Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2021

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2021

Type maatwerkarrangement Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Venlo 2021 9.310 91
Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 335 65
Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 890 88
Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 690 70
Totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 925 122
Totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 585 103
Totaal exclusief verblijf en opvang Venlo 2021 8.545 84
Totaal exclusief verblijf en opvang Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 315 61
Totaal exclusief verblijf en opvang Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 880 87
Totaal exclusief verblijf en opvang Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 670 68
Totaal exclusief verblijf en opvang Wijk 14 Venlo-Noord 2021 900 118
Totaal exclusief verblijf en opvang Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 575 102
Ondersteuning thuis, totaal Venlo 2021 1.650 16
Ondersteuning thuis, totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 70 14
Ondersteuning thuis, totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 155 15
Ondersteuning thuis, totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 80 8
Ondersteuning thuis, totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 165 22
Ondersteuning thuis, totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 120 21
Hulp bij het huishouden Venlo 2021 4.215 41
Hulp bij het huishouden Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 120 23
Hulp bij het huishouden Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 445 44
Hulp bij het huishouden Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 365 37
Hulp bij het huishouden Wijk 14 Venlo-Noord 2021 435 57
Hulp bij het huishouden Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 210 37
Verblijf en opvang, totaal Venlo 2021 830 8
Verblijf en opvang, totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 25 5
Verblijf en opvang, totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 20 2
Verblijf en opvang, totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 20 2
Verblijf en opvang, totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 30 4
Verblijf en opvang, totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 15 3
Hulpmiddelen en diensten, totaal Venlo 2021 5.755 56
Hulpmiddelen en diensten, totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 220 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 600 59
Hulpmiddelen en diensten, totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 480 49
Hulpmiddelen en diensten, totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 650 85
Hulpmiddelen en diensten, totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 400 71
Overig totaal Venlo 2021 . .
Overig totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
Overig totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
Overig totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
Overig totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . .
Overig totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over: 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017-2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.