Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Brandstofsoort Bouwjaar Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2022 1.209.525 781.353 404.282 18.877 5.013
Totaal Bouwjaar 2021 2022 76.730 49.435 25.235 1.542 518
Totaal Bouwjaar 2020 2022 86.493 60.530 24.121 1.169 673
Totaal Bouwjaar 2019 2022 61.356 37.711 22.262 1.204 179
Totaal Bouwjaar 2018 2022 55.614 39.581 14.846 1.078 109
Totaal Bouwjaar 2017 2022 77.559 58.747 17.656 1.062 94
Totaal Bouwjaar 2016 2022 59.478 44.292 14.142 933 111
Totaal Bouwjaar 2015 2022 55.089 40.765 13.459 757 108
Totaal Bouwjaar 2014 2022 51.418 38.825 11.760 707 126
Totaal Bouwjaar 2013 2022 47.023 36.402 9.771 756 94
Totaal Bouwjaar 2012 2022 51.323 39.699 10.639 840 145
Totaal Bouwjaar 2011 2022 58.249 44.075 13.141 908 125
Totaal Bouwjaar 2010 2022 61.605 44.080 16.495 877 153
Totaal Bouwjaar 2009 2022 55.899 36.995 17.729 1.051 124
Totaal Bouwjaar 2008 2022 47.739 29.731 16.935 913 160
Totaal Bouwjaar 2007 2022 33.263 20.262 11.861 1.001 139
Totaal Bouwjaar 2006 2022 23.222 14.024 8.274 831 93
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2022 307.465 146.199 155.956 3.248 2.062
Benzine Totaal alle bouwjaren 2022 1.089.035 708.584 376.938 0 3.513
Benzine Bouwjaar 2021 2022 45.555 30.097 15.410 0 48
Benzine Bouwjaar 2020 2022 63.977 46.315 17.631 0 31
Benzine Bouwjaar 2019 2022 46.710 30.504 16.159 0 47
Benzine Bouwjaar 2018 2022 47.110 34.947 12.126 0 37
Benzine Bouwjaar 2017 2022 70.459 53.462 16.927 0 70
Benzine Bouwjaar 2016 2022 54.250 40.198 13.955 0 97
Benzine Bouwjaar 2015 2022 50.065 36.678 13.294 0 93
Benzine Bouwjaar 2014 2022 47.062 35.372 11.589 0 101
Benzine Bouwjaar 2013 2022 44.466 34.740 9.640 0 86
Benzine Bouwjaar 2012 2022 48.057 37.485 10.455 0 117
Benzine Bouwjaar 2011 2022 54.943 41.867 12.972 0 104
Benzine Bouwjaar 2010 2022 58.736 42.235 16.367 0 134
Benzine Bouwjaar 2009 2022 53.549 35.851 17.581 0 117
Benzine Bouwjaar 2008 2022 46.265 29.245 16.863 0 157
Benzine Bouwjaar 2007 2022 32.006 20.064 11.807 0 135
Benzine Bouwjaar 2006 2022 22.290 13.930 8.269 0 91
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2022 303.535 145.594 155.893 0 2.048
Diesel Totaal alle bouwjaren 2022 17.027 33 11 16.978 5
Diesel Bouwjaar 2021 2022 1.161 0 0 1.161 0
Diesel Bouwjaar 2020 2022 863 0 0 863 0
Diesel Bouwjaar 2019 2022 854 0 0 854 0
Diesel Bouwjaar 2018 2022 759 0 0 759 0
Diesel Bouwjaar 2017 2022 844 1 1 842 0
Diesel Bouwjaar 2016 2022 831 0 0 830 1
Diesel Bouwjaar 2015 2022 688 0 0 688 0
Diesel Bouwjaar 2014 2022 667 0 0 667 0
Diesel Bouwjaar 2013 2022 715 0 0 715 0
Diesel Bouwjaar 2012 2022 804 0 0 804 0
Diesel Bouwjaar 2011 2022 890 0 0 890 0
Diesel Bouwjaar 2010 2022 869 0 0 869 0
Diesel Bouwjaar 2009 2022 1.047 0 0 1.047 0
Diesel Bouwjaar 2008 2022 913 0 0 913 0
Diesel Bouwjaar 2007 2022 1.000 0 0 1.000 0
Diesel Bouwjaar 2006 2022 832 0 0 831 1
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2022 3.290 32 10 3.245 3
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2022 103.463 72.736 27.333 1.899 1.495
Elektriciteit Bouwjaar 2021 2022 30.014 19.338 9.825 381 470
Elektriciteit Bouwjaar 2020 2022 21.653 14.215 6.490 306 642
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2022 13.792 7.207 6.103 350 132
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2022 7.745 4.634 2.720 319 72
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2022 6.256 5.284 728 220 24
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2022 4.397 4.094 187 103 13
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2022 4.336 4.087 165 69 15
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2022 3.689 3.453 171 40 25
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2022 1.842 1.662 131 41 8
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2022 2.462 2.214 184 36 28
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2022 2.416 2.208 169 18 21
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2022 2.000 1.845 128 8 19
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2022 1.303 1.144 148 4 7
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2022 561 486 72 0 3
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2022 257 198 54 1 4
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2022 100 94 5 0 1
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2022 640 573 53 3 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal actieve voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Het aantal speedpedelecs is op 1 januari 2022 2,2 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer drie vijfde van de speedpedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en twee vijfde bij de bromfietsen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder. Ook de enkele brommobielen met 3 wielen (eeg_vrtg_cat = L2e) zijn hier niet in meegenomen. Zij worden meegenomen onder de ‘Overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken’.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.