Sociale veiligheid; regio

Sociale veiligheid; regio

Betrouwbaarheidsmarges Regio's Perioden Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van inbraak in woning (% (heel) groot) Traditionele criminaliteit Vermogensdelicten (Poging) woninginbraak Slachtoffers (%) Traditionele criminaliteit Vermogensdelicten (Poging) woninginbraak Heeft/had gevolgen voor slachtoffer (% slachtoffers) Traditionele criminaliteit Vermogensdelicten (Poging) woninginbraak Melding bij politie (% slachtoffers) Traditionele criminaliteit Vermogensdelicten (Poging) woninginbraak Aangifte bij politie (% slachtoffers)
Waarde Nederland 2021 6,4 1,8 31,5 66,0 57,6
Waarde Noord-Nederland (LD) 2021 4,5 1,4 33,4 62,9 57,0
Waarde Oost-Nederland (LD) 2021 5,4 1,6 23,1 69,6 62,2
Waarde West-Nederland (LD) 2021 7,2 2,0 34,9 63,7 55,3
Waarde Zuid-Nederland (LD) 2021 6,3 1,9 29,8 69,6 59,3
Waarde Groningen (PV) 2021 5,3 2,0 . . .
Waarde Fryslân (PV) 2021 3,6 0,9 . . .
Waarde Drenthe (PV) 2021 4,7 1,5 23,8 65,0 53,9
Waarde Overijssel (PV) 2021 4,8 1,6 . . .
Waarde Flevoland (PV) 2021 7,6 1,8 33,2 65,9 58,3
Waarde Gelderland (PV) 2021 5,3 1,5 21,0 69,6 60,8
Waarde Utrecht (PV) 2021 6,8 1,8 35,5 68,9 58,0
Waarde Noord-Holland (PV) 2021 7,1 2,0 35,8 66,4 57,0
Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 7,8 2,1 34,9 60,9 53,9
Waarde Zeeland (PV) 2021 4,7 1,3 . . .
Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 6,1 1,9 27,6 71,6 59,6
Waarde Limburg (PV) 2021 6,9 2,0 34,4 65,4 58,6
Waarde Alkmaar 2021 6,3 1,2 . . .
Waarde Almelo 2021 5,9 2,0 . . .
Waarde Almere 2021 10,5 2,4 39,8 66,3 57,6
Waarde Alphen aan den Rijn 2021 5,5 1,8 . . .
Waarde Amersfoort 2021 8,1 2,3 . . .
Waarde Amstelveen 2021 11,3 2,5 . . .
Waarde Amsterdam 2021 7,8 2,6 39,1 63,8 56,7
Waarde Apeldoorn 2021 4,2 1,7 . . .
Waarde Arnhem 2021 6,8 1,9 . . .
Waarde Breda 2021 6,6 2,6 . . .
Waarde Delft 2021 5,6 1,4 . . .
Waarde Deventer 2021 3,0 1,0 . . .
Waarde Dordrecht 2021 5,7 1,1 . . .
Waarde Ede 2021 6,9 2,5 . . .
Waarde Eindhoven 2021 7,4 2,0 . . .
Waarde Emmen 2021 5,1 2,0 . . .
Waarde Enschede 2021 9,3 2,2 . . .
Waarde Gouda 2021 7,8 1,5 . . .
Waarde 's-Gravenhage (gemeente) 2021 10,7 2,9 40,8 59,4 51,8
Waarde Groningen (gemeente) 2021 4,6 2,7 . . .
Waarde Haarlem 2021 4,8 1,7 . . .
Waarde Haarlemmermeer 2021 7,7 1,6 . . .
Waarde Heerlen 2021 8,9 2,5 . . .
Waarde Helmond 2021 7,6 2,0 . . .
Waarde Hengelo (O.) 2021 6,0 2,3 . . .
Waarde 's-Hertogenbosch 2021 6,2 2,0 . . .
Waarde Hilversum 2021 6,3 1,3 . . .
Waarde Hoeksche Waard 2021 2,3 1,2 . . .
Waarde Hoorn 2021 5,9 0,9 . . .
Waarde Leeuwarden 2021 5,8 1,8 . . .
Waarde Leiden 2021 3,4 1,7 . . .
Waarde Leidschendam-Voorburg 2021 7,5 2,9 . . .
Waarde Lelystad 2021 6,7 1,1 . . .
Waarde Maastricht 2021 6,5 2,2 . . .
Waarde Meierijstad 2021 5,0 1,1 . . .
Waarde Nijmegen 2021 7,1 1,6 . . .
Waarde Nissewaard 2021 8,4 2,6 . . .
Waarde Oss 2021 6,7 2,6 . . .
Waarde Purmerend 2021 5,4 0,5 . . .
Waarde Roosendaal 2021 9,1 2,2 . . .
Waarde Rotterdam 2021 10,9 3,0 . . .
Waarde Schiedam 2021 11,4 2,8 . . .
Waarde Sittard-Geleen 2021 7,1 1,8 . . .
Waarde Súdwest-Fryslân 2021 2,8 0,6 . . .
Waarde Tilburg 2021 7,4 2,1 . . .
Waarde Utrecht (gemeente) 2021 7,0 2,4 . . .
Waarde Venlo 2021 7,9 3,5 23,9 57,7 53,1
Waarde Vlaardingen 2021 10,0 2,9 . . .
Waarde Westland 2021 7,2 1,4 . . .
Waarde Zaanstad 2021 8,0 2,4 . . .
Waarde Zoetermeer 2021 8,9 1,4 . . .
Waarde Zwolle 2021 3,7 1,2 . . .
Waarde Sneek (BT) 2021 2,7 0,7 . . .
Waarde Leeuwarden (BT) 2021 5,8 1,8 . . .
Waarde IJsselland-Noord (BT) 2021 2,5 0,6 . . .
Waarde Zwolle (BT) 2021 3,7 1,2 . . .
Waarde Vechtdal (BT) 2021 4,2 1,3 . . .
Waarde IJsselland-Zuid (BT) 2021 3,1 0,8 . . .
Waarde Twente-West (BT) 2021 3,8 1,8 . . .
Waarde Twente-Noord (BT) 2021 5,3 1,7 . . .
Waarde Twente-Midden (BT) 2021 5,2 2,2 . . .
Waarde Enschede (BT) 2021 9,3 2,2 . . .
Waarde Achterhoek-Oost (BT) 2021 3,0 1,4 . . .
Waarde Achterhoek-West (BT) 2021 3,6 1,7 . . .
Waarde IJsselstreek (BT) 2021 4,1 1,9 . . .
Waarde Apeldoorn (BT) 2021 4,2 1,7 . . .
Waarde Veluwe-Noord (BT) 2021 4,8 1,6 . . .
Waarde Veluwe-West (BT) 2021 6,5 1,0 . . .
Waarde Veluwe Vallei-Noord (BT) 2021 4,4 1,2 . . .
Waarde Ede (BT) 2021 6,9 2,5 . . .
Waarde Veluwe Vallei-Zuid (BT) 2021 6,6 2,1 . . .
Waarde Arnhem-Noord (BT) 2021 6,5 2,8 . . .
Waarde Arnhem-Zuid (BT) 2021 7,2 0,7 . . .
Waarde Rivierenland-West (BT) 2021 2,7 0,5 . . .
Waarde IJsselwaarden (BT) 2021 6,5 1,6 . . .
Waarde Rivierenland-Oost (BT) 2021 4,6 1,2 . . .
Waarde Nijmegen-Noord (BT) 2021 6,8 1,6 . . .
Waarde Nijmegen-Zuid (BT) 2021 7,4 1,7 . . .
Waarde Tweestromenland (BT) 2021 4,1 0,6 . . .
Waarde De Waarden (BT) 2021 7,3 1,6 . . .
Waarde Dronten / Noordoostpolder / Urk (BT) 2021 3,6 1,3 . . .
Waarde Lelystad / Zeewolde (BT) 2021 5,9 1,1 . . .
Waarde Almere-Buiten-Hout (BT) 2021 10,1 2,2 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de sociale veiligheid van personen in Nederland. Deze zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021 en omvatten de hoofdthema’s: leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie, en preventie van criminaliteit. Personen worden onderscheiden naar regio zoals provincie en gemeente, en politieregio.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van de eerdere edities van de Veiligheidsmonitor. Voor meer informatie zie de onder paragraaf ‘4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2012’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Toelichting onderwerpen

Veiligheidsbeleving
Het betreft de thema's algemene onveiligheidsgevoelens en de inschatting van de kans om slachtoffer te worden, onveiligheidsgevoelens in de buurt, de beoordeling van de criminaliteit in de buurt, respectloos gedrag en discriminatie.
Onveiligheidsgevoel in het algemeen
In de Veiligheidsmonitor zijn de volgende vragen gesteld over algemene onveiligheidsgevoelens:

- Voelt u zich weleens onveilig?

Antwoordcategorieën:
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord

- (Indien ja:) Hoe vaak voelt u zich onveilig?

Antwoordcategorieën:
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Geen antwoord

Het percentage 'vaak onveilig' heeft betrekking op de totale onderzoekspopulatie (inwoners van 15 jaar en ouder).
Kans om slachtoffer te worden
In de Veiligheidsmonitor is de respondenten de volgende vraag gesteld over de inschatting van de kans om slachtoffer te worden:

- Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van:
1. Zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld)?
2. Beroving (diefstal op straat met geweld)?
3. Inbraak in uw woning?
4. Mishandeling?
5. Oplichting via internet?

Antwoordcategorieën:
1. Heel groot
2. Groot
3. Niet groot, niet klein
4. Klein
5. Heel klein
6. Geen antwoord
Van inbraak in woning
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van woninginbraak heel groot of groot is.
Traditionele criminaliteit
Bij traditionele criminaliteit gaat het om personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.
Vermogensdelicten
Bij vermogensdelicten gaat het om: (poging tot) woninginbraak, diefstal uit de auto, diefstal vanaf de auto, autodiefstal, fietsdiefstal, diefstal van andere motorvoertuigen, (poging tot) zakkenrollerij/beroving, en overige diefstal.
(Poging) woninginbraak
Inbraak in de eigen woning of een poging daartoe, ongeacht of de dader in de woning is geweest, iets uit de woning is gestolen, of iets in of aan de woning is vernield.
Slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van (poging tot) woninginbraak.
Heeft/had gevolgen voor slachtoffer
Slachtoffers die door het voorval emotionele/psychische, lichamelijke of financiële problemen hebben/hadden.
Melding bij politie
Aangifte bij politie