Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Sector en vermogensklasse Regio's Perioden Installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2019** 1.062.265 7.225.864
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2020* 1.369.064 10.717.277
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2019** 254.775 1.823.265
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2020* 326.376 2.706.793
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2019** 29.900 329.471
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2020* 37.416 468.790
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2019** 1.800 11.686
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2020* 2.499 21.832
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2019** 3.395 18.764
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2020* 4.276 26.917
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2019** 25.718 165.893
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2020* 32.279 237.276
Alle economische activiteit en woningen Midden-Holland (ET) 2019** 12.951 70.681
Alle economische activiteit en woningen Midden-Holland (ET) 2020* 17.085 123.577
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties en het opgesteld vermogen aan zonnepanelen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties. Deze gegevens kunnen tot slot nog worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie).

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2020 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november 2021 worden de voorlopige cijfers over het opgestelde vermogen in 2020* geupdated met nader voorlopige cijfers voor 2020**. Daarbij wordt ook de voorlopige stand aan het eind van het eerste half jaar van 2021 (t/m Q2) gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Installaties
Het aantal zonnestroominstallaties aan het einde van de referentieperiode.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Het opgesteld vermogen van zonnestroominstallaties in kW aan het einde van de referentieperiode.