Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2022 Aalten 2.065 76
Totaal 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2022 Wijk 02 Bredevoort 120 62
Totaal 2022 Wijk 03 Aalten Kern 1.085 84
Totaal 2022 Wijk 04 Dinxperlo 670 82
Totaal 2022 Achtkarspelen 1.905 68
Totaal 2022 Wijk 00 Noord 805 68
Totaal 2022 Wijk 01 Centrum 155 49
Totaal 2022 Wijk 02 Zuid 885 69
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Aalten 40 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 03 Aalten Kern 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 04 Dinxperlo 15 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Achtkarspelen 35 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 00 Noord 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2022 Wijk 02 Zuid 20 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Aalten 1.850 68
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 02 Bredevoort 110 57
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 03 Aalten Kern 985 77
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 04 Dinxperlo 590 72
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Achtkarspelen 1.840 66
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 00 Noord 775 65
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 01 Centrum 150 47
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2022 Wijk 02 Zuid 855 66
Zowel PGB als ZIN 2022 Aalten 175 6
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten 15 4
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 03 Aalten Kern 85 7
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 04 Dinxperlo 65 8
Zowel PGB als ZIN 2022 Achtkarspelen 25 1
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 00 Noord 15 1
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2022 Wijk 02 Zuid 10 1
Uitsluitend Anders 2022 Aalten . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 03 Aalten Kern . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 04 Dinxperlo . .
Uitsluitend Anders 2022 Achtkarspelen . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 00 Noord . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend Anders 2022 Wijk 02 Zuid . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 02 Bredevoort . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 03 Aalten Kern . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 04 Dinxperlo . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Achtkarspelen . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 00 Noord . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 01 Centrum . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2022 Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.