Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en herkomst

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en herkomst

Geslacht Onderwijssoort Herkomstland Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijs Totaal 2020/'21* 1.303.660 28.420 1.275.230 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijs Nederland 2020/'21* 953.380 17.100 936.290 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 79.490 2.160 77.330 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal onderwijs Buiten-Europa 2020/'21* 270.780 9.170 261.620 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal vmbo/havo/vwo Totaal 2020/'21* 886.520 4.420 882.100 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal vmbo/havo/vwo Nederland 2020/'21* 654.860 2.640 652.210 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal vmbo/havo/vwo Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 58.890 530 58.350 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal vmbo/havo/vwo Buiten-Europa 2020/'21* 172.780 1.240 171.540 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo (incl. extranei) Totaal 2020/'21* 408.700 22.730 385.960 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo (incl. extranei) Nederland 2020/'21* 293.390 13.710 279.680 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo (incl. extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 19.930 1.510 18.420 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo (incl. extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 95.380 7.510 87.860 8
Totaal mannen en vrouwen Entreeopleiding (incl. extranei) Totaal 2020/'21* 12.330 3.340 8.990 27
Totaal mannen en vrouwen Entreeopleiding (incl. extranei) Nederland 2020/'21* 4.420 1.440 2.990 32
Totaal mannen en vrouwen Entreeopleiding (incl. extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 820 260 560 32
Totaal mannen en vrouwen Entreeopleiding (incl. extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 7.090 1.640 5.450 23
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl zonder diploma (incl.extranei) Totaal 2020/'21* 4.500 1.730 2.770 39
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl zonder diploma (incl.extranei) Nederland 2020/'21* 1.500 690 810 46
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl zonder diploma (incl.extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 310 140 170 46
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl zonder diploma (incl.extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 2.690 900 1.790 33
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl. met diploma (incl.extranei) Totaal 2020/'21* 7.830 1.610 6.220 21
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl. met diploma (incl.extranei) Nederland 2020/'21* 2.930 750 2.180 26
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl. met diploma (incl.extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 510 120 390 24
Totaal mannen en vrouwen Entreeopl. met diploma (incl.extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 4.400 740 3.660 17
Totaal mannen en vrouwen Niveau 2 (inclusief extranei) Totaal 2020/'21* 69.460 7.330 62.130 11
Totaal mannen en vrouwen Niveau 2 (inclusief extranei) Nederland 2020/'21* 43.600 4.290 39.310 10
Totaal mannen en vrouwen Niveau 2 (inclusief extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 3.630 470 3.170 13
Totaal mannen en vrouwen Niveau 2 (inclusief extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 22.220 2.580 19.650 12
Totaal mannen en vrouwen Niveau 3 (inclusief extranei) Totaal 2020/'21* 82.160 3.540 78.630 4
Totaal mannen en vrouwen Niveau 3 (inclusief extranei) Nederland 2020/'21* 65.190 2.570 62.620 4
Totaal mannen en vrouwen Niveau 3 (inclusief extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 3.530 220 3.310 6
Totaal mannen en vrouwen Niveau 3 (inclusief extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 13.450 750 12.690 6
Totaal mannen en vrouwen Niveau 4 (inclusief extranei) Totaal 2020/'21* 244.750 8.530 236.220 3
Totaal mannen en vrouwen Niveau 4 (inclusief extranei) Nederland 2020/'21* 180.180 5.410 174.770 3
Totaal mannen en vrouwen Niveau 4 (inclusief extranei) Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 11.950 570 11.380 5
Totaal mannen en vrouwen Niveau 4 (inclusief extranei) Buiten-Europa 2020/'21* 52.620 2.550 50.070 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal vavo Totaal 2020/'21* 8.450 1.280 7.170 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal vavo Nederland 2020/'21* 5.140 750 4.390 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal vavo Europa (exclusief Nederland) 2020/'21* 670 120 560 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal vavo Buiten-Europa 2020/'21* 2.630 410 2.220 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, herkomstland en onderwijssoort.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 1 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/’22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.


Voortijdig schoolverlaters
Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse aanwas. De periode 2016/’17, bijvoorbeeld, beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en op 1 oktober 2017 het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Een leerling beschikt over een startkwalificatie met een havo- of vwo-diploma of met een mbo-2 diploma. Een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma volstaat niet als startkwalificatie. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar bij schoolverlaten. Dat wil zeggen dat personen die bij schoolverlaten 23 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een startkwalificatie niet tot de voortijdig schoolverlaters worden gerekend. In deze StatLinetabel is de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd bij de definitie van voortijdig schoolverlaters.
De Europese definitie van voortijdig schoolverlaters gaat uit van het totale volume in plaats van de jaarlijkse aanwas. Bij de Europese doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt gekeken naar het totaal aantal niet-onderwijsvolgende personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie.
Niet-voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar onderwijs volgt of dat geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Voortijdig schoolverlaters (percentage)
Percentage leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het totaal aantal leerlingen.