Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2020-2070

Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2020-2070

Prognose(-interval) Perioden Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2070 49.560
Ondergrens 95%-prognose-interval 2070 -32.841
Bovengrens 95%-prognose-interval 2070 134.461
Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 4.881
Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 94.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van levend geboren kinderen, overledenen en buitenlandse migratie onder de bevolking van Nederland. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2020-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen, overledenen en buitenlandse migratie.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.