Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Mbo-studenten (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal Totaal Totaal 2023/'24* 479.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 01 Onderwijs Totaal Totaal 2023/'24* 13.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2023/'24* 28.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2023/'24* 1.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2023/'24* 65.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2023/'24* 1.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 06 Informatica Totaal Totaal 2023/'24* 21.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2023/'24* 92.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2023/'24* 17.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2023/'24* 129.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2023/'24* 105.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2023/'24* 3.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2023/'24* 329.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2023/'24* 12.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2023/'24* 27.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2023/'24* 1.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2023/'24* 53.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2023/'24* 1.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2023/'24* 20.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2023/'24* 39.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2023/'24* 12.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2023/'24* 80.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2023/'24* 78.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2023/'24* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2023/'24* 140.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2023/'24* 1.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2023/'24* 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2023/'24* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2023/'24* 10.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2023/'24* 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2023/'24* 1.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2023/'24* 51.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2023/'24* 4.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2023/'24* 47.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2023/'24* 23.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2023/'24* 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal Totaal 2023/'24* 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal Totaal 2023/'24* 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2023/'24* 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2023/'24* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2023/'24* 2.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2023/'24* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal Totaal 2023/'24* 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2023/'24* 1.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2023/'24* 400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2023/'24* 1.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2023/'24* 3.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2023/'24* 370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting, herkomstland en geboorteland (ouders).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2022/'23 zijn definitief en die over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/’25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Mbo-studenten
Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).