Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal)
B Delfstoffenwinning 2020* 11 681
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020* 7.746 732.159
06 Winning van aardolie en aardgas 2020* 2 .
061 Winning van aardolie 2020* 0 0
062 Winning van aardgas 2020* 2 .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020* 7 468
081 Winning van zand, grind en klei 2020* 6 .
089 Winning van overige delfstoffen 2020* 1 .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020* 2 .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2020* 1 .
099 Dienstverlening overige winning 2020* 1 .
C Industrie 2020* 961 94.762
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 162 17.791
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 19 3.140
102 Visverwerkende industrie 2020* 3 .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 11 1.966
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 2 .
105 Zuivelindustrie 2020* 8 1.281
106 Meelindustrie 2020* 3 .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020* 77 4.559
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 32 5.058
109 Diervoederindustrie 2020* 7 1.334
11 Drankenindustrie 2020* 2 .
110 Drankenindustrie 2020* 2 .
12 Tabaksindustrie 2020* 1 .
120 Tabaksindustrie 2020* 1 .
13 Textielindustrie 2020* 10 305
131 Spinnerijen 2020* 1 .
132 Weverijen 2020* 0 0
133 Textielveredelingsindustrie 2020* 2 .
139 Overige textielproductenindustrie 2020* 7 .
14 Kledingindustrie 2020* 7 172
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2020* 7 172
142 Bontartikelenindustrie 2020* 0 0
143 Gebreide kledingindustrie 2020* 0 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 1 .
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2020* 1 .
152 Schoenenindustrie 2020* 0 0
16 Houtindustrie 2020* 44 1.962
161 Primaire houtbewerking e.d. 2020* 7 243
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020* 37 1.719
17 Papierindustrie 2020* 14 1.935
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020* 1 .
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020* 13 .
18 Grafische industrie 2020* 29 1.486
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020* 27 .
182 Repro van geluid, beeld en software 2020* 2 .
19 Aardolie-industrie 2020* 1 .
191 Cokesfabrieken 2020* 0 0
192 Aardolie-industrie 2020* 1 .
20 Chemische industrie 2020* 37 3.387
201 Basischemie 2020* 20 2.138
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2020* 0 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020* 4 529
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2020* 8 286
205 Overige chemische productenindustrie 2020* 5 435
206 Synthetische vezelindustrie 2020* 0 0
21 Farmaceutische industrie 2020* 16 1.979
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2020* 0 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2020* 16 1.979
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 54 2.681
221 Rubberproductenindustrie 2020* 3 .
222 Kunststofproductenindustrie 2020* 51 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 31 2.336
231 Glas- en glaswerkindustrie 2020* 6 326
232 Vuurvast keramische productindustrie 2020* 3 .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2020* 2 .
234 Overige keramische industrie 2020* 0 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2020* 0 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2020* 15 900
237 Natuursteenbewerkende industrie 2020* 3 .
239 Overige minerale productenindustrie 2020* 2 .
24 Basismetaalindustrie 2020* 8 1.014
241 IJzer- en staalindustrie 2020* 2 .
242 Stalen buizenindustrie 2020* 1 .
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2020* 3 .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2020* 2 .
245 Metaalgieterijen 2020* 0 0
25 Metaalproductenindustrie 2020* 163 10.019
251 Metalen bouwproductenindustrie 2020* 56 2.966
252 Tankbouw en cv-industrie 2020* 11 1.269
253 Stoomketelindustrie 2020* 0 0
254 Wapen- en munitie-industrie 2020* 0 0
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2020* 17 1.072
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2020* 52 2.279
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2020* 7 334
259 Overige metaalproductenindustrie 2020* 20 2.099
26 Elektrotechnische industrie 2020* 28 1.557
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2020* 8 278
262 Computerindustrie 2020* 3 .
263 Communicatieapparatenindustrie 2020* 2 .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2020* 3 .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2020* 9 680
266 Elektromedische apparatenindustrie 2020* 0 0
267 Optische instrumentenindustrie 2020* 3 .
268 Industrie van informatiedragers 2020* 0 0
27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 40 4.862
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2020* 16 1.369
272 Accu- en batterijenindustrie 2020* 1 .
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2020* 8 284
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2018. Voor 2019 en 2020 zijn de cijfers voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2022:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.