Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
J en V: raad voor de kinderbescherming Nederland 2022* 205 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord-Nederland (LD) 2022* 25 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Oost-Nederland (LD) 2022* 45 .
J en V: raad voor de kinderbescherming West-Nederland (LD) 2022* 95 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zuid-Nederland (LD) 2022* 40 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Groningen (PV) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Fryslân (PV) 2022* 15 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Drenthe (PV) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Overijssel (PV) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Flevoland (PV) 2022* 20 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Gelderland (PV) 2022* 15 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Utrecht (PV) 2022* 20 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord-Holland (PV) 2022* 25 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zuid-Holland (PV) 2022* 50 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zeeland (PV) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord-Brabant (PV) 2022* 35 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Limburg (PV) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Amsterdam-Amstelland (VT) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Brabant Noordoost (VT) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Drenthe (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Flevoland (VT) 2022* 20 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Fryslân (VT) 2022* 15 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Gelderland-Midden (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Gelderland-Zuid (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Gooi en Vechtstreek (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Groningen (VT) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Haaglanden (VT) 2022* 15 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Hollands-Midden (VT) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming IJsselland (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Kennemerland (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord- en Midden Limburg (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord-Brabant Midden (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Noord-Holland Noord (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Rotterdam-Rijnmond (VT) 2022* 15 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Twente (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Utrecht (VT) 2022* 20 .
J en V: raad voor de kinderbescherming West-brabant (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zaanstreek-Waterland (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zeeland (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zuid-Holland-Zuid (VT) 2022* 10 .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zuid-Limburg (VT) 2022* . .
J en V: raad voor de kinderbescherming Zuidoost-Brabant (VT) 2022* 20 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 april 2023:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 worden eind oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.