Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een afgeslankte voortzetting van de oude tabel over medisch geschoolden die nu in het archief is geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude tabel:
- De deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer is als onderwerp weggelaten;
- bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorie├źn (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen)
- sectorindeling van de werkzamen in de zorg is achterwege gelaten.
- Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel toegevoegd. Hiermee staan de cijfers nu beter in relatie tot de totalen uit het BIG-register zelf.

Zie voor de andere tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron), sector, leeftijd, geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013, de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Totaal BIG-geregistreerd Bekende arbeidspositieTotaal bekende arbeidspositie (aantal) Bekende arbeidspositieWerkzame medisch geschooldenTotaal werkzaam (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam in de zorg (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam in zorgverwante takken (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorUitzendbranche (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam buiten de zorg (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkkring onbekend (aantal) Werkzame medisch geschooldenPositie in de werkkringWerknemer (aantal) Werkzame medisch geschooldenPositie in de werkkringZelfstandige (aantal) Werkzame medisch geschooldenPositie in de werkkringWerknemer en zelfstandige (aantal) Werkzame medisch geschooldenArbeidsbetrekkingenEen arbeidsbetrekking (aantal) Werkzame medisch geschooldenArbeidsbetrekkingenTwee arbeidsbetrekkingen (aantal) Werkzame medisch geschooldenArbeidsbetrekkingenDrie of meer arbeidsbetrekkingen (aantal) Bekende arbeidspositieNiet werkzaam (aantal) Onbekende arbeidspositie Niet wonend en niet werkend in Nederland
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen 2018* 358.610 348.430 322.775 287.860 14.970 3.320 12.780 3.845 248.190 54.370 20.215 277.960 40.520 4.300 25.650 5.035 5.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2018* 5.560 5.350 5.060 1.145 3.215 100 570 35 3.700 1.065 295 4.415 595 50 290 95 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2018* 70.730 66.670 62.800 55.675 3.040 495 2.405 1.180 36.760 21.610 4.430 54.495 7.545 755 3.870 1.840 2.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2018* 25.115 23.360 21.980 20.475 310 15 730 450 11.280 8.710 1.990 18.260 3.390 330 1.380 930 825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) 2018* 21.355 19.835 18.590 17.315 210 15 670 380 9.295 7.920 1.375 15.710 2.645 235 1.245 780 740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters 2018* 3.760 3.525 3.390 3.155 100 0 60 75 1.985 795 615 2.555 740 95 135 150 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2018* 3.235 3.155 2.995 1.710 875 25 335 50 1.935 735 325 2.505 450 40 160 40 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2018* 38.105 36.705 34.245 29.765 965 290 2.415 810 20.925 10.585 2.735 28.245 5.380 620 2.465 630 765
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2018* 15.345 15.090 14.485 12.925 485 95 765 215 8.610 3.535 2.340 11.320 2.845 320 605 135 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2018* 4.710 4.630 4.445 4.110 70 10 145 115 1.610 1.830 1.010 3.205 1.105 135 180 50 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2018* 11.205 9.995 9.465 8.780 210 5 270 200 870 8.115 475 8.460 905 100 530 920 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2018* 4.620 4.455 4.175 3.830 110 15 140 80 1.430 2.365 380 3.600 525 50 280 80 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2018* 211.745 208.920 191.355 174.625 6.930 2.325 6.185 1.295 175.140 6.775 9.440 166.430 22.535 2.390 17.565 1.280 1.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal physician assistants 2018* 1.030 1.025 1.015 990 20 0 10 0 945 20 50 850 150 20 10 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens