Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Soort verhuur Inkomensklasse Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal Totaal 2017 1,6 1,2
Totaal Totaal 2018 2,3 1,8
Totaal Totaal 2019 2,5 2,1
Totaal Totaal 2020 2,9 2,4
Totaal Hoog inkomen 2017 2,4 2,1
Totaal Hoog inkomen 2018 4,2 4,2
Totaal Hoog inkomen 2019 4,4 4,5
Totaal Hoog inkomen 2020 5,5 5,2
Totaal Middeninkomen 2017
Totaal Middeninkomen 2018
Totaal Middeninkomen 2019
Totaal Middeninkomen 2020
Totaal Laag inkomen 2017 1,4 0,9
Totaal Laag inkomen 2018 2,1 1,8
Totaal Laag inkomen 2019 2,1 1,8
Totaal Laag inkomen 2020 2,8 2,4
Totaal Uitzonderingsgroep 2017 1,2 1,1
Totaal Uitzonderingsgroep 2018 2,1 1,9
Totaal Uitzonderingsgroep 2019 2,1 2,0
Totaal Uitzonderingsgroep 2020 2,8 2,6
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2017 0,9 0,8
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2018 1,8 1,5
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2019 2,3 1,8
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2020 2,8 2,2
Totaal Inkomen onbekend 2017 3,0 1,3
Totaal Inkomen onbekend 2018 2,4 1,7
Totaal Inkomen onbekend 2019 2,7 2,2
Totaal Inkomen onbekend 2020 3,4 2,9
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2017 2,3 1,7
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2018 3,1 2,0
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2019 3,3 2,6
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2017 2,4 1,9
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2018 3,9 3,9
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2019 5,6 5,3
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2020 4,5 4,5
Geliberaliseerd verhuur Middeninkomen 2017
Geliberaliseerd verhuur Middeninkomen 2018
Geliberaliseerd verhuur Middeninkomen 2019
Geliberaliseerd verhuur Middeninkomen 2020
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2017 2,5 1,7
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2018 3,7 3,3
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2019 5,2 2,4
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2020 3,8 3,2
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2017 1,8 1,6
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2018 4,4 2,3
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2019 3,1 2,1
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2020 3,1 2,9
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2017 1,4 1,2
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2018 2,7 2,1
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2019 3,2 2,3
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2017 3,1 1,4
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2018 3,1 1,9
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2019 3,3 2,6
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2020 5,2 3,4
Totaal; gereguleerd Totaal 2017 1,4 1,0
Totaal; gereguleerd Totaal 2018 2,1 1,8
Totaal; gereguleerd Totaal 2019 2,3 2,0
Totaal; gereguleerd Totaal 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2017 2,3 2,2
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2018 4,2 4,2
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2019 4,4 4,5
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,5 5,2
Totaal; gereguleerd Middeninkomen 2017
Totaal; gereguleerd Middeninkomen 2018
Totaal; gereguleerd Middeninkomen 2019
Totaal; gereguleerd Middeninkomen 2020
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2017 1,2 0,8
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2018 2,0 1,7
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2019 2,1 1,8
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2017 1,1 0,9
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2018 2,1 1,9
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2019 2,0 2,0
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 2,8 2,6
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2017 0,8 0,7
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2018 1,5 1,3
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2019 1,9 1,6
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 2,7 2,3
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2017 2,9 1,3
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2018 2,1 1,6
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2019 2,4 1,9
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 3,4 2,9
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2017 1,1 0,6
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2018 1,7 1,4
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2019 2,0 1,7
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2017 2,2 2,0
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2018 4,1 4,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2019 4,2 4,4
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,6 5,2
Sociale verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2017
Sociale verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2018
Sociale verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2019
Sociale verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2020
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2017 0,9 0,4
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2018 1,7 1,4
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2019 1,9 1,7
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2017 0,7 0,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2018 1,7 1,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2019 1,9 1,8
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 2,7 2,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2017 0,6 0,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2018 1,5 1,2
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2019 1,8 1,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 2,5 2,0
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2017 3,0 0,6
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2018 1,6 1,2
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2019 1,9 1,4
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 3,1 2,4
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2017 2,5 2,3
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2018 3,3 2,9
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2019 3,3 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2020 3,4 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2017 2,7 2,7
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2018 4,4 4,2
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2019 4,9 4,9
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,4 5,3
Overige verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2017
Overige verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2018
Overige verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2019
Overige verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2020
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2017 2,3 2,1
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2018 3,6 3,1
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2019 3,7 3,6
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2020 3,6 3,9
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2017 2,4 2,4
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2018 3,5 3,5
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2019 3,9 3,9
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 4,4 4,4
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2017 2,2 1,9
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2018 2,1 2,0
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2019 2,5 2,3
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 3,2 2,8
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2017 2,9 2,3
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2018 3,1 2,6
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2019 3,2 2,9
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 4,5 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd. De categorie 'middeninkomen' is toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2024 komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.