Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Wijken en buurten Type verwarmingsinstallatie Woningen (%)
Venlo Individuele cv 88
Venlo Blokverwarming 5
Venlo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Venlo Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Venlo Stadsverwarming zonder gasverbruik 1
Venlo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 2
Venlo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Venlo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Venlo Type installaties onbekend 2
Wijk 11 Venlo-Centrum Individuele cv 70
Wijk 11 Venlo-Centrum Blokverwarming 17
Wijk 11 Venlo-Centrum Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 11 Venlo-Centrum Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 11 Venlo-Centrum Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 11 Venlo-Centrum Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 2
Wijk 11 Venlo-Centrum Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 11 Venlo-Centrum Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Wijk 11 Venlo-Centrum Type installaties onbekend 9
Wijk 12 Venlo-Zuid Individuele cv 92
Wijk 12 Venlo-Zuid Blokverwarming 1
Wijk 12 Venlo-Zuid Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 12 Venlo-Zuid Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 12 Venlo-Zuid Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 12 Venlo-Zuid Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 3
Wijk 12 Venlo-Zuid Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 12 Venlo-Zuid Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Wijk 12 Venlo-Zuid Type installaties onbekend 1
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Individuele cv 85
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Blokverwarming 10
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 2
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord Type installaties onbekend 2
Wijk 14 Venlo-Noord Individuele cv 81
Wijk 14 Venlo-Noord Blokverwarming 13
Wijk 14 Venlo-Noord Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 14 Venlo-Noord Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 14 Venlo-Noord Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 14 Venlo-Noord Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Wijk 14 Venlo-Noord Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 14 Venlo-Noord Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Wijk 14 Venlo-Noord Type installaties onbekend 4
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Individuele cv 84
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Blokverwarming 6
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 7
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid Type installaties onbekend 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2020.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn nader voorlopige cijfers.

Wijziging per oktober 2022:
Nader voorlopige cijfers zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3de kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.