ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven)
1 werkzame persoon Totaal C-N en Q 79 28 82 66 79 38 31 58 23 23 19 13 15
1 werkzame persoon C Industrie 78 20 80 53 71 27 21 53 17 17 15 10 12
1 werkzame persoon D-E Energie, water, afvalbeheer 76 29 74 58 70 38 26 55 27 28 25 20 18
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 76 12 74 57 64 30 20 40 15 11 12 10 10
1 werkzame persoon G Handel 80 19 81 67 75 35 29 55 26 21 20 14 18
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 71 11 72 51 66 29 19 44 18 14 13 10 9
1 werkzame persoon I Horeca 69 15 72 51 60 21 18 43 14 15 8 9 9
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 88 57 80 84 94 58 54 77 35 43 42 20 27
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 81 42 84 68 82 54 36 69 31 34 37 23 26
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 80 42 83 62 77 40 27 61 28 24 25 20 18
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 82 40 87 70 90 41 32 70 22 25 19 12 14
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 27 82 65 77 35 28 50 20 17 16 12 14
1 werkzame persoon Q Gezondheids- en welzijnszorg 79 22 85 68 80 42 44 56 29 29 21 18 18
1 werkzame persoon ICT-sector 91 59 84 88 98 65 62 77 40 51 49 23 32
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 91 39 85 62 80 41 34 62 29 26 30 23 23
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 93 36 87 58 78 31 26 65 28 26 26 21 22
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 79 36 72 52 69 35 36 49 29 27 22 20 21
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 91 30 88 57 75 35 24 61 18 17 20 16 13
2 tot 10 werkzame personen G Handel 92 35 83 61 80 38 29 59 28 24 28 22 21
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 79 23 79 54 70 33 21 57 26 19 25 21 21
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 89 17 71 44 66 22 16 32 18 11 13 7 10
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 94 71 83 81 93 61 60 78 41 45 57 31 39
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 93 60 93 80 97 61 59 85 56 43 58 54 51
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 86 42 78 57 70 44 34 63 31 30 26 28 24
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 59 89 69 87 48 40 76 34 34 39 30 29
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 90 38 87 63 76 36 32 61 29 23 26 20 23
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 96 48 97 79 95 67 69 81 46 42 48 33 37
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 93 71 87 82 94 63 61 77 42 50 61 34 42
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 97 62 95 77 93 60 47 82 50 55 57 45 45
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 98 57 97 73 94 52 37 84 50 62 57 47 42
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 91 40 92 69 92 50 49 83 55 54 63 44 39
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 98 52 96 68 92 47 32 81 41 52 49 36 32
10 tot 50 werkzame personen G Handel 98 64 96 79 95 62 47 84 56 63 65 50 50
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 97 53 96 82 91 53 38 80 43 44 49 42 40
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 95 38 88 58 81 40 26 56 26 18 22 19 19
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 88 94 95 97 81 83 92 69 77 85 67 73
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 75 96 94 96 83 79 90 69 79 87 74 74
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 82 98 83 96 62 59 89 61 63 76 63 53
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 83 97 86 98 73 62 93 59 70 73 55 55
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 95 63 95 78 92 60 44 78 44 41 49 39 37
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 97 66 97 83 96 75 68 89 53 52 59 48 56
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 97 85 94 92 96 82 80 92 68 78 83 68 72
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 98 75 98 90 97 75 66 92 66 79 82 68 67
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 99 72 99 91 98 74 63 92 65 91 86 72 68
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 99 88 99 91 99 77 73 97 73 95 93 83 75
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 97 76 98 92 99 68 57 96 60 80 83 70 68
50 tot 250 werkzame personen G Handel 98 71 98 89 96 74 64 92 68 81 83 69 68
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 97 73 98 91 98 71 57 94 66 77 79 66 69
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 98 59 90 77 92 67 52 76 59 60 60 58 50
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 92 100 98 100 88 90 98 82 90 94 83 86
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 85 98 100 100 92 94 98 88 90 94 97 91
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 99 100 100 100 97 81 96 72 84 94 91 78
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 86 99 94 99 87 82 94 75 85 87 71 75
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 95 69 95 84 94 65 57 86 56 59 69 55 55
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 96 84 98 88 97 84 79 91 56 67 80 57 62
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 92 100 98 100 89 88 99 79 88 94 84 86
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 99 90 99 96 99 89 85 96 73 86 91 82 79
250 of meer werkzame personen C Industrie 99 91 99 97 98 89 85 97 72 91 89 85 77
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 100 91 100 85 100 79 80 95 70 97 85 79 80
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 100 85 100 99 99 90 82 96 77 89 91 86 86
250 of meer werkzame personen G Handel 99 90 100 97 100 87 78 98 74 94 91 79 81
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 100 79 100 98 100 89 80 92 80 88 93 85 85
250 of meer werkzame personen I Horeca 100 89 100 92 100 84 89 100 61 89 86 82 74
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 100 98 100 99 100 97 99 99 86 84 98 91 94
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 95 93 100 97 100 100 97 100 88 97 97 100 97
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 93 100 100 100 100 93 100 93 100 100 100 93
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 100 91 99 97 99 94 97 98 82 92 94 92 89
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 98 80 98 93 98 79 67 92 68 72 84 71 67
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 99 96 99 97 99 95 96 96 70 81 94 81 78
250 of meer werkzame personen ICT-sector 100 93 100 99 100 97 100 99 90 93 97 94 94
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en grootteklasse. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 maart 2022
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn