Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Regio's Type verwarmingsinstallatie Perioden Woningen (%)
Venlo Individuele cv 2021* 86,6
Venlo Blokverwarming 2021* 4,9
Venlo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 2021* 0,0
Venlo Stadsverwarming met laag gasverbruik 2021* 0,0
Venlo Stadsverwarming zonder gasverbruik 2021* 1,3
Venlo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 2021* 2,1
Venlo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 2021* 0,1
Venlo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2021* 1,8
Venlo Type installaties onbekend 2021* 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar: 2017 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
2017 tm 2019: Definitieve cijfers.
2020: Nader voorlopige cijfers.
2021: Voorlopige cijfers

Wijzigingen per oktober 2022:
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Cijfers over 2020 hebben de nader voorlopige status gekregen en 2019 cijfers zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
3e kwartaal 2023 komen de volgende cijfers,
2020 definitieve cijfers.
2021 nader voorlopige cijfers.
2022 voorlopige cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.