Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Brandstofsoort Bouwjaar Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2024 1.188.423 665.809 496.052 21.395 5.167
Totaal Bouwjaar 2023 2024 40.449 9.424 28.002 2.778 245
Totaal Bouwjaar 2022 2024 65.492 25.475 38.071 1.659 287
Totaal Bouwjaar 2021 2024 74.564 40.917 31.701 1.484 462
Totaal Bouwjaar 2020 2024 82.251 49.100 31.382 1.155 614
Totaal Bouwjaar 2019 2024 58.156 30.484 26.309 1.210 153
Totaal Bouwjaar 2018 2024 51.941 32.324 18.482 1.052 83
Totaal Bouwjaar 2017 2024 71.655 47.951 22.569 1.049 86
Totaal Bouwjaar 2016 2024 54.049 35.708 17.312 922 107
Totaal Bouwjaar 2015 2024 49.076 32.757 15.506 716 97
Totaal Bouwjaar 2014 2024 45.322 31.139 13.419 643 121
Totaal Bouwjaar 2013 2024 41.017 28.972 11.292 667 86
Totaal Bouwjaar 2012 2024 44.100 31.427 11.767 770 136
Totaal Bouwjaar 2011 2024 49.384 34.583 13.861 824 116
Totaal Bouwjaar 2010 2024 51.592 34.560 16.110 776 146
Totaal Bouwjaar 2009 2024 46.105 28.550 16.537 903 115
Totaal Bouwjaar 2008 2024 38.748 22.776 15.095 744 133
Totaal Bouwjaar 2007 2024 27.111 15.678 10.486 823 124
Totaal Bouwjaar 2006 2024 19.070 11.006 7.288 694 82
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2024 278.341 122.978 150.863 2.526 1.974
Benzine Totaal alle bouwjaren 2024 1.023.768 587.425 432.983 0 3.360
Benzine Bouwjaar 2023 2024 19.630 4.341 15.268 0 21
Benzine Bouwjaar 2022 2024 31.860 12.338 19.482 0 40
Benzine Bouwjaar 2021 2024 44.327 24.724 19.557 0 46
Benzine Bouwjaar 2020 2024 61.577 38.004 23.547 0 26
Benzine Bouwjaar 2019 2024 44.181 24.892 19.245 0 44
Benzine Bouwjaar 2018 2024 44.056 28.405 15.619 0 32
Benzine Bouwjaar 2017 2024 65.101 43.037 22.002 0 62
Benzine Bouwjaar 2016 2024 49.243 32.009 17.141 0 93
Benzine Bouwjaar 2015 2024 44.651 29.200 15.369 0 82
Benzine Bouwjaar 2014 2024 41.582 28.182 13.302 0 98
Benzine Bouwjaar 2013 2024 38.886 27.651 11.156 0 79
Benzine Bouwjaar 2012 2024 41.385 29.660 11.615 0 110
Benzine Bouwjaar 2011 2024 46.671 32.865 13.707 0 99
Benzine Bouwjaar 2010 2024 49.226 33.100 15.996 0 130
Benzine Bouwjaar 2009 2024 44.191 27.655 16.428 0 108
Benzine Bouwjaar 2008 2024 37.570 22.401 15.037 0 132
Benzine Bouwjaar 2007 2024 26.086 15.527 10.439 0 120
Benzine Bouwjaar 2006 2024 18.299 10.935 7.284 0 80
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2024 275.246 122.499 150.789 0 1.958
Diesel Totaal alle bouwjaren 2024 16.756 33 12 16.708 3
Diesel Bouwjaar 2023 2024 864 0 0 864 0
Diesel Bouwjaar 2022 2024 838 0 0 838 0
Diesel Bouwjaar 2021 2024 1.091 0 0 1.091 0
Diesel Bouwjaar 2020 2024 839 0 0 839 0
Diesel Bouwjaar 2019 2024 838 0 0 838 0
Diesel Bouwjaar 2018 2024 733 0 0 733 0
Diesel Bouwjaar 2017 2024 823 1 1 821 0
Diesel Bouwjaar 2016 2024 819 0 0 819 0
Diesel Bouwjaar 2015 2024 645 0 0 645 0
Diesel Bouwjaar 2014 2024 608 0 0 608 0
Diesel Bouwjaar 2013 2024 626 0 0 626 0
Diesel Bouwjaar 2012 2024 733 0 0 733 0
Diesel Bouwjaar 2011 2024 803 0 0 803 0
Diesel Bouwjaar 2010 2024 763 0 0 763 0
Diesel Bouwjaar 2009 2024 901 0 0 901 0
Diesel Bouwjaar 2008 2024 744 0 0 744 0
Diesel Bouwjaar 2007 2024 823 0 0 823 0
Diesel Bouwjaar 2006 2024 695 0 0 694 1
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2024 2.570 32 11 2.525 2
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2024 147.899 78.351 63.057 4.687 1.804
Elektriciteit Bouwjaar 2023 2024 19.955 5.083 12.734 1.914 224
Elektriciteit Bouwjaar 2022 2024 32.794 13.137 18.589 821 247
Elektriciteit Bouwjaar 2021 2024 29.146 16.193 12.144 393 416
Elektriciteit Bouwjaar 2020 2024 19.835 11.096 7.835 316 588
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2024 13.137 5.592 7.064 372 109
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2024 7.152 3.919 2.863 319 51
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2024 5.731 4.913 566 228 24
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2024 3.987 3.699 171 103 14
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2024 3.780 3.557 137 71 15
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2024 3.132 2.957 117 35 23
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2024 1.505 1.321 136 41 7
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2024 1.982 1.767 152 37 26
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2024 1.910 1.718 154 21 17
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2024 1.603 1.460 114 13 16
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2024 1.013 895 109 2 7
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2024 434 375 58 0 1
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2024 202 151 47 0 4
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2024 76 71 4 0 1
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2024 525 447 63 1 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal actieve voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

In deze tabel zijn de speedpedelecs niet apart als categorie opgenomen maar deels ondergebracht bij de snorfietsen en deels bij de bromfietsen. In de maatwerktabel ‘Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022’ zijn de speedpedelecs wel als aparte categorie opgenomen (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder. Ook de enkele brommobielen met 3 wielen (eeg_vrtg_cat = L2e) zijn hier niet in meegenomen. Zij worden meegenomen onder de ‘Overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken’.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.