Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over internetaankopen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, inkomensgroep en stedelijkheid woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 oktober 2023:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden jaarlijks in november verwacht.

Toelichting onderwerpen

Internet toegang
Gevraagd is naar de toegang tot internet thuis, wanneer internet voor het laatst is gebruikt en op weke apparaten.
Toegang tot internet thuis
Vraagstelling: Heeft u of iemand in uw huishouden thuis toegang tot internet?
Dagelijks gebruik internet
Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?
Internet activiteiten
Het betreft hier de activiteiten die door de respondenten in de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek op het internet zijn uitgevoerd. Binnen de activiteiten wordt een onderscheid gemaakt naar:
- Communicatie;
- Informatie en vermaak;
- Dienstverlening.
Communicatie
Vraagstelling: Heeft u voor de volgende activiteiten in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?
Versturen/ontvangen e-mails
Bellen via internet
Deelnemen aan een sociaal netwerk
Tekstberichtjes versturen (WhatsApp)
Informatie en vermaak
Vraagstelling: Heeft u voor de volgende activiteiten in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?
Nieuwsberichten, kranten of nieuwsbladen
Informatie zoeken over goederen
Televisie kijken
Video’s of filmpjes kijken
Spelletjes spelen of downloaden
Dienstverlening
Vraagstelling: Heeft u voor de volgende activiteiten in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?
Internetbankieren of mobiel bankieren
Verkopen goederen of diensten