Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Mbo-studenten (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 494.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 13.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 29.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 1.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 70.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 1.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 22.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 93.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 17.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 134.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 106.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 2.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 347.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 12.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 28.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 57.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 1.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 20.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 41.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 13.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 85.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 81.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 2.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 136.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 1.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 10.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 1.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 50.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 3.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 47.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 21.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 10.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 2.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 1.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 1.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 3.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting, herkomstland en geboorteland (ouders).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het studiejaat 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 april 2023:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/’24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Mbo-studenten
Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).