Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Rundvee (totaal) 2021 april 3.732
Rundvee (totaal) 2021 december 3.705
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2021 april 966
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2021 december 984
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2021 april 451
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2021 december 449
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2021 april 41
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2021 december 48
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2021 april 399
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2021 december 405
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2021 april 10
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2021 december 10
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2021 april 65
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2021 december 72
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2021 april 1.571
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2021 december 1.554
Vleeskalveren (totaal) 2021 april 958
Vleeskalveren (totaal) 2021 december 960
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2021 april 339
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2021 december 328
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2021 april 619
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2021 december 632
Jongvee vleesproductie (totaal) 2021 april 168
Jongvee vleesproductie (totaal) 2021 december 150
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2021 april 32
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2021 december 26
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2021 april 42
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2021 december 35
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2021 april 32
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2021 december 28
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2021 april 38
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2021 december 38
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2021 april 23
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2021 december 21
Overige runderen (totaal) 2021 april 56
Overige runderen (totaal) 2021 december 45
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2021 april 13
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2021 december 12
Schapen (totaal) 2021 april 860
Schapen (totaal) 2021 december 729
Schapen, 0-7 maanden 2021 april 338
Schapen, 0-7 maanden 2021 december 93
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2021 april 1
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2021 december 4
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2021 april 14
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2021 december 13
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2021 april 72
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2021 december 234
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2021 april 413
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2021 december 358
Rammen, >= 7 maanden 2021 april 22
Rammen, >= 7 maanden 2021 december 27
Geiten (totaal) 2021 april 643
Geiten (totaal) 2021 december 575
Geiten, 0-7 maanden 2021 april 137
Geiten, 0-7 maanden 2021 december 33
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2021 april 32
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2021 december 103
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2021 april 451
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2021 december 416
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2021 april 1
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2021 december 2
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2021 april 11
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2021 december 11
Bokken, >= 7 maanden 2021 april 10
Bokken, >= 7 maanden 2021 december 11
Kippen (totaal) 2021 april 89.508
Kippen (totaal) 2021 december 89.503
Leghennen (totaal) 2021 april 42.442
Leghennen (totaal) 2021 december 41.899
Leghennen, opfok 2021 april 10.109
Leghennen, opfok 2021 december 8.489
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2021 april 29.431
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2021 december 30.534
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2021 april 2.902
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2021 december 2.876
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2021 april 1.765
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2021 december 1.757
Ouderdieren van leghennen, opfok 2021 april 485
Ouderdieren van leghennen, opfok 2021 december 576
Ouderdieren van leghennen, productie 2021 april 1.280
Ouderdieren van leghennen, productie 2021 december 1.181
Vleeskuikens 2021 april 37.928
Vleeskuikens 2021 december 38.785
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2021 april 7.373
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2021 december 7.062
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2021 april 2.710
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2021 december 2.926
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2021 april 4.663
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2021 december 4.137
Slachteenden 2021 april 568
Slachteenden 2021 december 722
Kalkoenen 2021 april 589
Kalkoenen 2021 december 601
Varkens (totaal) 2021 april 11.372
Varkens (totaal) 2021 december 10.872
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2021 april 1.978
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2021 december 1.766
Jonge varkens, tot 50 kg 2021 april 4.819
Jonge varkens, tot 50 kg 2021 december 4.556
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 13 mei 2022:
De definitieve cijfers van april 2021 en december 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 februari 2022:
Ten gevolge van een niet volledige koppeling van het bronbestand met pluimveegegevens aan de populatie bedrijven uit de landbouwtelling zijn de gegevens over pluimvee op peildatum 1 december voor de verslagjaren 2018 - 2021 aanvankelijk te laag berekend. Deze cijfers zijn na een nieuwe koppeling aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april en december verschijnen in april van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).