DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Hoofdgroepen Gestandaardiseerd inkomen Verblijf Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners) Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire of nevendiagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 467 532
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 2.170 2.447
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.694 1.902
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 539 621
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 314 363
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 224 259
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 160 189
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 126 146
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 97 114
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 83 100
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 71 84
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 885 1.391
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.166 2.083
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.358 2.377
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.111 1.771
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 995 1.546
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 879 1.356
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 784 1.202
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 793 1.179
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 753 1.104
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 709 1.043
Mannen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 689 973
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 302 347
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.210 1.346
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 842 971
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 340 397
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 223 257
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 171 200
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 139 162
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 119 139
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 103 120
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 86 98
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 68 85
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal alle inkomens (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.523 2.351
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.791 3.026
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 2e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 2.163 3.662
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 3e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.805 2.846
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 4e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.635 2.504
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 5e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.518 2.283
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 6e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.455 2.160
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 7e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.349 2.005
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 8e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.292 1.881
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 9e 10%-groep (personen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.237 1.795
Vrouwen 18 jaar of ouder, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal met en zonder verblijf 2019* 1.190 1.680
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen dat behandeld is in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), naar de psychische aandoening waarvoor in het verslagjaar zorg is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en inkomensgroepen. Ook is te zien of er verblijf heeft plaatsgevonden (één of meer overnachtingen in een ggz instelling).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2021:
- 2018 is definitief gemaakt.
- 2019 is toegevoegd.

Wijzigingen per 19 maart 2021:
- De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
- 2017 is definitief gemaakt.
- 2018 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van de volledigheid van geleverde data: Kwartaal 4 van 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire of nevendiagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.