Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2022-2070

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2022-2070

Huishoudensgrootte Leeftijd referentiepersoon Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
Totaal Totaal 2022 8.120.744
Totaal Totaal 2030 8.658.795
Totaal Totaal 2040 9.025.926
Totaal Totaal 2050 9.254.327
Totaal Totaal 2060 9.498.656
Totaal Totaal 2070 9.782.218
Eenpersoonshuishouden Totaal 2022 3.149.006
Eenpersoonshuishouden Totaal 2030 3.467.330
Eenpersoonshuishouden Totaal 2040 3.723.960
Eenpersoonshuishouden Totaal 2050 3.894.698
Eenpersoonshuishouden Totaal 2060 4.041.115
Eenpersoonshuishouden Totaal 2070 4.155.306
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2022 2.661.420
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2030 2.832.101
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2040 2.796.599
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2050 2.772.488
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2060 2.850.809
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2070 3.003.323
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2022 949.213
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2030 965.066
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2040 863.383
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2050 893.972
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2060 938.514
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2070 961.682
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2022 956.020
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2030 966.059
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2040 1.086.049
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2050 1.128.767
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2060 1.116.157
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2070 1.142.219
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2022 405.085
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2030 428.239
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2040 555.935
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2050 564.402
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2060 552.061
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2070 519.688
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar huishoudensgrootte en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.