Kerncijfers wijken en buurten 2020

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Wijken en buurten Stedelijkheid Mate van stedelijkheid (code) Stedelijkheid Omgevingsadressendichtheid (per km²)
Nederland 2 2.010
Aa en Hunze 5 281
Wijk 00 Annen 5 396
Annen 5 411
Verspreide huizen Annen 5 60
Wijk 01 Eext 5 125
Eext 5 144
Verspreide huizen Eext 5 36
Wijk 02 Anloo 5 152
Anloo 5 126
Verspreide huizen Anloo 5 170
Wijk 03 Gasteren 5 52
Gasteren 5 53
Verspreide huizen Gasteren 5 22
Wijk 04 Anderen 5 31
Anderen 5 33
Verspreide huizen Anderen 5 16
Wijk 05 Schipborg 5 207
Schipborg 5 210
Verspreide huizen Schipborg 5 184
Wijk 06 Eexterveen 5 40
Eexterveen 5 40
Verspreide huizen Eexterveen 5 27
Wijk 07 Spijkerboor 5 34
Spijkerboor 5 34
Verspreide huizen Spijkerboor . .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen 5 20
Nieuw-Annerveen 5 21
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen 5 16
Wijk 09 Oud-Annerveen 5 28
Oud-Annerveen 5 28
Verspreide huizen Oud-Annerveen 5 24
Wijk 11 Annerveenschekanaal 5 40
Annerveenschekanaal 5 40
Verspreide huizen Annerveenschekanaal 5 19
Wijk 12 Eexterveenschekanaal 5 110
Eexterveenschekanaal 5 94
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal 5 129
Wijk 13 Eexterzandvoort 5 19
Eexterzandvoort 5 20
Verspreide huizen Eexterzandvoort 5 17
Wijk 14 Gasselte 5 156
Gasselte 5 203
Kostvlies 5 50
Verspreide huizen Gasselte 5 61
Wijk 15 Gasselternijveen 5 212
Gasselternijveen 5 216
Gasselterboerveen 5 43
Verspreide huizen Gasselternijveen . .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond 5 120
Gasselternijveenschemond 5 126
Gasselterboerveenschemond 5 19
Verspr.h. Gasselternijveenschemond 5 78
Wijk 17 Gieten 4 503
Gieten 4 520
Verspreide huizen Gieten 5 40
Wijk 18 Gieterveen 5 76
Gieterveen 5 98
Bonnerveen 5 19
Nieuwediep 5 76
Verspreide huizen Gieterveen 5 36
Wijk 19 Rolde 5 366
Rolde 5 451
Ballo 5 48
Nijlande 5 12
Deurze 5 13
Verspreide huizen Nooitgedacht 5 235
Verspreide huizen Rolde 5 76
Wijk 20 Grolloo 5 57
Grolloo 5 92
Schoonloo 5 28
Verspreide huizen Papenvoort 5 11
Verspreide huizen Grolloo 5 39
Wijk 21 Ekehaar 5 28
Ekehaar 5 39
Amen 5 18
Verspreide huizen Ekehaar 5 11
Aalsmeer 4 930
Wijk 00 Aalsmeer 3 1.013
Centrum 3 1.070
Stommeer 3 1.205
Hornmeer 4 718
Uiterweg 4 596
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 4 829
Kudelstaart 4 829
Wijk 02 Oosteinde 4 891
Bovenlanden 4 592
Greenpark 5 490
Oosteinde 3 1.053
Schinkelpolder 5 493
Aalten 4 776
Wijk 01 Buitengebied Aalten 5 89
Barlo-Kern 5 40
Verspreide huizen Barlo 5 33
Verspreide huizen Heurne 5 115
Verspreide huizen IJzerlo 5 26
IJzerlo-kern 5 37
Lintelo-kern 5 52
Verspreide huizen ten westen van Aalten 5 128
Verspreide huizen Lintelo 5 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2020.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per maart 2024
De cijfers over eigendom (huur- en koopwoningen) binnen het thema wonen zijn gecorrigeerd. In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2020 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.

Wijzigingen per december 2023
Binnen het thema inkomen zijn de cijfers over het mediane vermogen van particuliere huishoudens herzien naar aanleiding van een fout in de bronbestanden van de studieschulden (=vermogen). Dit levert voor 2019 en 2020 geringe verschillen op in het mediane vermogen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Stedelijkheid
Mate van stedelijkheid
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km²
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid (OAD) van een buurt, wijk of gemeente is het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer binnen een cirkel met een straal van één kilometer op 1 januari.
De OAD beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etc.) weer te geven. Het CBS gebruikt de OAD om de stedelijkheid van een bepaald gebied te bepalen.
Voor de berekening hiervan wordt eerst voor ieder adres de OAD vastgesteld. Daarna is het gemiddelde berekend van de omgevingsadressendichtheden van alle afzonderlijke adressen binnen het beschouwde gebied. De adressen zijn afkomstig uit het Geografisch Basisregister van het betreffende jaar (definitieve versie). Dit register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van een postcode, gemeentecode en wijk- en buurtcode.