Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Regio's Woningtype Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Venlo Totaal woningen 2022 48.180
Venlo Meergezinswoningen totaal 2022 15.142
Venlo Eengezinswoningen totaal 2022 33.038
Venlo Vrijstaande woning 2022 5.104
Venlo 2-onder-1-kapwoning 2022 4.080
Venlo Hoekwoning 2022 7.443
Venlo Tussenwoning 2022 16.411
Venlo Onbekend woningtype eengezinswoning 2022 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de woningvoorraad naar type. De gegevens zijn tot stand gekomen op basis van gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en informatie van het Kadaster.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2021

Status van de cijfers: dit zijn definitieve cijfers.

De cijfers in deze tabel betreffen het peilmoment op 1 januari.

Wijzigingen per 21-09- 2022:
De tabel is uitgebreid met een nieuw meetmoment (1 januari 2022). Hiermee is de dimensie ‘periode’ toegevoegd als selectiemogelijkheid. De volgorde van de selectie woningtype is gewijzigd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen voor eind oktober 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status "in gebruik (niet ingemeten)", "in gebruik", "verbouwing" of "buiten gebruik".