Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019

Wijken en buurten Type verwarmingsinstallatie Woningen (%)
Nederland Individuele cv 84
Nederland Blokverwarming 6
Nederland Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Nederland Stadsverwarming met laag gasverbruik 1
Nederland Stadsverwarming zonder gasverbruik 5
Nederland Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Nederland Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Nederland Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Nederland Type installaties onbekend 3
Aa en Hunze Individuele cv 93
Aa en Hunze Blokverwarming 2
Aa en Hunze Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Aa en Hunze Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Aa en Hunze Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Aa en Hunze Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Aa en Hunze Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Aa en Hunze Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Aa en Hunze Type installaties onbekend 2
Wijk 00 Annen Individuele cv 94
Wijk 00 Annen Blokverwarming 4
Wijk 00 Annen Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 00 Annen Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 00 Annen Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 00 Annen Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Wijk 00 Annen Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 00 Annen Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Wijk 00 Annen Type installaties onbekend 1
Annen Individuele cv 94
Annen Blokverwarming 4
Annen Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Annen Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Annen Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Annen Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Annen Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Annen Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Annen Type installaties onbekend 1
Verspreide huizen Annen Individuele cv 98
Verspreide huizen Annen Blokverwarming 0
Verspreide huizen Annen Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Verspreide huizen Annen Type installaties onbekend 2
Wijk 01 Eext Individuele cv 98
Wijk 01 Eext Blokverwarming 0
Wijk 01 Eext Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 01 Eext Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 01 Eext Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 01 Eext Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Wijk 01 Eext Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Wijk 01 Eext Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Wijk 01 Eext Type installaties onbekend 1
Eext Individuele cv 98
Eext Blokverwarming 0
Eext Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Eext Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Eext Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Eext Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Eext Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Eext Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Eext Type installaties onbekend 1
Verspreide huizen Eext Individuele cv 92
Verspreide huizen Eext Blokverwarming 0
Verspreide huizen Eext Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Verspreide huizen Eext Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Eext Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Verspreide huizen Eext Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 4
Verspreide huizen Eext Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Eext Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Verspreide huizen Eext Type installaties onbekend 2
Wijk 02 Anloo Individuele cv 97
Wijk 02 Anloo Blokverwarming 0
Wijk 02 Anloo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Wijk 02 Anloo Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Wijk 02 Anloo Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Wijk 02 Anloo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Wijk 02 Anloo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 1
Wijk 02 Anloo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Wijk 02 Anloo Type installaties onbekend 1
Anloo Individuele cv 97
Anloo Blokverwarming 0
Anloo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Anloo Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Anloo Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Anloo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Anloo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 1
Anloo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Anloo Type installaties onbekend 1
Verspreide huizen Anloo Individuele cv 100
Verspreide huizen Anloo Blokverwarming 0
Verspreide huizen Anloo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Verspreide huizen Anloo Type installaties onbekend 0
Wijk 03 Gasteren Individuele cv 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2019.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per oktober 2022:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.