Exportindicator; kwartaal, bedrijfstakken (SBI 2008)

Exportindicator; kwartaal, bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Exportindicator (%) Oordeel buitenlandse omzet (%) Verwachting buitenlandse orderontvangst (%) Oordeel buitenlandse orderpositie (%) Oordeel buitenlandse concurrentiepositie (%)
C Industrie 2019 1e kwartaal 4,2 7,0 5,8 -0,6 3,2
C Industrie 2019 2e kwartaal 3,5 4,8 6,8 -0,1 2,4
C Industrie 2019 3e kwartaal 2,7 5,1 2,7 -0,5 1,7
C Industrie 2019 4e kwartaal 0,3 2,3 -0,1 -2,6 0,0
C Industrie 2020 1e kwartaal 0,2 1,4 3,3 -4,8 -0,1
C Industrie 2020 2e kwartaal -20,0 -25,3 -42,3 -23,5 -1,9
C Industrie 2020 3e kwartaal -10,0 -13,3 -0,2 -24,7 -4,2
C Industrie 2020 4e kwartaal -6,0 -3,9 -6,1 -19,4 -1,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 1e kwartaal 3,9 8,7 7,3 -2,9 0,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 2e kwartaal 7,3 11,8 10,2 1,3 4,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 3e kwartaal 6,1 8,7 11,3 -2,2 5,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 4e kwartaal 3,7 8,3 3,3 -2,1 2,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 1e kwartaal 5,3 9,3 8,3 -2,8 3,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 2e kwartaal -19,8 -26,8 -39,7 -25,5 0,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 3e kwartaal -12,0 -12,8 -24,6 -24,2 1,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 4e kwartaal -4,7 -2,1 -10,5 -17,4 1,8
49-96 Diensten (geen handel) 2019 1e kwartaal 1,8 3,0 3,9 -2,7 1,8
49-96 Diensten (geen handel) 2019 2e kwartaal 5,0 8,8 8,1 -1,5 2,9
49-96 Diensten (geen handel) 2019 3e kwartaal 4,2 7,5 5,4 -0,9 2,8
49-96 Diensten (geen handel) 2019 4e kwartaal 1,0 2,7 0,0 -3,5 2,0
49-96 Diensten (geen handel) 2020 1e kwartaal 0,2 0,7 1,8 -3,5 0,9
49-96 Diensten (geen handel) 2020 2e kwartaal -14,4 -18,4 -26,6 -19,5 -1,9
49-96 Diensten (geen handel) 2020 3e kwartaal -5,8 -7,0 1,1 -16,3 -2,8
49-96 Diensten (geen handel) 2020 4e kwartaal -2,4 -1,0 -0,1 -11,9 -0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De exportindicator is een stemmingsindicator van de industrie (SBI 10-33), de groothandel (SBI 46) en de dienstensector (SBI 49-96) binnen het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de uitvoer van goederen en diensten zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te groter de verwachting is dat de exportontwikkeling in de komende maanden zal toe- of afnemen. De industrie exporteert overwegend goederen uit eigen productie, de groothandel is meer betrokken bij wederuitvoer van geïmporteerde producten, terwijl de dienstensector zich richt op de uitvoer van diensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008, 4e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 mei 2022:
De uitkomsten van het 2e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het 3e kwartaal van 2022 worden naar verwachting medio augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Exportindicator
Stemmingsindicator op kwartaalbasis gebaseerd op de buitenlandse oordelen van ondernemers over de omzet, concurrentiepositie en de orderpositie en de verwachting over buitenlandse orderontvangsten. De indicator geeft de richting aan waarin de uitvoer van binnenlandse producten en wederuitvoer van goederen en diensten zich naar verwachting zal ontwikkelen.
Oordeel buitenlandse omzet
Ongewogen gemiddelde op het gewogen percentage op de volgende twee vragen:

- 'De buitenlandse omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?

- 'De buitenlandse omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachting buitenlandse orderontvangst
Waarde buitenlandse orderontvangst komende drie maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Oordeel buitenlandse orderpositie
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Oordeel buitenlandse concurrentiepositie
Het ongewogen gemiddelde op de gewogen percentages op de volgende twee vragen:

- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt binnen de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'

- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt buiten de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'