Zowel PGB als ZIN Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* 30 5
Uitsluitend Anders Venlo 2022* . .
Uitsluitend Anders Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* . .
Uitsluitend Anders Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* . .
Uitsluitend Anders Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* . .
Uitsluitend Anders Wijk 14 Venlo-Noord 2022* . .
Uitsluitend Anders Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Venlo 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Wijk 11 Venlo-Centrum 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Wijk 12 Venlo-Zuid 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Wijk 14 Venlo-Noord 2022* . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2022* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig, de overige cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
Cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig gemaakt. De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en de jaarcijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.