ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten door extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 2 1
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 1 0
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 1 0
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 4 2
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2 1
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 1 1
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 1 0
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2 1
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 5 2
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 3 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2 0
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 1
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 0
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2 1
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2 1
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 1 0
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 4 1
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 4 2
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 2 2
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2 1
50 tot 250 werkzame personen G Handel 3 1
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2 1
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 1 0
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 7 2
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 5 5
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 6 1
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 8 3
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 3 1
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 0
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 3 1
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 5 2
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 8 3
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 8 3
250 of meer werkzame personen C Industrie 9 4
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 25 15
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 13 4
250 of meer werkzame personen G Handel 7 3
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 4 1
250 of meer werkzame personen I Horeca 9 4
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 13 7
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 8 0
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 0 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 14 7
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 3 2
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 2
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 6 2
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 6 3
250 of meer werkzame personen ICT-sector 11 3
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 3 1
10 of meer werkzame personen C Industrie 2 1
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 4 2
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 4 2
10 of meer werkzame personen G Handel 2 1
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2 1
10 of meer werkzame personen I Horeca 2 0
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 3 1
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 5 2
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 4 3
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 3 1
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 1
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 0
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2 1
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 3 1
10 of meer werkzame personen ICT-sector 3 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2019, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten door ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten door extern incident
Kosten als gevolg van externe ICT-veiligheidsincidenten.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang