Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/’20 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Onderwijssoort Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal onderwijs 2018/'19* 1.339.130 32.100 1.307.040 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond Totaal onderwijs 2018/'19* 1.009.460 19.560 989.900 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2018/'19* 86.960 2.570 84.390 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2018/'19* 242.720 9.970 232.750 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1e gen niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2018/'19* 43.440 3.230 40.210 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2e gen niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2018/'19* 199.280 6.740 192.530 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Turkije Totaal onderwijs 2018/'19* 43.690 1.570 42.120 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Marokko Totaal onderwijs 2018/'19* 52.970 1.950 51.020 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Suriname Totaal onderwijs 2018/'19* 31.700 1.310 30.390 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal onderwijs 2018/'19* 15.860 840 15.020 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal onderwijs 2018/'19* 98.500 4.300 94.200 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens