Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Sector en vermogensklasse Regio's Perioden Installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) Productie van zonnestroom (mln kWh)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2019 1.062.265 7.225.864 5.399
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2020** 1.374.708 10.948.840 8.765
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2021 * 1.712.906 14.418.200 11.331
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2019 254.775 1.823.265 1.309
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2020** 327.747 2.737.167 2.154
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2021 * 404.393 3.625.812 2.787
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2019 29.900 329.471 233
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2020** 37.452 464.063 368
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2021 * 45.639 581.379 440
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2019 1.800 11.686 .
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2020** 2.495 18.426 .
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2021 * 3.053 33.870 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2019 3.395 18.764 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2020** 4.300 29.072 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2021 * 5.208 35.238 .
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2019 25.718 165.893 125
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2020** 32.336 240.356 194
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2021 * 39.167 322.309 244
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2019 73.706 367.535 283
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2020** 94.987 498.611 426
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2021 * 121.638 660.078 529
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 31 mei 2022:
Voorlopige cijfers voor het hele jaar 2021 zijn toegevoegd. Cijfers voor het jaar 2020 zijn niet aangepast en nog steeds nader voorlopig.

Status van de cijfers:
De gegevens 2019 zijn definitief, de gegevens voor 2020 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2021 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio december 2022 worden de nader voorlopige cijfers voor 2021 en de voorlopige cijfers voor de eerste twee kwartalen van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Installaties
Het aantal zonnestroominstallaties aan het einde van de referentieperiode.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Het opgesteld vermogen van zonnestroominstallaties in kW aan het einde van de referentieperiode.
Productie van zonnestroom
Productie van hernieuwbare elektriciteit met zonnestroominstallaties in miljoenen kilowattuur (mln kWh) gedurende de referentieperiode.