Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2021** 14.911
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2021** 6.028
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2021** 8.883
Nederland Windenergie op land 2021** 5.310
Groningen (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.167
Groningen (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 277
Groningen (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 890
Groningen (PV) Windenergie op land 2021** 734
Fryslân (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 870
Fryslân (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 322
Fryslân (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 548
Fryslân (PV) Windenergie op land 2021** 581
Drenthe (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 905
Drenthe (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 286
Drenthe (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 619
Drenthe (PV) Windenergie op land 2021** 222
Overijssel (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.295
Overijssel (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 484
Overijssel (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 812
Overijssel (PV) Windenergie op land 2021** 74
Flevoland (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 598
Flevoland (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 161
Flevoland (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 437
Flevoland (PV) Windenergie op land 2021** 1.351
Gelderland (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.909
Gelderland (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 844
Gelderland (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 1.064
Gelderland (PV) Windenergie op land 2021** 171
Utrecht (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 769
Utrecht (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 404
Utrecht (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 366
Utrecht (PV) Windenergie op land 2021** 34
Noord-Holland (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.447
Noord-Holland (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 668
Noord-Holland (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 779
Noord-Holland (PV) Windenergie op land 2021** 668
Zuid-Holland (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.553
Zuid-Holland (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 771
Zuid-Holland (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 782
Zuid-Holland (PV) Windenergie op land 2021** 535
Zeeland (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 560
Zeeland (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 173
Zeeland (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 387
Zeeland (PV) Windenergie op land 2021** 567
Noord-Brabant (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 2.643
Noord-Brabant (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 1.068
Noord-Brabant (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 1.575
Noord-Brabant (PV) Windenergie op land 2021** 300
Limburg (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 1.192
Limburg (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 570
Limburg (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 622
Limburg (PV) Windenergie op land 2021** 72
Niet in te delen (PV) Zonnestroom, totaal 2021** 3
Niet in te delen (PV) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 1
Niet in te delen (PV) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 2
Niet in te delen (PV) Windenergie op land 2021**
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 1.167
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 277
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 890
Groningen (ES) Windenergie op land 2021** 734
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 870
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 322
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 548
Friesland (ES) Windenergie op land 2021** 581
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 905
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 286
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 619
Drenthe (ES) Windenergie op land 2021** 222
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 690
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 246
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 444
Twente (ES) Windenergie op land 2021**
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 605
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 238
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 367
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2021** 74
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 598
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 161
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 437
Flevoland (ES) Windenergie op land 2021** 1.351
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 332
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 158
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 174
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2021** 30
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 499
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 263
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 237
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2021** 31
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 314
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 131
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 183
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2021** 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 142
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 74
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 69
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2021** 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 284
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 113
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 172
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2021** 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
De gegevens over 2919 en 2020 zijn definitief en de gegevens over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie en zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar medio juni geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.