Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Wijken en buurten Buitenwater Totaal buitenwater (ha) Buitenwater Waddenzee, Eems, Dollard (ha) Buitenwater Oosterschelde (ha) Buitenwater Westerschelde (ha) Buitenwater Noordzee (ha)
Buitenwater 20.740 15.249 0 0 5.491
Buitenwater 2.026 0 0 0 2.026
Buitenwater 120 0 0 0 120
Buitenwater 2.154 2.154 0 0 0
Buitenwater 468 0 0 0 468
Buitenwater 5.169 0 0 5.169 0
Buitenwater 518 0 0 0 518
Buitenwater 9.113 9.113 0 0 0
Buitenwater 8.741 7.920 0 0 821
Buitenwater 34.994 30.208 0 0 4.786
Buitenwater 3.136 3.136 0 0 0
Buitenwater 488 488 0 0 0
Buitenwater 4.281 0 0 0 4.281
Buitenwater 312 0 312 0 0
Buitenwater 1.221 0 0 0 1.221
Buitenwater 36.182 36.182 0 0 0
Buitenwater 397 0 0 0 397
Buitenwater 13.137 9.105 0 0 4.033
Buitenwater 112 0 0 0 112
Buitenwater 17.829 17.829 0 0 0
Buitenwater 4.704 0 0 4.704 0
Buitenwater 1.151 0 1.049 103 0
Buitenwater 478 0 0 0 478
Buitenwater 5.497 5.497 0 0 0
Buitenwater 2.847 0 2.717 0 129
Buitenwater 1.549 0 0 0 1.549
Buitenwater 5.538 5.538 0 0 0
Buitenwater 12.944 0 7.215 5.729 0
Buitenwater 2.973 0 0 0 2.973
Buitenwater 1.514 0 0 0 1.514
Buitenwater 15.501 11.495 0 0 4.006
Buitenwater 18.620 0 13.004 0 5.617
Buitenwater 2.371 0 0 2.136 235
Buitenwater 637 637 0 0 0
Buitenwater 5.673 0 0 5.673 0
Buitenwater 58.451 51.529 0 0 6.922
Buitenwater 29.569 23.071 0 0 6.499
Buitenwater 9.162 0 9.162 0 0
Buitenwater 6.384 0 1.105 0 5.279
Buitenwater 1.386 0 0 0 1.386
Buitenwater 27.286 24.123 0 0 3.164
Buitenwater 30.932 0 0 6.252 24.680
Buitenwater 939 0 0 0 939
Buitenwater 731 0 0 0 731
Buitenwater 3.884 0 0 0 3.884
Buitenwater 1.018 0 0 0 1.018
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2017. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau (indeling 2017).

Deze tabel is de standopname gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik (BBG) editie 2017. Bij de productie van een nieuw BBG worden waar nodig correcties op eerdere versies vastgesteld. Deze correcties worden echter niet met terugwerkende kracht in eerdere standopnames verwerkt.

Bij de publicatie van een nieuwe BBG-editie wordt ook een nieuw mutatiebestand gepubliceerd. Het mutatiebestand bevat alle edities sinds 1996 t/m de nieuwste editie. In het mutatiebestand zijn correcties op eerdere edities wel verwerkt. Voor meerjarenanalyses van het bodemgebruik wordt gebruik van het meest recente mutatiebestand nadrukkelijk aanbevolen. Vergelijking van de afzonderlijke standopnames wordt afgeraden.

Gegevens beschikbaar over: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per april 2022:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers van het bodemgebruik worden naar verwachting in 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Buitenwater
Het water binnen het gemeentelijk ingedeeld gebied van Nederland dat als zee geclassificeerd kan worden of daarmee in directe verbinding staat. Tot buitenwater worden gerekend Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde, Westerschelde en Noordzee. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.
Waddenzee, Eems, Dollard
Het water gelegen tussen de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Oosterschelde
Het water gelegen tussen de Oosterscheldekering, de Grevelingendam, de Philipsdam en de Oesterdam.
Westerschelde
Het water gelegen landinwaarts van de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Breskens.
Noordzee
Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en van de Waddeneilanden. Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.
Bij de Nieuwe Waterweg, een vrij in zee uitstromende rivier, wordt de scheidingslijn tussen binnen- en buitenwater bepaald door een denkbeeldige verbinding tussen de uiteinden van de havenhoofden.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.