Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

Geboorteland Nationaliteit Caribisch Nederland Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2011 21.087
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2015 24.593
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2020 25.987
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2024 30.397
Totaal Nederlands Caribisch Nederland 2011 16.419
Totaal Nederlands Caribisch Nederland 2015 18.721
Totaal Nederlands Caribisch Nederland 2020 20.304
Totaal Nederlands Caribisch Nederland 2024 22.505
Totaal Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.668
Totaal Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 5.872
Totaal Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.683
Totaal Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 7.892
Buiten Caribisch Nederland geboren Totaal Caribisch Nederland 2011 12.819
Buiten Caribisch Nederland geboren Totaal Caribisch Nederland 2015 15.723
Buiten Caribisch Nederland geboren Totaal Caribisch Nederland 2020 16.733
Buiten Caribisch Nederland geboren Totaal Caribisch Nederland 2024 20.802
Buiten Caribisch Nederland geboren Nederlands Caribisch Nederland 2011 8.236
Buiten Caribisch Nederland geboren Nederlands Caribisch Nederland 2015 9.974
Buiten Caribisch Nederland geboren Nederlands Caribisch Nederland 2020 11.237
Buiten Caribisch Nederland geboren Nederlands Caribisch Nederland 2024 13.175
Buiten Caribisch Nederland geboren Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.583
Buiten Caribisch Nederland geboren Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 5.749
Buiten Caribisch Nederland geboren Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.496
Buiten Caribisch Nederland geboren Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 7.627
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Totaal Caribisch Nederland 2011 8.521
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Totaal Caribisch Nederland 2015 10.910
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Totaal Caribisch Nederland 2020 11.377
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Totaal Caribisch Nederland 2024 14.678
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.006
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Nederlands Caribisch Nederland 2015 5.231
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.956
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Nederlands Caribisch Nederland 2024 7.139
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.515
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 5.679
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.421
Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 7.539
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Totaal Caribisch Nederland 2011 6.614
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Totaal Caribisch Nederland 2015 8.030
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Totaal Caribisch Nederland 2020 7.891
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Totaal Caribisch Nederland 2024 10.272
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Nederlands Caribisch Nederland 2011 2.109
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Nederlands Caribisch Nederland 2015 2.363
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Nederlands Caribisch Nederland 2020 2.478
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Nederlands Caribisch Nederland 2024 2.741
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.505
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 5.667
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.413
Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 7.531
Midden- en Zuid-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2011 17.002
Midden- en Zuid-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2015 19.007
Midden- en Zuid-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2020 20.395
Midden- en Zuid-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2024 23.409
Midden- en Zuid-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2011 14.188
Midden- en Zuid-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2015 15.465
Midden- en Zuid-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2020 16.418
Midden- en Zuid-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2024 17.658
Midden- en Zuid-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 2.814
Midden- en Zuid-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 3.542
Midden- en Zuid-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 3.977
Midden- en Zuid-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 5.751
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Totaal Caribisch Nederland 2011 4.298
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Totaal Caribisch Nederland 2015 4.813
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Totaal Caribisch Nederland 2020 5.356
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Totaal Caribisch Nederland 2024 6.124
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Nederlands Caribisch Nederland 2011 4.230
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Nederlands Caribisch Nederland 2015 4.743
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Nederlands Caribisch Nederland 2020 5.281
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Nederlands Caribisch Nederland 2024 6.036
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 68
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 70
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 75
Aruba, Curaçao, Sint Maarten Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 88
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Totaal Caribisch Nederland 2011 4.436
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Totaal Caribisch Nederland 2015 5.324
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Totaal Caribisch Nederland 2020 5.785
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Totaal Caribisch Nederland 2024 7.690
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Nederlands Caribisch Nederland 2011 1.775
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Nederlands Caribisch Nederland 2015 1.975
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Nederlands Caribisch Nederland 2020 2.070
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Nederlands Caribisch Nederland 2024 2.292
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 2.661
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 3.349
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 3.715
Midden- en Zuid-Amerika (excl CN...) Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 5.398
Noord-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2011 1.016
Noord-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2015 1.196
Noord-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2020 753
Noord-Amerika Totaal Caribisch Nederland 2024 983
Noord-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2011 80
Noord-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2015 94
Noord-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2020 95
Noord-Amerika Nederlands Caribisch Nederland 2024 97
Noord-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 936
Noord-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 1.102
Noord-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 658
Noord-Amerika Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 886
Caribisch Nederland Totaal Caribisch Nederland 2011 8.268
Caribisch Nederland Totaal Caribisch Nederland 2015 8.870
Caribisch Nederland Totaal Caribisch Nederland 2020 9.254
Caribisch Nederland Totaal Caribisch Nederland 2024 9.595
Caribisch Nederland Nederlands Caribisch Nederland 2011 8.183
Caribisch Nederland Nederlands Caribisch Nederland 2015 8.747
Caribisch Nederland Nederlands Caribisch Nederland 2020 9.067
Caribisch Nederland Nederlands Caribisch Nederland 2024 9.330
Caribisch Nederland Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2011 85
Caribisch Nederland Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2015 123
Caribisch Nederland Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2020 187
Caribisch Nederland Niet-Nederlands Caribisch Nederland 2024 265
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar geboorteland en nationaliteit op 1 januari.

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2024:
De cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.