Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Rundvee (totaal) 2022 april* 3.766
Rundvee (totaal) 2022 december* 3.751
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2022 april* 982
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2022 december* 1.006
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2022 april* 453
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2022 december* 463
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2022 april* 40
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2022 december* 51
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2022 april* 413
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2022 december* 412
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2022 april* 9
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2022 december* 10
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2022 april* 67
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2022 december* 71
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2022 april* 1.571
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2022 december* 1.570
Vleeskalveren (totaal) 2022 april* 974
Vleeskalveren (totaal) 2022 december* 953
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2022 april* 351
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2022 december* 339
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2022 april* 623
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2022 december* 614
Jongvee vleesproductie (totaal) 2022 april* 175
Jongvee vleesproductie (totaal) 2022 december* 166
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2022 april* 35
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2022 december* 31
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2022 april* 44
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2022 december* 39
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2022 april* 33
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2022 december* 36
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2022 april* 39
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2022 december* 39
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2022 april* 23
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2022 december* 22
Overige runderen (totaal) 2022 april* 53
Overige runderen (totaal) 2022 december* 44
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2022 april* 12
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2022 december* 12
Schapen (totaal) 2022 april* 848
Schapen (totaal) 2022 december* 724
Schapen, 0-7 maanden 2022 april* 306
Schapen, 0-7 maanden 2022 december* 89
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2022 april* 1
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 3
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2022 april* 13
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2022 december* 12
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2022 april* 85
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 224
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2022 april* 419
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2022 december* 369
Rammen, >= 7 maanden 2022 april* 23
Rammen, >= 7 maanden 2022 december* 27
Geiten (totaal) 2022 april* 645
Geiten (totaal) 2022 december* 570
Geiten, 0-7 maanden 2022 april* 133
Geiten, 0-7 maanden 2022 december* 32
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 april* 33
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 98
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2022 april* 456
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2022 december* 417
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 april* 2
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 2
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2022 april* 12
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2022 december* 11
Bokken, >= 7 maanden 2022 april* 10
Bokken, >= 7 maanden 2022 december* 11
Kippen (totaal) 2022 april* 88.409
Kippen (totaal) 2022 december* .
Leghennen (totaal) 2022 april* 41.384
Leghennen (totaal) 2022 december* .
Leghennen, opfok 2022 april* 9.222
Leghennen, opfok 2022 december* .
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2022 april* 28.110
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2022 december* .
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2022 april* 4.052
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2022 april* 1.794
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen, opfok 2022 april* 476
Ouderdieren van leghennen, opfok 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen, productie 2022 april* 1.318
Ouderdieren van leghennen, productie 2022 december* .
Vleeskuikens 2022 april* 38.224
Vleeskuikens 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2022 april* 7.007
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2022 april* 2.615
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2022 april* 4.392
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2022 december* .
Slachteenden 2022 april* 614
Slachteenden 2022 december* .
Kalkoenen 2022 april* 474
Kalkoenen 2022 december* .
Varkens (totaal) 2022 april* 11.235
Varkens (totaal) 2022 december* 10.706
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2022 april* 1.984
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2022 december* 1.735
Jonge varkens, tot 50 kg 2022 april* 4.747
Jonge varkens, tot 50 kg 2022 december* 4.252
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De voorlopige cijfers van december 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 februari 2022:
Ten gevolge van een niet volledige koppeling van het bronbestand met pluimveegegevens aan de populatie bedrijven uit de landbouwtelling zijn de gegevens over pluimvee op peildatum 1 december voor de verslagjaren 2018 - 2021 aanvankelijk te laag berekend. Deze cijfers zijn na een nieuwe koppeling aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april en december verschijnen in april van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).