Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Regio's Type verwarmingsinstallatie Perioden Woningen (%)
Venlo Individuele cv 2022* 86,5
Venlo Blokverwarming 2022* 4,4
Venlo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 2022* 0,0
Venlo Stadsverwarming met laag gasverbruik 2022* 0,0
Venlo Stadsverwarming zonder gasverbruik 2022* 1,3
Venlo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 2022* 2,8
Venlo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 2022* 0,1
Venlo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2022* 2,5
Venlo Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 2022* 3,8
Venlo Type installaties onbekend 2022* 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar: 2017 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
2017 tm 2020: Definitieve cijfers.
2021: Nader voorlopige cijfers.
2022: Voorlopige cijfers


Wijzigingen per november 2023:
Bij enkele aandelen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 was in de update van september 2023 op sommige plaatsen de ‘0’ uit het cijfer weggevallen. Het aandeel 10,1 was bijvoorbeeld foutief weergegeven als 1,1. Deze aandelen zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per september 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 hebben de nader voorlopige status gekregen en 2020 cijfers zijn definitief geworden.
Voor alle jaren is een nieuwe categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
3e kwartaal 2024 komen de volgende cijfers,
2021 definitieve cijfers.
2022 nader voorlopige cijfers.
2023 voorlopige cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.