Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Soort bewoonde woonruimten Regio's Perioden Bewoonde woonruimte (aantal)
Totaal Venlo 2022 46.580
Bewoonde woningvoorraad Venlo 2022 46.290
Bewoonde woningen, NIET in voorraad Venlo 2022 65
Bewoonde niet-woningen Venlo 2022 165
Bewoonde ligplaatsen Venlo 2022 .
Bewoonde standplaatsen Venlo 2022 55
Bewoonde overige objecten Venlo 2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bewoonde woonruimten op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het aantal woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen in Nederland die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), als ook objecten die buiten deze registratie vallen en waar op het betreffende adres personen staan ingeschreven. Bij standplaatsen kan worden gedacht aan stacaravans. Bij ligplaatsen gaat het meestal om woonboten.

Voor het vaststelling van de bewoning is gebruik gemaakt van de Basis Registratie Personen (BRP); indien een inschrijving op het adres van de woonruimte bekend is in de BRP, wordt de woonruimte gekenmerkt als bewoond. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind november 2023 worden de cijfers voor 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bewoonde woonruimte
Aantal bewoonde woningen en niet-woningen in Nederland die er in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zitten, maar ook bewoonde objecten die buiten deze registratie vallen.

De bewoonde stand- en ligplaatsen zijn ook opgenomen in de tabel. Bij standplaatsen kan worden gedacht aan stacaravans. Bij ligplaatsen gaat het meestal om woonboten.