Prognose personen met een migratieachtergrond, 2020-2070

Prognose personen met een migratieachtergrond, 2020-2070

Migratieachtergrond Generatie Perioden Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 55.628
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2070 68.789
Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2070 -13.161
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 25.628
Westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2070 31.235
Westerse migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2070 -5.607
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 30.002
Niet-westerse migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2070 37.556
Niet-westerse migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2070 -7.554
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking naar migratieachtergrond in Nederland, het aantal levend geboren kinderen met een tweede generatie migratieachtergrond, de buitenlandse migratie van personen met een eerste generatie migratieachtergrond en het aantal overledenen van de personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar westers en niet-westers.

Gegevens beschikbaar: 2020-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar migratieachtergrond.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse migratie
De buitenlandse migratie heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.