Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Gewassen Biologische bestrijders Perioden Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders (ha) Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Oppervlakte met bestrijders; relatief (%) Ingezette biologische bestrijders (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders per Totaal oppervlakte (1000 stuks/ha) Ingezette biologische bestrijders per Oppervlakte met biologische bestrijders (1000 stuks/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2012 4.926 77,6 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2016 5.579 92,0 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal bestrijders 2020 6.356 94,4 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 3.255 51,3 16.383.247 2.581 5.034
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 3.989 65,8 10.605.321 1.748 2.659
Totaal gewassen/teeltsectoren A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 4.668 69,3 52.344.193 7.772 11.213
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2012 329 5,2 471.080 74 1.430
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2016 327 5,4 257.438 42 788
Totaal gewassen/teeltsectoren A01 Amblydromalus limonicus 2020 470 7,0 281.417 42 599
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2012 439 6,9 12.847 2 29
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2016 525 8,7 1.313 0 3
Totaal gewassen/teeltsectoren A02 Amblyseius degenerans 2020 205 3,0 3.940 1 19
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2012 1.915 30,2 3.570.941 563 1.865
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2016 1.720 28,4 3.370.379 556 1.960
Totaal gewassen/teeltsectoren A03 Amblyseius swirskii 2020 1.484 22,0 4.239.221 629 2.857
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2012 294 4,6 252.814 40 859
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2016 409 6,7 1.120.337 185 2.742
Totaal gewassen/teeltsectoren A04 Macrocheles robustulus 2020 267 4,0 1.393.933 207 5.226
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2012 991 15,6 677.531 107 684
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2016 1.005 16,6 550.546 91 548
Totaal gewassen/teeltsectoren A05 Neioseiulus californicus 2020 1.288 19,1 1.028.487 153 799
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2012 1.711 26,9 10.282.315 1.620 6.011
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2016 1.336 22,0 2.983.415 492 2.233
Totaal gewassen/teeltsectoren A06 Neioseiulus cucumeris 2020 1.674 24,9 8.364.729 1.242 4.997
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2012 2.344 36,9 305.532 48 130
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2016 2.748 45,3 661.768 109 241
Totaal gewassen/teeltsectoren A07 Phytoseiulus persimilis 2020 3.495 51,9 635.591 94 182
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 361 5,7 301.819 48 836
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 698 11,5 1.042.448 172 1.493
Totaal gewassen/teeltsectoren A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 629 9,3 2.145.161 319 3.410
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2012 316 5,0 476.280 75 1.507
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2016 699 11,5 527.471 87 754
Totaal gewassen/teeltsectoren A09 Transeius montdorensis 2020 2.189 32,5 33.849.260 5.026 15.462
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 252 4,0 32.089 5 127
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 202 3,3 90.205 15 447
Totaal gewassen/teeltsectoren A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 246 3,7 402.455 60 1.637
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2012 3.319 52,3 549.120 87 165
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2016 4.071 67,1 1.118.346 184 275
Totaal gewassen/teeltsectoren B Sluipwesp en galmug totaal 2020 4.998 74,2 2.440.622 362 488
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2012 773 12,2 6.838 1 9
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2016 1.212 20,0 58.867 10 49
Totaal gewassen/teeltsectoren B01 Aphidius colemani 2020 2.228 33,1 115.284 17 52
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2012 560 8,8 4.549 1 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2016 681 11,2 8.944 1 13
Totaal gewassen/teeltsectoren B02 Aphidius ervi 2020 969 14,4 14.562 2 15
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 493 7,8 8.817 1 18
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 1.191 19,6 74.802 12 63
Totaal gewassen/teeltsectoren B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 2.166 32,2 248.701 37 115
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2012 1.402 22,1 4.476 1 3
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2016 583 9,6 3.213 1 6
Totaal gewassen/teeltsectoren B04 Diglyphus isaea 2020 620 9,2 5.238 1 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2012 2.086 32,9 394.597 62 189
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2016 2.351 38,8 374.161 62 159
Totaal gewassen/teeltsectoren B05 Encarsia formosa 2020 2.218 32,9 638.197 95 288
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2012 1.272 20,0 119.547 19 94
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2016 2.031 33,5 427.707 71 211
Totaal gewassen/teeltsectoren B06 Eretmocerus eremicus 2020 1.856 27,6 931.752 138 502
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2012 487 7,7 379 0 1
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2016 826 13,6 1.976 0 2
Totaal gewassen/teeltsectoren B07 Feltiella acarisuga 2020 793 11,8 15.230 2 19
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 1.170 18,4 9.916 2 8
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 1.186 19,6 168.675 28 142
Totaal gewassen/teeltsectoren B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 1.074 15,9 471.658 70 439
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 3.205 50,5 43.095 7 13
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 3.249 53,6 71.749 12 22
Totaal gewassen/teeltsectoren C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 4.094 60,8 165.887 25 41
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2012 167 2,6 550 0 3
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2016 158 2,6 561 0 4
Totaal gewassen/teeltsectoren C01 Delphastus pusillus 2020 120 1,8 1.053 0 9
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2012 1.856 29,2 21.166 3 11
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2016 1.805 29,7 29.029 5 16
Totaal gewassen/teeltsectoren C02 Macrolophus pygmaeus 2020 2.475 36,7 41.301 6 17
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2012 1.187 18,7 11.687 2 10
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2016 1.181 19,5 25.347 4 21
Totaal gewassen/teeltsectoren C03 Orius laevigatus 2020 1.678 24,9 85.478 13 51
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 673 10,6 9.691 2 14
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 851 14,0 16.812 3 20
Totaal gewassen/teeltsectoren C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 1.100 16,3 38.055 6 35
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2012 501 7,9 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2016 827 13,6 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D Aaltje totaal 2020 583 8,7 5.202.210.319 772.413 8.924.155
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2016 171 2,8 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D01 Steinernema carpocapsae 2020 248 3,7 1.470.044.836 218.269 5.929.493
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2012 498 7,8 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2016 708 11,7 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D02 Steinernema feltiae 2020 452 6,7 3.613.991.235 536.598 7.999.525
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2012 . . . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2016 141 2,3 . . .
Totaal gewassen/teeltsectoren D99 Aaltje, overig 2020 64 0,9 118.174.249 17.546 1.854.231
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2012 197 68,3 . . .
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2016 193 57,5 . . .
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2020 493 97,8 . . .
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 189 65,5 952.103 3.304 5.047
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 180 53,8 329.383 981 1.825
Aardbeien, onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 493 97,7 3.614.875 7.169 7.335
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2016 30 9,1 17.016 51 559
Aardbeien, onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020 269 53,4 87.179 173 324
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020 6 1,2 602 1 96
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2012 89 30,9 52.861 183 593
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2016 18 5,4 6.706 20 370
Aardbeien, onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020 57 11,2 56.236 112 995
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020 28 5,5 15.178 30 547
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2016 116 34,5 57.975 173 501
Aardbeien, onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020 372 73,8 336.037 666 903
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2012 152 52,8 821.011 2.849 5.392
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2016 158 46,9 237.544 707 1.507
Aardbeien, onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020 452 89,6 2.950.392 5.851 6.533
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2012 63 21,8 3.345 12 53
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2016 39 11,7 2.437 7 62
Aardbeien, onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020 243 48,1 45.140 90 186
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 3 0,6 201 0 63
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas A09 Transeius montdorensis 2020 24 4,8 44.408 88 1.838
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 43 8,5 79.502 158 1.854
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2016 91 27,2 2.304 7 25
Aardbeien, onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020 247 49,0 14.610 29 59
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2016 67 20,0 316 1 5
Aardbeien, onder glas B01 Aphidius colemani 2020 179 35,5 1.171 2 7
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2016 41 12,1 254 1 6
Aardbeien, onder glas B02 Aphidius ervi 2020 118 23,4 260 1 2
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 50 14,8 812 2 16
Aardbeien, onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 107 21,1 4.347 9 41
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2012 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2016 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B04 Diglyphus isaea 2020 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas B05 Encarsia formosa 2020 47 9,3 7.907 16 168
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020 2 0,3 198 0 119
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020 13 2,6 10 0 1
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 25 7,4 58 0 2
Aardbeien, onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 120 23,8 717 1 6
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 38 11,3 436 1 11
Aardbeien, onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 113 22,4 1.769 4 16
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2012 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2016 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C01 Delphastus pusillus 2020 0 0,0 0 0 .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020 2 0,4 11 0 6
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas C03 Orius laevigatus 2020 40 7,9 1.228 2 31
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 86 17,1 530 1 6
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas D Aaltje totaal 2020 7 1,4 469.454 931 65.463
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas D02 Steinernema feltiae 2020 3 0,7 30.104 60 9.146
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2012 . . . . .
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2016 . . . . .
Aardbeien, onder glas D99 Aaltje, overig 2020 4 0,8 409.245 812 105.477
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2012 246 50,7 . . .
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2016 337 86,0 . . .
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2020 372 80,8 . . .
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2012 196 40,6 514.935 1.063 2.621
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2016 309 79,0 710.575 1.814 2.296
Bladplanten onder glas A Roofmijt en rooftrips totaal 2020 309 67,2 4.558.508 9.914 14.762
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas A01 Amblydromalus limonicus 2020 4 0,8 2.861 6 765
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas A02 Amblyseius degenerans 2020 2 0,5 1.365 3 641
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2012 191 39,5 199.935 413 1.046
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2016 127 32,4 249.744 638 1.968
Bladplanten onder glas A03 Amblyseius swirskii 2020 140 30,4 680.222 1.479 4.866
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2016 35 8,9 27.174 69 781
Bladplanten onder glas A04 Macrocheles robustulus 2020 70 15,3 374.210 814 5.321
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2012 117 24,1 71.683 148 614
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2016 100 25,6 48.166 123 481
Bladplanten onder glas A05 Neioseiulus californicus 2020 84 18,2 48.295 105 576
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2012 85 17,5 135.074 279 1.597
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2016 78 19,8 177.733 454 2.291
Bladplanten onder glas A06 Neioseiulus cucumeris 2020 77 16,7 464.545 1.010 6.043
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2012 133 27,4 11.404 24 86
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2016 205 52,3 35.323 90 173
Bladplanten onder glas A07 Phytoseiulus persimilis 2020 173 37,7 44.065 96 254
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2016 144 36,8 166.602 425 1.156
Bladplanten onder glas A08 Stratiolaelaps scimitus 2020 145 31,6 220.735 480 1.518
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas A09 Transeius montdorensis 2020 120 26,0 2.661.160 5.787 22.230
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas A99 Roofmijt en rooftrips, overig 2020 38 8,3 61.050 133 1.591
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2012 162 33,5 3.704 8 23
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2016 94 24,1 4.839 12 51
Bladplanten onder glas B Sluipwesp en galmug totaal 2020 175 38,1 74.584 162 426
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2012 91 18,9 588 1 6
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2016 66 16,9 1.076 3 16
Bladplanten onder glas B01 Aphidius colemani 2020 90 19,6 4.339 9 48
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B02 Aphidius ervi 2020 44 9,5 2.502 5 57
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2016 53 13,5 1.861 5 35
Bladplanten onder glas B03 Aphidoletes aphidimyza 2020 77 16,8 6.106 13 79
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B04 Diglyphus isaea 2020 4 0,8 364 1 104
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B05 Encarsia formosa 2020 22 4,9 2.363 5 106
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B06 Eretmocerus eremicus 2020 21 4,5 2.884 6 139
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B07 Feltiella acarisuga 2020 23 4,9 6.124 13 269
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2012 110 22,6 34 0 0
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas B99 Sluipwesp en galmug, overig 2020 80 17,4 49.901 109 622
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2016 67 17,2 968 2 14
Bladplanten onder glas C Roofwants, -vlieg, -kever totaal 2020 138 30,0 17.135 37 124
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas C01 Delphastus pusillus 2020 4 1,0 9 0 2
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2012 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2016 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C02 Macrolophus pygmaeus 2020 0 0,0 0 0 .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2016 . . . . .
Bladplanten onder glas C03 Orius laevigatus 2020 21 4,6 1.112 2 53
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2016 66 16,8 924 2 14
Bladplanten onder glas C99 Roofwants, -vlieg, -kever, overig 2020 127 27,5 16.014 35 127
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2012 125 25,9 . . .
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2016 182 46,4 . . .
Bladplanten onder glas D Aaltje totaal 2020 188 40,9 1.584.595.563 3.446.160 8.429.873
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2016 58 14,9 . . .
Bladplanten onder glas D01 Steinernema carpocapsae 2020 87 18,9 104.126.417 226.453 1.200.457
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2012 125 25,9 . . .
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2016 128 32,7 . . .
Bladplanten onder glas D02 Steinernema feltiae 2020 122 26,6 1.410.580.198 3.067.714 11.547.160
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2012 . . . . .
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2016 52 13,4 . . .
Bladplanten onder glas D99 Aaltje, overig 2020 26 5,6 69.888.948 151.994 2.732.608
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijders toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, als totaal en per groep van bestrijders en per ha. Per gewas kan geselecteerd waar de bestrijders worden toegepast.
Microbiologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) worden gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012, 2016 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2023:
Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.

Wijzigingen per 28 december 2022:
Voorlopige cijfers 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 19 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding omvat de inzet van aangekochte biologische bestrijders ter voorkoming en bestrijding van plagen.
Een biologische bestrijder of bestrijdingsbeestje is een natuurlijke vijand van een plaag. De bestrijder kan volwassen (adult) zijn of pop of larve.
Oppervlakte met bestrijders
Oppervlakte waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, waarop aangekochte bestrijders zijn ingezet.
Oppervlakte met bestrijders
Grootte oppervlakte waarop de biologische bestrijdingsmethode, de ingekochte bestrijders, wordt/zijn toegepast.
Oppervlakte met bestrijders; relatief
De oppervlakte per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met de bestrijder behandeld.
Ingezette biologische bestrijders
Aantal ingezette biologische bestrijders tegen een plaag.

Open kweek zoals bankerplanten vallen erbuiten.
Gesloten kweeksystemen zoals bestrijders uit kweekzakjes met gegarandeerde aantallen bestrijders uitstroom valt wel hieronder. Het aantal voedermijten wordt dan niet in getal uitgedrukt.

Aangezien het bij de bestrijder 'aaltjes' al snel om erg grote aantallen gaat, waarbij de inzet van de andere bestrijders in het niet zou vallen, worden in 2012 en 2016 de aantallen voor aaltjes niet weergegeven. Over 2020 is dat wel gedaan. Nu het aantal aaltjes wel wordt gegeven wordt bij aantallen de totalen over de vier biogroepen niet langer gepubliceerd.
Ingezette biologische bestrijders per
De ingezette, ingekochte, biologische bestrijders tegen een plaag. Per eenheid van oppervlakte (ha). Biologische vermeerderen in de kas na het uitzetten valt hierbuiten en wordt niet meegenomen.
Totaal oppervlakte
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares, dus zowel de hectares waarop wel als waarop geen biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).
Oppervlakte met biologische bestrijders
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares waarop biologische bestrijders worden ingezet. Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).