Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Werkgevers Totaal (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Werkgeverspopulatie Werkzame personen (aantal) Werkgeverspopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgerichte werkgevers Werknemers (aantal) Opgeheven werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgeheven werkgevers Werknemers (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal)
B Delfstoffenwinning Totaal 2021* 164 11 16 11 6 10 7.505 7.505 9 9 17 17 108 225 . 22 241 44 . . 6 154
B Delfstoffenwinning 1 tot 5 werknemers 2021* 70 9 12 9 6 4 110 110 9 9 . . . . . 22 . . . . 6 .
B Delfstoffenwinning 5 tot 10 werknemers 2021* 21 1 1 1 0 4 139 139 0 0 . . . . . 0 . . . . 0 .
B Delfstoffenwinning 10 of meer werknemers 2021* 73 1 3 1 0 2 7.255 7.255 0 0 0 0 . . . 0 . . . . 0 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Winning van aardolie en aardgas 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Winning van aardolie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Winning van aardolie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Winning van aardolie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Winning van aardolie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
062 Winning van aardgas Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
062 Winning van aardgas 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
062 Winning van aardgas 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
062 Winning van aardgas 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
081 Winning van zand, grind en klei Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
081 Winning van zand, grind en klei 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
081 Winning van zand, grind en klei 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
081 Winning van zand, grind en klei 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
089 Winning van overige delfstoffen Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
089 Winning van overige delfstoffen 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
089 Winning van overige delfstoffen 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
089 Winning van overige delfstoffen 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
099 Dienstverlening overige winning Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
099 Dienstverlening overige winning 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
099 Dienstverlening overige winning 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
099 Dienstverlening overige winning 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Industrie Totaal 2021* 22.546 1.167 1.783 835 841 782 688.511 687.211 2.968 2.866 3.100 2.987 8.293 10.735 9.594 9.109 9.351 4.919 6.604 5.202 5.043 4.877
C Industrie 1 tot 5 werknemers 2021* 9.521 1.026 1.577 716 699 651 19.618 18.842 . . 1.347 1.250 2.872 4.298 3.152 3.108 3.451 2.062 2.887 1.637 . 1.467
C Industrie 5 tot 10 werknemers 2021* 3.913 76 118 64 81 77 26.628 26.300 . . 481 469 740 1.293 1.131 1.228 1.291 508 796 447 . 539
C Industrie 10 of meer werknemers 2021* 9.112 65 88 55 61 54 642.264 642.068 862 862 1.272 1.268 4.681 5.144 5.310 4.773 4.609 2.349 2.921 3.118 3.005 2.871
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2021* 3.211 157 184 110 113 108 138.448 137.374 641 562 698 615 1.518 2.642 3.444 1.842 1.848 1.041 1.253 2.050 940 867
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* 995 125 137 86 79 74 2.597 2.045 350 277 242 176 464 543 528 411 553 275 310 215 179 184
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* 619 22 28 12 20 18 4.498 4.173 97 93 146 135 196 375 . 312 228 156 205 . 136 128
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 of meer werknemers 2021* 1.597 10 19 12 14 16 131.352 131.156 193 193 309 305 859 1.724 . 1.118 1.066 610 737 . 626 555
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Voedingsmiddelenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 Visverwerkende industrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 Visverwerkende industrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 Visverwerkende industrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 Visverwerkende industrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 Zuivelindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 Zuivelindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 Zuivelindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 Zuivelindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Meelindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Meelindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Meelindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Meelindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 Diervoederindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 Diervoederindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 Diervoederindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 Diervoederindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Drankenindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Drankenindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Drankenindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Drankenindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).. Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgevers
Totaal
Werkgever:
Bedrijven met werknemers in dienst. Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Een bedrijf wordt gedefinieerd als werkgever op het moment dat er in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Nieuwe werkgevers die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
Werkgeverspopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Werkzame personen
Bij opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het huidige verslagjaar.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
In geboortejaar opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het geboortejaar van de werkgever.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.