Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Sector en vermogensklasse Regio's Perioden Installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) Productie van zonnestroom (mln kWh)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2022 t/m Q2* 1.920.012 16.856.538 8.712
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2022 t/m Q2* 454.259 4.340.987 2.189
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2022 t/m Q2* 51.207 636.023 309
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2022 t/m Q2* 3.484 38.824 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2022 t/m Q2* 5.909 40.095 .
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2022 t/m Q2* 43.581 376.375 192
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2022 t/m Q2* 138.032 827.865 442
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 15 december 2022:
Voorlopige cijfers voor 2021 zijn geüpdatet met nader voorlopige cijfers. Cijfers voor het jaar 2020 zijn definitief gemaakt. Cijfers voor 2022 tot en met Q2 zijn toegevoegd.


Status van de cijfers:
De gegevens 2019 en 2020 zijn definitief, de gegevens voor 2021 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2022 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio mei 2023 worden de voorlopige cijfers voor geheel 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Installaties
Het aantal zonnestroominstallaties aan het einde van de referentieperiode.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Het opgesteld vermogen van zonnestroominstallaties in kW aan het einde van de referentieperiode.
Productie van zonnestroom
Productie van hernieuwbare elektriciteit met zonnestroominstallaties in miljoenen kilowattuur (mln kWh) gedurende de referentieperiode.