Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Aantal voorzieningen Soort voorziening sociaal domein Wijken Perioden Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal)
Totaal Totaal Venlo 2021 14.390 12.340
Totaal Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 605 550
Totaal Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 1.475 1.260
Totaal Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 1.010 910
Totaal Totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 1.510 1.310
Totaal Totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 1.165 970
Totaal Alleen Jeugd Venlo 2021 2.280 1.550
Totaal Alleen Jeugd Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 65 45
Totaal Alleen Jeugd Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 225 145
Totaal Alleen Jeugd Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 180 140
Totaal Alleen Jeugd Wijk 14 Venlo-Noord 2021 150 100
Totaal Alleen Jeugd Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 180 105
Totaal Alleen P-wet Venlo 2021 3.480 2.540
Totaal Alleen P-wet Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 200 170
Totaal Alleen P-wet Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 350 245
Totaal Alleen P-wet Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 140 115
Totaal Alleen P-wet Wijk 14 Venlo-Noord 2021 430 330
Totaal Alleen P-wet Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 390 285
Totaal Alleen Wmo Venlo 2021 7.610 6.880
Totaal Alleen Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 290 270
Totaal Alleen Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 785 715
Totaal Alleen Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 655 610
Totaal Alleen Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 790 715
Totaal Alleen Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 495 450
Totaal Jeugd en P-wet Venlo 2021 10 230
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . 10
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . 20
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . 10
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . 20
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . 30
Totaal Jeugd en Wmo Venlo 2021 75 185
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . 20
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . 10
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 10 15
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . 10
Totaal P-wet en Wmo Venlo 2021 920 880
Totaal P-wet en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 45 45
Totaal P-wet en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 105 105
Totaal P-wet en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 30 30
Totaal P-wet en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 125 120
Totaal P-wet en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 90 80
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Venlo 2021 15 75
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . 10
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . 10
1 Totaal Venlo 2021 9.025 6.410
1 Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 415 345
1 Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 900 635
1 Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 605 495
1 Totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 910 655
1 Totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 775 520
1 Alleen Jeugd Venlo 2021 1.530 990
1 Alleen Jeugd Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 40 30
1 Alleen Jeugd Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 145 95
1 Alleen Jeugd Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 115 90
1 Alleen Jeugd Wijk 14 Venlo-Noord 2021 95 55
1 Alleen Jeugd Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 125 60
1 Alleen P-wet Venlo 2021 3.240 1.910
1 Alleen P-wet Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 180 150
1 Alleen P-wet Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 330 185
1 Alleen P-wet Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 130 95
1 Alleen P-wet Wijk 14 Venlo-Noord 2021 400 260
1 Alleen P-wet Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 350 210
1 Alleen Wmo Venlo 2021 4.250 3.515
1 Alleen Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 190 165
1 Alleen Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 430 360
1 Alleen Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 360 310
1 Alleen Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 415 340
1 Alleen Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 300 250
1 Jeugd en P-wet Venlo 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Venlo 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . .
1 P-wet en Wmo Venlo 2021 . .
1 P-wet en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
1 P-wet en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
1 P-wet en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
1 P-wet en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . .
1 P-wet en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Venlo 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 14 Venlo-Noord 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 . .
2 Totaal Venlo 2021 3.305 3.375
2 Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 120 130
2 Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 370 365
2 Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 275 260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociaal domein cliënten/huishoudens
Cliënten met voorzieningen
Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
Huishoudens met voorzieningen
Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).