Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Populatie Kenmerken van huishoudens Regio’s Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%) Inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Inkomen Mediaan besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens Venlo 2021* 47,7 100 30,4 27,6 43,3 36,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 18,2 38 25,0 22,8 25,0 22,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 29,5 62 33,7 31,1 54,5 48,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 3,4 7 25,5 23,1 37,8 33,4
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Paar, totaal Venlo 2021* 25,2 53 34,7 32,0 56,3 50,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 14,3 30 33,8 30,7 47,3 43,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 11,0 23 35,9 33,4 68,0 62,6
Particuliere huishoudens incl. studenten Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,9 2 35,6 33,3 67,8 59,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 1,5 3 17,2 16,8 20,2 18,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 13,7 29 29,8 28,4 43,9 39,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 17,9 38 34,0 31,3 51,6 45,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 14,7 31 27,9 24,6 34,9 29,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 24,7 52 32,8 31,6 49,5 46,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 3,2 7 48,0 38,4 75,0 60,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 19,8 41 24,5 21,9 30,5 26,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 16,7 35 26,3 23,5 32,7 28,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,4 1 21,1 19,9 27,4 24,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 1,9 4 20,4 18,7 26,3 22,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 14,4 30 27,2 24,2 33,6 29,3
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 3,0 6 15,4 15,8 19,0 16,6
Particuliere huishoudens incl. studenten Bron: Studiefinanciering Venlo 2021* 0,1 0 6,3 6,2 7,4 7,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 27,8 58 36,6 33,5 55,0 48,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 19,9 42 21,7 20,5 27,0 23,4
Particuliere huishoudens incl. studenten Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 9,7 20 25,0 24,1 31,7 27,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 10,2 21 18,6 18,3 22,7 21,4
Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens Venlo 2021* 47,2 100 30,7 27,8 43,7 36,3
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 17,7 38 25,5 23,0 25,5 23,0
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 29,5 62 33,7 31,1 54,6 48,9
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 3,4 7 25,5 23,1 37,8 33,4
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Paar, totaal Venlo 2021* 25,2 53 34,7 32,0 56,3 50,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 14,2 30 33,8 30,8 47,4 43,1
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 11,0 23 35,9 33,4 68,0 62,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,9 2 36,0 33,4 68,6 59,5
Particuliere huishoudens excl. studenten Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 1,0 2 21,8 21,4 26,0 22,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 13,6 29 29,9 28,5 44,1 39,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 17,9 38 34,0 31,3 51,6 45,1
Particuliere huishoudens excl. studenten Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 14,7 31 27,9 24,6 34,9 29,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 24,4 52 33,3 31,8 50,2 47,0
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 3,1 7 48,2 38,5 75,4 61,0
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 19,7 42 24,6 22,0 30,6 26,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 16,7 35 26,3 23,5 32,7 28,5
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,3 1 21,2 19,9 27,4 24,7
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 1,9 4 20,4 18,7 26,3 22,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 14,4 31 27,2 24,2 33,7 29,3
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 3,0 6 15,4 15,8 19,0 16,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Bron: Studiefinanciering Venlo 2021* 0,0 0 . . . .
Particuliere huishoudens excl. studenten Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 27,8 59 36,6 33,5 55,0 48,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 19,4 41 22,1 20,7 27,6 23,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 9,3 20 25,8 24,4 32,6 28,4
Particuliere huishoudens excl. studenten Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 10,1 21 18,7 18,4 22,9 21,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van huishoudens, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden en van de hoofdkostwinner. De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, het betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden verwacht in december 2023, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage van de huishoudens met het geselecteerde kenmerk. De percentages tellen op tot 100% per regio.
Inkomen
Het inkomen van particuliere huishoudens.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Mediaan besteedbaar inkomen
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.