Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari

Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari

Soort bromfiets Regio's Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Voertuigen per 1000 inwoners (aantal)
Voertuigen met bromfietskenteken Nederland 2019 1.121.939 65
Voertuigen met bromfietskenteken Nederland 2020 1.134.579 65
Voertuigen met bromfietskenteken Nederland 2021 1.175.526 67
Voertuigen met bromfietskenteken Nederland 2022 1.204.512 68
Voertuigen met bromfietskenteken Nederland 2023 1.217.763 68
Voertuigen met bromfietskenteken Noord-Nederland (LD) 2019 99.521 58
Voertuigen met bromfietskenteken Noord-Nederland (LD) 2020 102.392 59
Voertuigen met bromfietskenteken Noord-Nederland (LD) 2021 108.158 62
Voertuigen met bromfietskenteken Noord-Nederland (LD) 2022 113.723 65
Voertuigen met bromfietskenteken Noord-Nederland (LD) 2023 116.962 67
Voertuigen met bromfietskenteken Oost-Nederland (LD) 2019 229.963 63
Voertuigen met bromfietskenteken Oost-Nederland (LD) 2020 235.136 64
Voertuigen met bromfietskenteken Oost-Nederland (LD) 2021 246.983 67
Voertuigen met bromfietskenteken Oost-Nederland (LD) 2022 256.549 69
Voertuigen met bromfietskenteken Oost-Nederland (LD) 2023 261.760 70
Voertuigen met bromfietskenteken West-Nederland (LD) 2019 545.605 66
Voertuigen met bromfietskenteken West-Nederland (LD) 2020 547.017 66
Voertuigen met bromfietskenteken West-Nederland (LD) 2021 560.418 67
Voertuigen met bromfietskenteken West-Nederland (LD) 2022 568.769 68
Voertuigen met bromfietskenteken West-Nederland (LD) 2023 572.974 67
Voertuigen met bromfietskenteken Zuid-Nederland (LD) 2019 246.850 67
Voertuigen met bromfietskenteken Zuid-Nederland (LD) 2020 250.034 68
Voertuigen met bromfietskenteken Zuid-Nederland (LD) 2021 259.967 70
Voertuigen met bromfietskenteken Zuid-Nederland (LD) 2022 265.471 72
Voertuigen met bromfietskenteken Zuid-Nederland (LD) 2023 266.067 71
Snorfiets Nederland 2019 716.917 41
Snorfiets Nederland 2020 728.644 42
Snorfiets Nederland 2021 763.342 44
Snorfiets Nederland 2022 781.353 44
Snorfiets Nederland 2023 761.219 43
Snorfiets Noord-Nederland (LD) 2019 55.954 32
Snorfiets Noord-Nederland (LD) 2020 58.363 34
Snorfiets Noord-Nederland (LD) 2021 63.066 36
Snorfiets Noord-Nederland (LD) 2022 67.041 38
Snorfiets Noord-Nederland (LD) 2023 66.904 38
Snorfiets Oost-Nederland (LD) 2019 152.164 42
Snorfiets Oost-Nederland (LD) 2020 156.614 43
Snorfiets Oost-Nederland (LD) 2021 167.084 45
Snorfiets Oost-Nederland (LD) 2022 173.072 47
Snorfiets Oost-Nederland (LD) 2023 169.245 45
Snorfiets West-Nederland (LD) 2019 342.675 42
Snorfiets West-Nederland (LD) 2020 343.800 41
Snorfiets West-Nederland (LD) 2021 354.148 42
Snorfiets West-Nederland (LD) 2022 358.230 43
Snorfiets West-Nederland (LD) 2023 347.052 41
Snorfiets Zuid-Nederland (LD) 2019 166.124 45
Snorfiets Zuid-Nederland (LD) 2020 169.867 46
Snorfiets Zuid-Nederland (LD) 2021 179.044 49
Snorfiets Zuid-Nederland (LD) 2022 183.010 49
Snorfiets Zuid-Nederland (LD) 2023 178.018 47
Bromfiets Nederland 2019 387.331 22
Bromfiets Nederland 2020 388.345 22
Bromfiets Nederland 2021 393.991 23
Bromfiets Nederland 2022 404.282 23
Bromfiets Nederland 2023 436.996 25
Bromfiets Noord-Nederland (LD) 2019 41.037 24
Bromfiets Noord-Nederland (LD) 2020 41.485 24
Bromfiets Noord-Nederland (LD) 2021 42.599 25
Bromfiets Noord-Nederland (LD) 2022 44.144 25
Bromfiets Noord-Nederland (LD) 2023 47.476 27
Bromfiets Oost-Nederland (LD) 2019 73.936 20
Bromfiets Oost-Nederland (LD) 2020 74.764 20
Bromfiets Oost-Nederland (LD) 2021 76.169 21
Bromfiets Oost-Nederland (LD) 2022 79.638 21
Bromfiets Oost-Nederland (LD) 2023 88.625 24
Bromfiets West-Nederland (LD) 2019 196.210 24
Bromfiets West-Nederland (LD) 2020 196.439 24
Bromfiets West-Nederland (LD) 2021 198.849 24
Bromfiets West-Nederland (LD) 2022 202.668 24
Bromfiets West-Nederland (LD) 2023 217.479 25
Bromfiets Zuid-Nederland (LD) 2019 76.148 21
Bromfiets Zuid-Nederland (LD) 2020 75.657 21
Bromfiets Zuid-Nederland (LD) 2021 76.374 21
Bromfiets Zuid-Nederland (LD) 2022 77.832 21
Bromfiets Zuid-Nederland (LD) 2023 83.416 22
Brommobiel Nederland 2019 17.691 1
Brommobiel Nederland 2020 17.590 1
Brommobiel Nederland 2021 18.193 1
Brommobiel Nederland 2022 18.877 1
Brommobiel Nederland 2023 19.548 1
Brommobiel Noord-Nederland (LD) 2019 2.530 1
Brommobiel Noord-Nederland (LD) 2020 2.544 1
Brommobiel Noord-Nederland (LD) 2021 2.493 1
Brommobiel Noord-Nederland (LD) 2022 2.538 1
Brommobiel Noord-Nederland (LD) 2023 2.582 1
Brommobiel Oost-Nederland (LD) 2019 3.863 1
Brommobiel Oost-Nederland (LD) 2020 3.758 1
Brommobiel Oost-Nederland (LD) 2021 3.730 1
Brommobiel Oost-Nederland (LD) 2022 3.839 1
Brommobiel Oost-Nederland (LD) 2023 3.890 1
Brommobiel West-Nederland (LD) 2019 6.720 1
Brommobiel West-Nederland (LD) 2020 6.778 1
Brommobiel West-Nederland (LD) 2021 7.421 1
Brommobiel West-Nederland (LD) 2022 7.871 1
Brommobiel West-Nederland (LD) 2023 8.443 1
Brommobiel Zuid-Nederland (LD) 2019 4.578 1
Brommobiel Zuid-Nederland (LD) 2020 4.510 1
Brommobiel Zuid-Nederland (LD) 2021 4.549 1
Brommobiel Zuid-Nederland (LD) 2022 4.629 1
Brommobiel Zuid-Nederland (LD) 2023 4.633 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bezit van het aantal actieve bromfietsen, snorfietsen en brommobielen met een Nederlands kenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De tabel is exclusief alle overige voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van de RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

In deze tabel zijn de speedpedelecs niet apart als categorie opgenomen, maar deels ondergebracht bij de snorfietsen en deels bij de bromfietsen. In de maatwerktabel ‘Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022’ zijn de speedpedelecs wel als aparte categorie opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2023:
Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens halverwege het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.

Deze tabel betreft het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen exclusief alle overige voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.
Voertuigen per 1000 inwoners
Het aantal voertuigen per 1000 inwoners.

Het betreft uitsluitend snorfietsen, bromfietsen en brommobielen, dus exclusief alle overige motorvoertuigen met een Nederlands bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.