Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Regio's Perioden Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal)
Nederland 31 december 2023* 8.775 8.530 115 135
Noord-Nederland (LD) 31 december 2023* 1.300 1.280 . 15
Oost-Nederland (LD) 31 december 2023* 2.100 2.065 10 25
West-Nederland (LD) 31 december 2023* 3.690 3.545 75 70
Zuid-Nederland (LD) 31 december 2023* 1.685 1.640 20 25
Groningen (PV) 31 december 2023* 500 490 . .
Fryslân (PV) 31 december 2023* 495 485 . .
Drenthe (PV) 31 december 2023* 305 300 . .
Overijssel (PV) 31 december 2023* 770 765 . .
Flevoland (PV) 31 december 2023* 320 300 . 15
Gelderland (PV) 31 december 2023* 1.010 1.005 . .
Utrecht (PV) 31 december 2023* 570 550 15 10
Noord-Holland (PV) 31 december 2023* 1.065 1.015 20 30
Zuid-Holland (PV) 31 december 2023* 1.820 1.750 40 25
Zeeland (PV) 31 december 2023* 235 225 . .
Noord-Brabant (PV) 31 december 2023* 1.125 1.090 15 20
Limburg (PV) 31 december 2023* 560 550 . .
Oost-Groningen (CR) 31 december 2023* 190 185 . .
Delfzijl en omgeving (CR) 31 december 2023* 50 45 . .
Overig Groningen (CR) 31 december 2023* 260 255 . .
Noord-Friesland (CR) 31 december 2023* 270 265 . .
Zuidwest-Friesland (CR) 31 december 2023* 85 85 . .
Zuidoost-Friesland (CR) 31 december 2023* 140 140 . .
Noord-Drenthe (CR) 31 december 2023* 75 75 . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 31 december 2023* 140 135 . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 31 december 2023* 90 90 . .
Noord-Overijssel (CR) 31 december 2023* 230 225 . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 31 december 2023* 100 100 . .
Twente (CR) 31 december 2023* 445 440 . .
Veluwe (CR) 31 december 2023* 335 330 . .
Achterhoek (CR) 31 december 2023* 185 185 . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 31 december 2023* 390 385 . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 31 december 2023* 100 100 . .
Utrecht (CR) 31 december 2023* 570 550 15 10
Kop van Noord-Holland (CR) 31 december 2023* 205 200 . .
Alkmaar en omgeving (CR) 31 december 2023* 110 105 . .
IJmond (CR) 31 december 2023* 80 80 . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 31 december 2023* 45 45 . .
Zaanstreek (CR) 31 december 2023* 60 60 . .
Groot-Amsterdam (CR) 31 december 2023* 505 475 15 10
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 31 december 2023* 55 55 . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 31 december 2023* 105 100 . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 31 december 2023* 380 360 10 10
Delft en Westland (CR) 31 december 2023* 50 45 . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 31 december 2023* 195 195 . .
Groot-Rijnmond (CR) 31 december 2023* 885 845 25 15
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 31 december 2023* 205 200 . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 31 december 2023* 70 70 . .
Overig Zeeland (CR) 31 december 2023* 165 160 . .
West-Noord-Brabant (CR) 31 december 2023* 285 275 . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 31 december 2023* 245 230 . 15
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 31 december 2023* 290 285 . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 31 december 2023* 305 300 . .
Noord-Limburg (CR) 31 december 2023* 135 130 . .
Midden-Limburg (CR) 31 december 2023* 115 115 . .
Zuid-Limburg (CR) 31 december 2023* 315 310 . .
Flevoland (CR) 31 december 2023* 320 300 . 15
Aa en Hunze 31 december 2023* 15 15 . .
Aalsmeer 31 december 2023* 10 10 . .
Aalten 31 december 2023* . . . .
Achtkarspelen 31 december 2023* 20 20 . .
Alblasserdam 31 december 2023* . . . .
Albrandswaard 31 december 2023* . . . .
Alkmaar 31 december 2023* 55 55 . .
Almelo 31 december 2023* 95 95 . .
Almere 31 december 2023* 145 125 . 15
Alphen aan den Rijn 31 december 2023* 40 40 . .
Alphen-Chaam 31 december 2023* . . . .
Altena 31 december 2023* 20 20 . .
Ameland 31 december 2023* . . . .
Amersfoort 31 december 2023* 85 85 . .
Amstelveen 31 december 2023* 10 . . .
Amsterdam 31 december 2023* 365 350 10 10
Apeldoorn 31 december 2023* 105 100 . .
Arnhem 31 december 2023* 110 110 . .
Assen 31 december 2023* 40 40 . .
Asten 31 december 2023* . . . .
Baarle-Nassau 31 december 2023* . . . .
Baarn 31 december 2023* 10 10 . .
Barendrecht 31 december 2023* 15 15 . .
Barneveld 31 december 2023* 40 40 . .
Beek (L.) 31 december 2023* . . . .
Beekdaelen 31 december 2023* . . . .
Beemster 31 december 2023* . . . .
Beesel 31 december 2023* . . . .
Berg en Dal 31 december 2023* 20 20 . .
Bergeijk 31 december 2023* 10 10 . .
Bergen (L.) 31 december 2023* . . . .
Bergen (NH.) 31 december 2023* . . . .
Bergen op Zoom 31 december 2023* 30 30 . .
Berkelland 31 december 2023* 25 25 . .
Bernheze 31 december 2023* 10 10 . .
Best 31 december 2023* 10 10 . .
Beuningen 31 december 2023* . . . .
Beverwijk 31 december 2023* 20 20 . .
De Bilt 31 december 2023* . . . .
Bladel 31 december 2023* . . . .
Blaricum 31 december 2023* . . . .
Bloemendaal 31 december 2023* . . . .
Bodegraven-Reeuwijk 31 december 2023* 15 15 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten in natura die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2023 zijn voorlopig, cijfers over 30 juni 2023 zijn nader voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 30 juni 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jeugdbeschermingstrajecten
Een jeugdbeschermingstraject is een periode waarin een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdbescherming ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Voogdij
Bij een voogdijmaatregel wordt het gezag over een minderjarige door de rechter toegewezen aan een Gecertificeerde Instelling. Dit kan zijn na een gezagsbeëindigende maatregel of bij kinderen van wie de ouders zijn overleden (waarbij er geen voogd is vastgelegd in het gezagsregister of testament of deze persoon de voogdij niet accepteert). De gezagsbeëindigende maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder ook in de toekomst niet in staat geacht wordt om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen of als de ouder het gezag misbruikt. In veel gevallen is er al een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing geweest voordat er een gezagsbeëindigende maatregel wordt uitgesproken door de rechter. De gezagsbeëindigende maatregel is in principe een definitieve maatregel die geldt tot het kind 18 jaar is.
Het betreft alleen gevallen waarbij de voogdij wordt uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling zelf, waarbij het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Situaties waarbij een pleegouder (pleegoudervoogd) of iemand anders die sterk betrokken is bij het kind (burgervoogd), de voogdij overneemt van de Gecertificeerde Instelling, vallen hierbuiten.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Er is sprake van voorlopige voogdij bij een acute situatie die bedreigend is voor het kind. Het gezag over het kind komt bij de Gecertificeerde Instelling te liggen. De voorlopige voogdij gaat vrijwel altijd gepaard met de (tijdelijke) schorsing van het gezag van de ouder(s).

De voorlopige voogdij duurt maximaal drie maanden. Als binnen die drie maanden een verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend om blijvend in het gezag te voorzien, kan de voorlopige voogdij voortduren tot er een einduitspraak is.
Tijdelijke voogdij
Er is sprake van tijdelijke voogdij als de gezaghebbende ouder het gezag tijdelijk niet zelf kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als ouders minderjarig zijn, langdurig in het buitenland verblijven of een ouder onder curatele is gesteld en er geen andere ouder is die het gezag kan uitoefenen. De tijdelijke voogdij duurt voort totdat de rechtbank het gezag van de ouder, op diens verzoek, heeft hersteld.