Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Soort bewoonde woonruimten Perioden Regio's Bewoonde woonruimte (aantal)
Totaal 2012 Nederland 7.092.940
Totaal 2013 Nederland 7.154.875
Totaal 2014 Nederland 7.233.395
Totaal 2015 Nederland 7.295.070
Totaal 2016 Nederland 7.357.515
Totaal 2017 Nederland 7.413.835
Totaal 2018 Nederland 7.479.545
Totaal 2019 Nederland 7.548.465
Totaal 2020 Nederland 7.624.790
Totaal 2021 Nederland 7.696.135
Totaal 2022 Nederland 7.783.570
Totaal 2023 Nederland 7.855.735
Bewoonde woningvoorraad 2012 Nederland 6.972.350
Bewoonde woningvoorraad 2013 Nederland 7.052.145
Bewoonde woningvoorraad 2014 Nederland 7.140.185
Bewoonde woningvoorraad 2015 Nederland 7.208.235
Bewoonde woningvoorraad 2016 Nederland 7.272.685
Bewoonde woningvoorraad 2017 Nederland 7.329.255
Bewoonde woningvoorraad 2018 Nederland 7.397.010
Bewoonde woningvoorraad 2019 Nederland 7.468.570
Bewoonde woningvoorraad 2020 Nederland 7.547.585
Bewoonde woningvoorraad 2021 Nederland 7.615.510
Bewoonde woningvoorraad 2022 Nederland 7.704.605
Bewoonde woningvoorraad 2023 Nederland 7.777.125
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2012 Nederland 32.535
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2013 Nederland 25.035
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2014 Nederland 20.340
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2015 Nederland 16.390
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2016 Nederland 16.695
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2017 Nederland 20.285
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2018 Nederland 20.905
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2019 Nederland 20.805
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2020 Nederland 19.245
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2021 Nederland 22.720
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2022 Nederland 21.560
Bewoonde woningen, NIET in voorraad 2023 Nederland 20.445
Bewoonde niet-woningen 2012 Nederland 43.865
Bewoonde niet-woningen 2013 Nederland 40.590
Bewoonde niet-woningen 2014 Nederland 40.645
Bewoonde niet-woningen 2015 Nederland 40.920
Bewoonde niet-woningen 2016 Nederland 40.310
Bewoonde niet-woningen 2017 Nederland 39.475
Bewoonde niet-woningen 2018 Nederland 38.905
Bewoonde niet-woningen 2019 Nederland 38.050
Bewoonde niet-woningen 2020 Nederland 37.065
Bewoonde niet-woningen 2021 Nederland 37.385
Bewoonde niet-woningen 2022 Nederland 36.700
Bewoonde niet-woningen 2023 Nederland 36.675
Bewoonde ligplaatsen 2012 Nederland 8.975
Bewoonde ligplaatsen 2013 Nederland 9.050
Bewoonde ligplaatsen 2014 Nederland 9.080
Bewoonde ligplaatsen 2015 Nederland 9.100
Bewoonde ligplaatsen 2016 Nederland 9.155
Bewoonde ligplaatsen 2017 Nederland 9.200
Bewoonde ligplaatsen 2018 Nederland 9.265
Bewoonde ligplaatsen 2019 Nederland 9.290
Bewoonde ligplaatsen 2020 Nederland 9.340
Bewoonde ligplaatsen 2021 Nederland 9.385
Bewoonde ligplaatsen 2022 Nederland 9.345
Bewoonde ligplaatsen 2023 Nederland 9.380
Bewoonde standplaatsen 2012 Nederland 9.095
Bewoonde standplaatsen 2013 Nederland 9.065
Bewoonde standplaatsen 2014 Nederland 9.125
Bewoonde standplaatsen 2015 Nederland 9.110
Bewoonde standplaatsen 2016 Nederland 9.215
Bewoonde standplaatsen 2017 Nederland 9.535
Bewoonde standplaatsen 2018 Nederland 9.740
Bewoonde standplaatsen 2019 Nederland 9.880
Bewoonde standplaatsen 2020 Nederland 10.020
Bewoonde standplaatsen 2021 Nederland 10.345
Bewoonde standplaatsen 2022 Nederland 10.640
Bewoonde standplaatsen 2023 Nederland 11.535
Bewoonde overige objecten 2012 Nederland 26.120
Bewoonde overige objecten 2013 Nederland 18.990
Bewoonde overige objecten 2014 Nederland 14.025
Bewoonde overige objecten 2015 Nederland 11.310
Bewoonde overige objecten 2016 Nederland 9.450
Bewoonde overige objecten 2017 Nederland 6.085
Bewoonde overige objecten 2018 Nederland 3.720
Bewoonde overige objecten 2019 Nederland 1.870
Bewoonde overige objecten 2020 Nederland 1.530
Bewoonde overige objecten 2021 Nederland 790
Bewoonde overige objecten 2022 Nederland 720
Bewoonde overige objecten 2023 Nederland 575
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bewoonde woonruimten op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het aantal woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen in Nederland die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), als ook objecten die buiten deze registratie vallen en waar op het betreffende adres personen staan ingeschreven. Bij standplaatsen kan worden gedacht aan stacaravans. Bij ligplaatsen gaat het meestal om woonboten.

Voor het vaststelling van de bewoning is gebruik gemaakt van de Basis Registratie Personen (BRP); indien een inschrijving op het adres van de woonruimte bekend is in de BRP, wordt de woonruimte gekenmerkt als bewoond. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2023:
Cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind 2024 worden de cijfers voor 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bewoonde woonruimte
Aantal bewoonde woningen en niet-woningen in Nederland die er in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zitten, maar ook bewoonde objecten die buiten deze registratie vallen.

De bewoonde stand- en ligplaatsen zijn ook opgenomen in de tabel. Bij standplaatsen kan worden gedacht aan stacaravans. Bij ligplaatsen gaat het meestal om woonboten.