Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2022-2070

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2022-2070

Leeftijd jongste kind Leeftijd referentiepersoon Perioden Huishoudens met kinderen (aantal)
Totaal over alle leeftijden Totaal 2022 2.625.536
Totaal over alle leeftijden Totaal 2030 2.697.975
Totaal over alle leeftijden Totaal 2040 2.851.309
Totaal over alle leeftijden Totaal 2050 2.958.005
Totaal over alle leeftijden Totaal 2060 2.981.827
Totaal over alle leeftijden Totaal 2070 3.048.490
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2022 399.647
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2030 447.228
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2040 497.700
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2050 479.152
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2060 464.916
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2070 510.277
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2022 460.928
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2030 374.192
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2040 427.090
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2050 479.406
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2060 460.850
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2070 447.858
Jonger dan 3 jaar Totaal 2022 492.553
Jonger dan 3 jaar Totaal 2030 577.311
Jonger dan 3 jaar Totaal 2040 609.047
Jonger dan 3 jaar Totaal 2050 594.651
Jonger dan 3 jaar Totaal 2060 636.197
Jonger dan 3 jaar Totaal 2070 642.812
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2022 79.880
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2030 100.495
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2040 117.422
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2050 115.579
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2060 119.726
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2070 119.491
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2022 1.519
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2030 1.377
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2040 1.823
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2050 1.905
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2060 2.058
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2070 1.916
3 tot 6 jaar Totaal 2022 269.066
3 tot 6 jaar Totaal 2030 310.865
3 tot 6 jaar Totaal 2040 361.888
3 tot 6 jaar Totaal 2050 344.820
3 tot 6 jaar Totaal 2060 354.069
3 tot 6 jaar Totaal 2070 374.809
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2022 78.026
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2030 98.921
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2040 121.695
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2050 116.545
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2060 117.078
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2070 124.690
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2022 7.244
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2030 7.085
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2040 9.809
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2050 10.069
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2060 10.704
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2070 10.040
6 tot 12 jaar Totaal 2022 526.593
6 tot 12 jaar Totaal 2030 437.074
6 tot 12 jaar Totaal 2040 558.810
6 tot 12 jaar Totaal 2050 549.426
6 tot 12 jaar Totaal 2060 532.800
6 tot 12 jaar Totaal 2070 579.931
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2022 165.961
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2030 145.878
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2040 180.995
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2050 172.957
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2060 163.440
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2070 189.314
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2022 69.234
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2030 55.145
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2040 81.865
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2050 85.989
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2060 86.788
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2070 85.740
12 tot 18 jaar Totaal 2022 559.232
12 tot 18 jaar Totaal 2030 562.009
12 tot 18 jaar Totaal 2040 546.508
12 tot 18 jaar Totaal 2050 617.957
12 tot 18 jaar Totaal 2060 580.404
12 tot 18 jaar Totaal 2070 597.401
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2022 67.841
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2030 88.654
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2040 70.145
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2050 68.084
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2060 59.660
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2070 70.997
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2022 201.312
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2030 168.534
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2040 184.226
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2050 216.891
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2060 206.373
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2070 204.980
18 jaar of ouder Totaal 2022 778.092
18 jaar of ouder Totaal 2030 810.716
18 jaar of ouder Totaal 2040 775.056
18 jaar of ouder Totaal 2050 851.151
18 jaar of ouder Totaal 2060 878.357
18 jaar of ouder Totaal 2070 853.537
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2022 7.939
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2030 13.280
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2040 7.443
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2050 5.987
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2060 5.012
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2070 5.785
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2022 181.619
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2030 142.051
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2040 149.367
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2050 164.552
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2060 154.927
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2070 145.182
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.