Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Rundvee (totaal) 2023 april 3.749
Rundvee (totaal) 2023 december* 3.739
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2023 april 992
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2023 december* 1.000
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2023 april 456
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2023 december* 442
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2023 april 43
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2023 december* 49
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2023 april 415
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2023 december* 423
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2023 april 9
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2023 december* 11
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2023 april 70
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2023 december* 76
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2023 april 1.574
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2023 december* 1.552
Vleeskalveren (totaal) 2023 april 927
Vleeskalveren (totaal) 2023 december* 957
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2023 april 336
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2023 december* 331
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2023 april 591
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2023 december* 626
Jongvee vleesproductie (totaal) 2023 april 191
Jongvee vleesproductie (totaal) 2023 december* 171
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2023 april 39
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2023 december* 32
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2023 april 44
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2023 december* 38
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2023 april 42
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2023 december* 39
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2023 april 40
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2023 december* 38
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2023 april 25
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2023 december* 25
Overige runderen (totaal) 2023 april 52
Overige runderen (totaal) 2023 december* 45
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2023 april 14
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2023 december* 13
Schapen (totaal) 2023 april 839
Schapen (totaal) 2023 december* 665
Schapen, 0-7 maanden 2023 april 289
Schapen, 0-7 maanden 2023 december* 90
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2023 april 2
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2023 december* 3
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2023 april 14
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2023 december* 12
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2023 april 84
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2023 december* 190
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2023 april 425
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2023 december* 346
Rammen, >= 7 maanden 2023 april 25
Rammen, >= 7 maanden 2023 december* 25
Geiten (totaal) 2023 april 647
Geiten (totaal) 2023 december* 566
Geiten, 0-7 maanden 2023 april 134
Geiten, 0-7 maanden 2023 december* 31
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 april 32
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 december* 95
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2023 april 458
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2023 december* 417
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 april 1
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 december* 2
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2023 april 12
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2023 december* 11
Bokken, >= 7 maanden 2023 april 10
Bokken, >= 7 maanden 2023 december* 11
Kippen (totaal) 2023 april 86.274
Kippen (totaal) 2023 december* 82.036
Leghennen (totaal) 2023 april 41.953
Leghennen (totaal) 2023 december* 39.991
Leghennen, opfok 2023 april 9.700
Leghennen, opfok 2023 december* 8.268
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2023 april 26.396
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2023 december* 27.100
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2023 april 5.857
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2023 december* 4.623
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2023 april 1.506
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2023 december* 1.522
Ouderdieren van leghennen, opfok 2023 april 332
Ouderdieren van leghennen, opfok 2023 december* 314
Ouderdieren van leghennen, productie 2023 april 1.174
Ouderdieren van leghennen, productie 2023 december* 1.207
Vleeskuikens 2023 april 35.961
Vleeskuikens 2023 december* 33.717
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2023 april 6.855
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2023 december* 6.807
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2023 april 2.548
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2023 december* 2.717
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2023 april 4.307
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2023 december* 4.090
Slachteenden 2023 april 453
Slachteenden 2023 december* 524
Kalkoenen 2023 april 530
Kalkoenen 2023 december* 512
Varkens (totaal) 2023 april 10.770
Varkens (totaal) 2023 december* 10.375
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2023 april 1.954
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2023 december* 1.862
Jonge varkens, tot 50 kg 2023 april 4.532
Jonge varkens, tot 50 kg 2023 december* 4.089
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De definitieve cijfers van april 2023 zijn toegevoegd en de voorlopige cijfers van december 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april verschijnen in mei van het volgende jaar en de definitieve cijfers van december verschijnen in september van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).