Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Rundvee (totaal) 2022 december* 3.751
Rundvee (totaal) 2023 april* 3.749
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2022 december* 1.006
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2023 april* 991
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2022 december* 463
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2023 april* 455
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2022 december* 51
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2023 april* 41
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2022 december* 412
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2023 april* 415
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2022 december* 10
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2023 april* 9
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2022 december* 71
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2023 april* 70
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2022 december* 1.570
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2023 april* 1.576
Vleeskalveren (totaal) 2022 december* 953
Vleeskalveren (totaal) 2023 april* 927
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2022 december* 339
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2023 april* 336
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2022 december* 614
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2023 april* 591
Jongvee vleesproductie (totaal) 2022 december* 166
Jongvee vleesproductie (totaal) 2023 april* 190
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2022 december* 31
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2023 april* 39
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2022 december* 39
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2023 april* 44
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2022 december* 36
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2023 april* 42
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2022 december* 39
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2023 april* 40
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2022 december* 22
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2023 april* 25
Overige runderen (totaal) 2022 december* 44
Overige runderen (totaal) 2023 april* 52
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2022 december* 12
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2023 april* 14
Schapen (totaal) 2022 december* 723
Schapen (totaal) 2023 april* .
Schapen, 0-7 maanden 2022 december* 88
Schapen, 0-7 maanden 2023 april* .
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 3
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2023 april* .
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2022 december* 12
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2023 april* 14
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 224
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2023 april* .
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2022 december* 369
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2023 april* 392
Rammen, >= 7 maanden 2022 december* 27
Rammen, >= 7 maanden 2023 april* 25
Geiten (totaal) 2022 december* 570
Geiten (totaal) 2023 april* .
Geiten, 0-7 maanden 2022 december* 32
Geiten, 0-7 maanden 2023 april* .
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 98
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 april* .
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2022 december* 417
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2023 april* 454
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2022 december* 2
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2023 april* .
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2022 december* 11
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2023 april* .
Bokken, >= 7 maanden 2022 december* 11
Bokken, >= 7 maanden 2023 april* 10
Kippen (totaal) 2022 december* .
Kippen (totaal) 2023 april* .
Leghennen (totaal) 2022 december* .
Leghennen (totaal) 2023 april* .
Leghennen, opfok 2022 december* .
Leghennen, opfok 2023 april* .
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2022 december* .
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2023 april* .
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2022 december* .
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2023 april* .
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2023 april* .
Ouderdieren van leghennen, opfok 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen, opfok 2023 april* .
Ouderdieren van leghennen, productie 2022 december* .
Ouderdieren van leghennen, productie 2023 april* .
Vleeskuikens 2022 december* .
Vleeskuikens 2023 april* .
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2023 april* .
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2023 april* .
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2022 december* .
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2023 april* .
Slachteenden 2022 december* .
Slachteenden 2023 april* .
Kalkoenen 2022 december* .
Kalkoenen 2023 april* .
Varkens (totaal) 2022 december* 10.706
Varkens (totaal) 2023 april* 10.872
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2022 december* 1.735
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2023 april* 1.965
Jonge varkens, tot 50 kg 2022 december* 4.252
Jonge varkens, tot 50 kg 2023 april* 4.566
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De voorlopige cijfers van april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april verschijnen in mei van het volgende jaar en de definitieve cijfers van december verschijnen in september van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).