DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; inkomen, leeftijd,2015-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; inkomen, leeftijd,2015-2021

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Hoofdgroepen Gestandaardiseerd inkomen Verblijf Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners) Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire of nevendiagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 486 555
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 2.324 2.626
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.669 1.906
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 506 582
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 314 359
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 217 253
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 174 200
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 131 153
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 114 133
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 88 106
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 79 88
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 812 1.302
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.043 1.925
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.200 2.188
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 995 1.606
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 883 1.419
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 805 1.268
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 766 1.171
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 712 1.077
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 692 1.042
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 651 969
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 665 944
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 316 365
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.304 1.474
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 843 970
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 332 381
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 230 264
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 167 189
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 144 169
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 125 147
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 97 114
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 82 146
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 72 83
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.466 2.319
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.773 3.078
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 2.005 3.477
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.711 2.737
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.589 2.511
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.416 2.235
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.397 2.135
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.318 1.979
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.215 1.828
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.227 1.803
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2021 1.206 1.732
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen dat behandeld is in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), naar de psychische aandoening waarvoor in het verslagjaar zorg is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en inkomensgroepen. Ook is te zien of er verblijf heeft plaatsgevonden (één of meer overnachtingen in een ggz instelling).
De laatste jaren zijn gebaseerd op een minder volledig bestand en zijn daarmee minder betrouwbaar.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2021

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 februari 2024:
- De voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet vanwege de overgang naar een nieuw financieringsmodel in de GGZ in 2022, het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet omdat het DBC systeem in de GGZ per 1 januari 2022 is afgeschaft. Naar verwachting zal er een nieuwe tabellenreeks starten op basis van het ZPM, zodra de gegevens daarvoor voldoende betrouwbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire of nevendiagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.