Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig Thuis-regio

Organisatie van overdracht Bestaande of nieuwe hulp Regio's Perioden Afgeronde casussen met overdracht (aantal)
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Nederland 2023* 595
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord-Nederland (LD) 2023* 35
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Oost-Nederland (LD) 2023* 170
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal West-Nederland (LD) 2023* 255
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zuid-Nederland (LD) 2023* 135
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Groningen (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Fryslân (PV) 2023* 30
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Drenthe (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Overijssel (PV) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Flevoland (PV) 2023* 130
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Gelderland (PV) 2023* 30
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Utrecht (PV) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord-Holland (PV) 2023* 135
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zuid-Holland (PV) 2023* 75
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zeeland (PV) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord-Brabant (PV) 2023* 115
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Limburg (PV) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Amsterdam-Amstelland (VT) 2023* 35
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Brabant Noordoost (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Drenthe (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Flevoland (VT) 2023* 130
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Friesland (VT) 2023* 30
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Gelderland-Midden (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Gelderland-Zuid (VT) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Gooi en Vechtstreek (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Groningen (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Haaglanden (VT) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Hollands-Midden (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal IJsselland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Kennemerland (VT) 2023* 55
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord- en Midden Limburg (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Midden-Brabant (VT) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Noord-Holland Noord (VT) 2023* 35
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Oost-Brabant (VT) 2023* 75
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Rotterdam-Rijnmond (VT) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Twente (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Utrecht (VT) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal West-brabant (VT) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zaanstreek-Waterland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zeeland (VT) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zuid-Holland-Zuid (VT) 2023* 30
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zuid-Limburg (VT) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Zuidoost-Brabant (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Nederland 2023* 255
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord-Nederland (LD) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Oost-Nederland (LD) 2023* 70
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp West-Nederland (LD) 2023* 95
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zuid-Nederland (LD) 2023* 65
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Groningen (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Fryslân (PV) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Drenthe (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Overijssel (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Flevoland (PV) 2023* 55
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Gelderland (PV) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Utrecht (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord-Holland (PV) 2023* 50
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zuid-Holland (PV) 2023* 35
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zeeland (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord-Brabant (PV) 2023* 55
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Limburg (PV) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Amsterdam-Amstelland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Brabant Noordoost (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Drenthe (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Flevoland (VT) 2023* 55
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Friesland (VT) 2023* 20
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Gelderland-Midden (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Gelderland-Zuid (VT) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Gooi en Vechtstreek (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Groningen (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Haaglanden (VT) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Hollands-Midden (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp IJsselland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Kennemerland (VT) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord- en Midden Limburg (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Midden-Brabant (VT) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Noord-Holland Noord (VT) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Oost-Brabant (VT) 2023* 25
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Rotterdam-Rijnmond (VT) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Twente (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Utrecht (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp West-brabant (VT) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zaanstreek-Waterland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zeeland (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zuid-Holland-Zuid (VT) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zuid-Limburg (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Zuidoost-Brabant (VT) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Nederland 2023* 330
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Noord-Nederland (LD) 2023* 15
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Oost-Nederland (LD) 2023* 90
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp West-Nederland (LD) 2023* 160
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Zuid-Nederland (LD) 2023* 65
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Groningen (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Fryslân (PV) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Drenthe (PV) 2023* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Overijssel (PV) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Flevoland (PV) 2023* 70
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Gelderland (PV) 2023* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Utrecht (PV) 2023* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de overdracht van afgeronde casussen door de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de soort organisatie waarnaar de verantwoordelijkheid is overgedragen. Binnen één casus kunnen er op meerdere momenten één of meerdere betrokkenen zijn overgedragen aan één of meerdere organisaties. In de uitsplitsing naar de soort organisatie waaraan is overgedragen, telt elke casus maar maximaal één keer mee bij elke soort organisatie. De cijfers zijn per VT-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Afgeronde casussen met overdracht
De casussen die gedurende de verslagperiode zijn afgerond en waarbij ten minste één overdracht is geregistreerd.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.