Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Gewassen Biologische bestrijders Perioden Biologische bestrijding Bedrijven met biologische bestrijders Bedrijven met biologische bestrijders (aantal) Biologische bestrijding Bedrijven met biologische bestrijders Bedrijven met biologische bestrijders % (%) Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders (ha) Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders; relatief (%) Ingezette biologische bestrijders (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders per ha Totaal oppervlakte (1000 stuks/ha) Ingezette biologische bestrijders per ha Oppervlakte met biologische bestrijders (1000 stuks/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2012 . . 4.926 77,6 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2016 . . 5.579 92,0 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2020* . . 6.356 94,4 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 . . 3.255 51,3 16.383.250 2.581 5.034
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 . . 3.989 65,8 10.605.320 1.748 2.659
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2020* . . 4.668 69,3 52.344.190 7.772 11.213
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2012 . . 329 5,2 471.080 74 1.430
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2016 . . 327 5,4 257.438 42 788
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2020* . . 470 7,0 281.417 42 599
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2012 . . 439 6,9 12.847 2 29
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2016 . . 525 8,7 1.313 0 3
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2020* . . 205 3,0 3.940 1 19
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2012 . . 1.915 30,2 3.570.941 563 1.865
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2016 . . 1.720 28,4 3.370.379 556 1.960
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2020* . . 1.484 22,0 4.239.221 629 2.857
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2012 . . 294 4,6 252.814 40 859
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2016 . . 409 6,7 1.120.337 185 2.742
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2020* . . 267 4,0 1.393.933 207 5.226
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2012 . . 991 15,6 677.531 107 684
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2016 . . 1.005 16,6 550.546 91 548
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2020* . . 1.288 19,1 1.028.487 153 799
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2012 . . 1.711 26,9 10.282.320 1.620 6.011
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2016 . . 1.336 22,0 2.983.415 492 2.233
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2020* . . 1.674 24,9 8.364.729 1.242 4.997
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2012 . . 2.344 36,9 305.532 48 130
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2016 . . 2.748 45,3 661.768 109 241
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2020* . . 3.495 51,9 635.591 94 182
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 . . 361 5,7 301.819 48 836
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 . . 698 11,5 1.042.448 172 1.493
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2020* . . 629 9,3 2.145.161 319 3.410
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2012 . . 316 5,0 476.280 75 1.507
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2016 . . 699 11,5 527.471 87 754
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2020* . . 2.189 32,5 33.849.260 5.026 15.462
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 . . 252 4,0 32.089 5 127
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 . . 202 3,3 90.205 15 447
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020* . . 246 3,7 402.455 60 1.637
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2012 . . 3.319 52,3 549.120 87 165
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2016 . . 4.071 67,1 1.118.346 184 275
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2020* . . 4.998 74,2 2.440.622 362 488
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2012 . . 773 12,2 6.838 1 9
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2016 . . 1.212 20,0 58.867 10 49
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2020* . . 2.228 33,1 115.284 17 52
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2012 . . 560 8,8 4.549 1 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2016 . . 681 11,2 8.944 1 13
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2020* . . 969 14,4 14.562 2 15
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 . . 493 7,8 8.817 1 18
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 . . 1.191 19,6 74.802 12 63
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2020* . . 2.166 32,2 248.701 37 115
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2012 . . 1.402 22,1 4.476 1 3
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2016 . . 583 9,6 3.213 1 6
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2020* . . 620 9,2 5.238 1 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2012 . . 2.086 32,9 394.597 62 189
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2016 . . 2.351 38,8 374.161 62 159
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2020* . . 2.218 32,9 638.197 95 288
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2012 . . 1.272 20,0 119.547 19 94
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2016 . . 2.031 33,5 427.707 71 211
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2020* . . 1.856 27,6 931.752 138 502
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2012 . . 487 7,7 379 0 1
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2016 . . 826 13,6 1.976 0 2
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2020* . . 793 11,8 15.230 2 19
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 . . 1.170 18,4 9.916 2 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 . . 1.186 19,6 168.675 28 142
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020* . . 1.074 15,9 471.658 70 439
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 . . 3.205 50,5 43.095 7 13
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 . . 3.249 53,6 71.749 12 22
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020* . . 4.094 60,8 165.887 25 41
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2012 . . 167 2,6 550 0 3
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2016 . . 158 2,6 561 0 4
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2020* . . 120 1,8 1.053 0 9
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2012 . . 1.856 29,2 21.166 3 11
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2016 . . 1.805 29,7 29.029 5 16
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2020* . . 2.475 36,7 41.301 6 17
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2012 . . 1.187 18,7 11.687 2 10
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2016 . . 1.181 19,5 25.347 4 21
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2020* . . 1.678 24,9 85.478 13 51
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 . . 673 10,6 9.691 2 14
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 . . 851 14,0 16.812 3 20
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020* . . 1.100 16,3 38.055 6 35
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2012 . . 501 7,9 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2016 . . 827 13,6 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2020* . . 583 8,7 5.202.210.000 772.413 8.924.155
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2016 . . 171 2,8 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2020* . . 248 3,7 1.470.045.000 218.269 5.929.493
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2012 . . 498 7,8 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2016 . . 708 11,7 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2020* . . 452 6,7 3.613.991.000 536.598 7.999.525
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2012 . . . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2016 . . 141 2,3 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2020* . . 64 0,9 118.174.200 17.546 1.854.231
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2012 152 54,0 197 68,3 . . .
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2016 127 50,2 193 57,5 . . .
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2020* 208 86,5 493 97,8 . . .
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 147 52,3 189 65,5 952.103 3.304 5.047
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 124 49,0 180 53,8 329.383 981 1.825
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020* 202 83,9 493 97,7 3.614.875 7.169 7.335
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2016 20 7,8 30 9,1 17.016 51 559
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020* 72 29,9 269 53,4 87.179 173 324
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020* 4 1,7 6 1,2 602 1 96
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2012 62 22,1 89 30,9 52.861 183 593
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2016 16 6,3 18 5,4 6.706 20 370
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020* 9 3,9 57 11,2 56.236 112 995
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020* 8 3,3 28 5,5 15.178 30 547
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2016 47 18,6 116 34,5 57.975 173 501
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020* 122 50,6 372 73,8 336.037 666 903
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2012 114 40,6 152 52,8 821.011 2.849 5.392
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2016 99 39,1 158 46,9 237.544 707 1.507
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020* 160 66,3 452 89,6 2.950.392 5.851 6.533
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2012 50 17,7 63 21,8 3.345 12 53
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2016 34 13,6 39 11,7 2.437 7 62
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020* 101 42,0 243 48,1 45.140 90 186
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020* 2 0,8 3 0,6 201 0 63
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2020* 10 4,1 24 4,8 44.408 88 1.838
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020* 22 9,1 43 8,5 79.502 158 1.854
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2016 37 14,7 91 27,2 2.304 7 25
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020* 93 38,5 247 49,0 14.610 29 59
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2016 31 12,3 67 20,0 316 1 5
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2020* 71 29,6 179 35,5 1.171 2 7
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2016 18 7,2 41 12,1 254 1 6
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2020* 54 22,3 118 23,4 260 1 2
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 18 7,2 50 14,8 812 2 16
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020* 43 18,0 107 21,1 4.347 9 41
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2012 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2016 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2020* 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2020* 16 6,5 47 9,3 7.907 16 168
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020* 4 1,7 2 0,3 198 0 119
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020* 10 4,2 13 2,6 10 0 1
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 12 4,8 25 7,4 58 0 2
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020* 56 23,2 120 23,8 717 1 6
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 15 6,0 38 11,3 436 1 11
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020* 44 18,1 113 22,4 1.769 4 16
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2012 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2016 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2020* 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020* 2 0,8 2 0,4 11 0 6
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2020* 22 9,1 40 7,9 1.228 2 31
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020* 23 9,7 86 17,1 530 1 6
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2020* 6 2,5 7 1,4 469.454 931 65.463
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020* 2 0,8 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2020* 2 0,8 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2012 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2016 . . . . . . .
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2020* 4 1,7 4 0,8 409.245 812 105.477
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2012 105 33,1 246 50,7 . . .
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2016 178 73,8 337 86,0 . . .
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2020* 173 71,1 372 80,8 . . .
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 80 25,2 196 40,6 514.935 1.063 2.621
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 162 67,4 309 79,0 710.575 1.814 2.296
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020* 139 57,2 309 67,2 4.558.508 9.914 14.762
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020* 4 1,5 4 0,8 2.861 6 765
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020* 2 0,7 2 0,5 1.365 3 641
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2012 52 16,6 191 39,5 199.935 413 1.046
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2016 57 23,7 127 32,4 249.744 638 1.968
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020* 54 22,3 140 30,4 680.222 1.479 4.866
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2016 19 7,9 35 8,9 27.174 69 781
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020* 22 9,1 70 15,3 374.210 814 5.321
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2012 44 14,0 117 24,1 71.683 148 614
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2016 56 23,3 100 25,6 48.166 123 481
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020* 31 12,7 84 18,2 48.295 105 576
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2012 28 8,9 85 17,5 135.074 279 1.597
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2016 40 16,6 78 19,8 177.733 454 2.291
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020* 22 8,9 77 16,7 464.545 1.010 6.043
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2012 49 15,6 133 27,4 11.404 24 86
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2016 101 42,0 205 52,3 35.323 90 173
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020* 76 31,1 173 37,7 44.065 96 254
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 70 29,2 144 36,8 166.602 425 1.156
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020* 64 26,4 145 31,6 220.735 480 1.518
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2020* 36 15,0 120 26,0 2.661.160 5.787 22.230
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020* 21 8,6 38 8,3 61.050 133 1.591
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2012 53 16,9 162 33,5 3.704 8 23
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2016 65 27,0 94 24,1 4.839 12 51
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020* 66 27,0 175 38,1 74.584 162 426
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2012 37 11,7 91 18,9 588 1 6
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2016 50 20,7 66 16,9 1.076 3 16
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2020* 36 14,8 90 19,6 4.339 9 48
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2020* 22 8,9 44 9,5 2.502 5 57
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 27 11,3 53 13,5 1.861 5 35
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020* 32 13,0 77 16,8 6.106 13 79
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2020* 2 0,7 4 0,8 364 1 104
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2020* 8 3,4 22 4,9 2.363 5 106
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020* 6 2,6 21 4,5 2.884 6 139
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020* 6 2,4 23 4,9 6.124 13 269
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 30 9,6 110 22,6 34 0 0
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020* 31 12,9 80 17,4 49.901 109 622
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 32 13,3 67 17,2 968 2 14
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020* 52 21,6 138 30,0 17.135 37 124
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2020* 2 0,7 4 1,0 9 0 2
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2012 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2016 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020* 0 0,0 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2016 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2020* 10 4,3 21 4,6 1.112 2 53
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 29 11,9 66 16,8 924 2 14
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020* 47 19,5 127 27,5 16.014 35 127
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2012 39 12,4 125 25,9 . . .
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2016 72 29,8 182 46,4 . . .
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2020* 75 30,9 188 40,9 1.584.596.000 3.446.160 8.429.873
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2016 24 10,1 58 14,9 . . .
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020* 30 12,5 87 18,9 104.126.400 226.453 1.200.457
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2012 39 12,4 125 25,9 . . .
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2016 45 18,7 128 32,7 . . .
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2020* 43 17,7 122 26,6 1.410.580.000 3.067.714 11.547.160
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2012 . . . . . . .
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2016 25 10,5 52 13,4 . . .
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2020* 18 7,3 26 5,6 69.888.940 151.994 2.732.608
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijders toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, als totaal en per groep van bestrijders en per ha. Per gewas kan geselecteerd waar de bestrijders worden toegepast.
Microbiologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) worden gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 en 2016 zijn definitief. Die van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers worden in september 2022 verwacht.
Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding omvat de inzet van aangekochte biologische bestrijders ter voorkoming en bestrijding van plagen.
Een biologische bestrijder of bestrijdingsbeestje is een natuurlijke vijand van een plaag. De bestrijder kan volwassen (adult) zijn of pop of larve.
Bedrijven met biologische bestrijders
Bedrijven waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, waar bestrijders zijn ingezet.
Bedrijven met biologische bestrijders
Aantal bedrijven waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast.
Bedrijven met biologische bestrijders %
Het aantal bedrijven per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van alle bedrijven met dat gewas.

Oppervlakte met bestrijders
Oppervlakte waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, waarop aangekochte bestrijders zijn ingezet.
Oppervlakte met bestrijders
Grootte oppervlakte waarop de biologische bestrijdingsmethode, de ingekochte bestrijders, wordt/zijn toegepast.
Oppervlakte met bestrijders; relatief
De oppervlakte per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met de bestrijder behandeld.
Ingezette biologische bestrijders
Aantal ingezette biologische bestrijders tegen een plaag.

Open kweek zoals bankerplanten vallen erbuiten.
Gesloten kweeksystemen zoals bestrijders uit kweekzakjes met gegarandeerde aantallen bestrijders uitstroom valt wel hieronder. Het aantal voedermijten wordt dan niet in getal uitgedrukt.

Aangezien het bij de bestrijder 'aaltjes' al snel om erg grote aantallen gaat, waarbij de inzet van de andere bestrijders in het niet zou vallen, worden in 2012 en 2016 de aantallen voor aaltjes niet weergegeven. Over 2020 is dat wel gedaan. Nu het aantal aaltjes wel wordt gegeven wordt bij aantallen de totalen over de vier biogroepen niet langer gepubliceerd.
Ingezette biologische bestrijders per ha
De ingezette, ingekochte, biologische bestrijders tegen een plaag. Biologische vermeerderen in de kas na het uitzetten valt hierbuiten en wordt niet meegenomen.
Totaal oppervlakte
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares, dus zowel de hectares waarop wel als waarop geen biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).
Oppervlakte met biologische bestrijders
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares waarop biologische bestrijders worden ingezet. Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).