DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Hoofdgroepen Gestandaardiseerd inkomen Verblijf Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners) Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire of nevendiagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 525 600
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 2.380 2.679
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.861 2.113
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 647 734
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 360 417
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 255 298
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 185 213
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 144 169
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 121 141
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 98 118
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 77 93
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 971 1.523
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.398 2.437
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.631 2.826
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.207 1.938
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.048 1.634
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 961 1.471
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 904 1.337
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 834 1.230
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 750 1.133
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 722 1.049
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 707 999
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 339 393
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.387 1.559
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 987 1.141
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 371 438
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 264 308
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 212 245
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 165 199
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 129 154
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 98 118
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 94 112
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 73 90
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.601 2.468
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 2.034 3.356
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 2.384 4.081
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.920 3.002
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.709 2.627
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.582 2.381
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.474 2.193
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.369 2.028
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.304 1.906
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.240 1.768
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2017* 1.189 1.664
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen dat behandeld is in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), naar de psychische aandoening waarvoor in het verslagjaar zorg is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en inkomensgroepen. Ook is te zien of er verblijf heeft plaatsgevonden (één of meer overnachtingen in een ggz instelling).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 en 2016 zijn definitief. De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een afgeslankte voortzetting van de oude tabel over DBC gefinancierde GGZ. Vanwege wijzigingen in de registratie is diagnose-informatie gereduceerd tot een aantal hoofdgroepen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Kwartaal 1 van 2021

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire of nevendiagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.