Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Sector en vermogensklasse Regio's Perioden Installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) Productie van zonnestroom (mln kWh)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2021 1.730.285 14.822.880 11.304
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2022** 2.294.154 19.599.808 17.080
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2023 * 2.808.437 23.943.429 19.960
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2021 407.109 3.740.599 2.778
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2022** 532.866 5.031.289 4.314
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2023 * 658.124 6.115.386 5.053
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2021 46.201 585.708 436
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2022** 60.729 882.309 653
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2023 * 74.541 1.145.547 905
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2021 3.093 34.473 .
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2022** 4.187 42.370 .
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2023 * 5.466 55.918 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2021 5.159 35.938 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2022** 6.748 45.347 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2023 * 8.239 55.662 .
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2021 39.599 328.553 245
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2022** 50.702 424.313 370
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2023 * 62.401 531.907 439
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2021 126.125 699.104 536
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2022** 184.669 1.046.134 915
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2023 * 232.511 1.451.768 1.172
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 17 juni 2024:
Voorlopige cijfers over 2023 zijn voor enkele gemeenten in de provincie Utrecht aangepast.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2023 zijn toegevoegd. Door recentere data en (beperkte) wijzigingen in de methode kan het zijn dat er verschillen optreden tussen 2022 en 2023, omdat alleen de cijfers voor 2023 geactualiseerd zijn. Ook is de methode om te bepalen in welke sector een installatie valt nog in ontwikkeling waardoor er verschillen kunnen optreden. De cijfers voor 2022 en 2023 krijgen medio november 2024 een gelijktijdige update waarmee deze verschillen verdwijnen.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Nieuwe cijfers over 2023 zijn toegevoegd, cijfers over 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De cijfers voor 2021 zijn definitief. De methode om te bepalen in welke sector een installatie valt is gewijzigd ten opzichte van de methode die in eerdere jaren werd gebruikt. Hierdoor kan het voorkomen dat er een trendbreuk zichtbaar is in de cijfers over woningen, bedrijven en de bedrijvensectoren A-U tussen de jaren 2020 en 2021. Uitgebreidere toelichting hierover staat onder sectie 4, Bronnen en methoden.

Wijzigingen per 16 juni 2023:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2022 zijn toegevoegd. Door verschillende wijzigingen in de methode, kan de uitsplitsing naar sectoren (A en D) nog niet plaatsvinden. Deze worden in de voorlopige cijfers voor 2022 daarom niet getoond.

Status van de cijfers:
De gegevens voor 2019, 2020 en 2021 zijn definitief, de gegevens voor 2022 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2023 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio november 2024 worden de cijfers voor geheel 2022 definitief, 2023 nader voorlopig en komen er nader voorlopige cijfers voor 2024 tot en met Q2 bij.

Toelichting onderwerpen

Installaties
Het aantal zonnestroominstallaties aan het einde van de referentieperiode.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Het opgesteld vermogen van zonnestroominstallaties in kW aan het einde van de referentieperiode.
Productie van zonnestroom
Productie van hernieuwbare elektriciteit met zonnestroominstallaties in miljoenen kilowattuur (mln kWh) gedurende de referentieperiode.