Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Brandstofsoort Bouwjaar Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2023 1.222.944 761.219 436.996 19.548 5.181
Totaal Bouwjaar 2022 2023 66.319 28.666 35.672 1.681 300
Totaal Bouwjaar 2021 2023 75.484 46.326 27.149 1.510 499
Totaal Bouwjaar 2020 2023 84.643 56.829 26.019 1.146 649
Totaal Bouwjaar 2019 2023 60.193 35.439 23.382 1.208 164
Totaal Bouwjaar 2018 2023 54.210 37.494 15.539 1.074 103
Totaal Bouwjaar 2017 2023 75.387 56.032 18.187 1.066 102
Totaal Bouwjaar 2016 2023 57.395 42.030 14.328 930 107
Totaal Bouwjaar 2015 2023 52.614 38.509 13.263 738 104
Totaal Bouwjaar 2014 2023 49.058 36.669 11.588 677 124
Totaal Bouwjaar 2013 2023 44.637 34.223 9.607 717 90
Totaal Bouwjaar 2012 2023 48.471 37.188 10.337 804 142
Totaal Bouwjaar 2011 2023 54.695 41.093 12.629 852 121
Totaal Bouwjaar 2010 2023 57.427 40.897 15.545 834 151
Totaal Bouwjaar 2009 2023 51.811 34.168 16.549 977 117
Totaal Bouwjaar 2008 2023 43.910 27.315 15.634 815 146
Totaal Bouwjaar 2007 2023 30.605 18.607 10.954 911 133
Totaal Bouwjaar 2006 2023 21.325 12.890 7.596 747 92
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2023 294.760 136.844 153.018 2.861 2.037
Benzine Totaal alle bouwjaren 2023 1.073.772 681.249 389.027 0 3.496
Benzine Bouwjaar 2022 2023 32.319 14.392 17.887 0 40
Benzine Bouwjaar 2021 2023 45.262 29.018 16.198 0 46
Benzine Bouwjaar 2020 2023 63.254 44.631 18.594 0 29
Benzine Bouwjaar 2019 2023 45.761 29.130 16.585 0 46
Benzine Bouwjaar 2018 2023 45.928 33.333 12.559 0 36
Benzine Bouwjaar 2017 2023 68.477 50.882 17.516 0 79
Benzine Bouwjaar 2016 2023 52.323 38.079 14.150 0 94
Benzine Bouwjaar 2015 2023 47.856 34.650 13.117 0 89
Benzine Bouwjaar 2014 2023 44.965 33.415 11.450 0 100
Benzine Bouwjaar 2013 2023 42.269 32.706 9.481 0 82
Benzine Bouwjaar 2012 2023 45.446 35.157 10.172 0 117
Benzine Bouwjaar 2011 2023 51.663 39.093 12.467 0 103
Benzine Bouwjaar 2010 2023 54.783 39.223 15.424 0 136
Benzine Bouwjaar 2009 2023 49.665 33.135 16.420 0 110
Benzine Bouwjaar 2008 2023 42.579 26.872 15.563 0 144
Benzine Bouwjaar 2007 2023 29.464 18.429 10.906 0 129
Benzine Bouwjaar 2006 2023 20.489 12.807 7.592 0 90
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2023 291.269 136.297 152.946 0 2.026
Diesel Totaal alle bouwjaren 2023 16.804 33 12 16.756 3
Diesel Bouwjaar 2022 2023 856 0 0 856 0
Diesel Bouwjaar 2021 2023 1.120 0 0 1.120 0
Diesel Bouwjaar 2020 2023 832 0 0 832 0
Diesel Bouwjaar 2019 2023 832 0 0 832 0
Diesel Bouwjaar 2018 2023 751 0 0 751 0
Diesel Bouwjaar 2017 2023 837 1 1 835 0
Diesel Bouwjaar 2016 2023 827 0 0 827 0
Diesel Bouwjaar 2015 2023 666 0 0 666 0
Diesel Bouwjaar 2014 2023 639 0 0 639 0
Diesel Bouwjaar 2013 2023 671 0 0 671 0
Diesel Bouwjaar 2012 2023 767 0 0 767 0
Diesel Bouwjaar 2011 2023 833 0 0 833 0
Diesel Bouwjaar 2010 2023 822 0 0 822 0
Diesel Bouwjaar 2009 2023 974 0 0 974 0
Diesel Bouwjaar 2008 2023 815 0 0 815 0
Diesel Bouwjaar 2007 2023 911 0 0 911 0
Diesel Bouwjaar 2006 2023 748 0 0 747 1
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2023 2.903 32 11 2.858 2
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2023 132.368 79.937 47.957 2.792 1.682
Elektriciteit Bouwjaar 2022 2023 33.144 14.274 17.785 825 260
Elektriciteit Bouwjaar 2021 2023 29.102 17.308 10.951 390 453
Elektriciteit Bouwjaar 2020 2023 20.557 12.198 7.425 314 620
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2023 13.600 6.309 6.797 376 118
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2023 7.531 4.161 2.980 323 67
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2023 6.073 5.149 670 231 23
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2023 4.245 3.951 178 103 13
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2023 4.092 3.859 146 72 15
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2023 3.454 3.254 138 38 24
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2023 1.697 1.517 126 46 8
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2023 2.258 2.031 165 37 25
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2023 2.199 2.000 162 19 18
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2023 1.822 1.674 121 12 15
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2023 1.172 1.033 129 3 7
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2023 516 443 71 0 2
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2023 230 178 48 0 4
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2023 88 83 4 0 1
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2023 588 515 61 3 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal actieve voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Het aantal speedpedelecs is op 1 januari 2023 2,5 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer drie vijfde van de speedpedelecs is opgenomen bij de bromfietsen en twee vijfde bij de snorfietsen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder. Ook de enkele brommobielen met 3 wielen (eeg_vrtg_cat = L2e) zijn hier niet in meegenomen. Zij worden meegenomen onder de ‘Overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken’.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.