DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Hoofdgroepen Gestandaardiseerd inkomen Verblijf Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners) Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire of nevendiagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 523 594
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 2.456 2.761
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.843 2.068
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 617 701
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 354 408
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 252 286
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 174 201
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 141 163
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 112 132
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 98 118
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 77 89
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 969 1.524
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.361 2.404
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.543 2.651
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.176 1.907
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.082 1.681
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 973 1.498
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 865 1.324
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 856 1.278
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 799 1.177
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 736 1.080
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 720 1.022
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 335 385
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.376 1.534
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 938 1.077
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 377 437
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 251 292
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 188 218
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 164 190
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 128 150
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 104 122
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 96 113
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 74 84
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.642 2.539
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 2.028 3.401
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 2.354 4.018
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.962 3.069
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.776 2.710
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.625 2.447
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.530 2.295
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.456 2.143
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.363 1.998
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.303 1.879
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2018* 1.238 1.767
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen dat behandeld is in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), naar de psychische aandoening waarvoor in het verslagjaar zorg is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en inkomensgroepen. Ook is te zien of er verblijf heeft plaatsgevonden (één of meer overnachtingen in een ggz instelling).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 maart 2021:
- De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
- 2017 is definitief gemaakt.
- 2018 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van de volledigheid van geleverde data: Kwartaal 4 van 2021

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire of nevendiagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.