Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal)
01 Landbouw 2021 52.107 52.575.437 18.671 9.480.615 9.526 105.547.223 3.707 3.820.578 23.529 11.456.831 5.169.374 1.977.973 3.191.401 1.025.774 80.770 127.342 614.904 155.381 41.932 1.152 4.293 5.261.683 1.574.673 3.687.010 1.613.265 1.535.405 538.340 3.405 1.452 1.275 1.390 1.508 706 1.047 1.338 1.275 1.148 208 1.108 2.767 2.118 2.541 2.143 2.136 1.470
011 Teelt van eenjarige gewassen 2021 16.909 41.871.749 11.078 2.551.076 3.079 57.005.392 1.730 39.677 1.565 8.949 2.625 332 2.293 185 8 20 95 34 21 1 6 6.139 2.188 3.951 1.653 1.610 688 128 13 5 10 29 3 8 13 5 4 1 5 105 49 70 44 24 17
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2021 1.692 3.993.446 1.692 8.674 100 3.000 1 1.522 95 43 7 5 2 10 3 2 3 1 0 0 1 26 12 14 8 4 2 15 2 1 1 4 1 1 2 1 0 0 1 12 7 7 4 2 1
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2021 9.138 36.728.172 7.982 2.374.968 2.396 36.213.680 800 27.932 727 8.627 2.572 310 2.262 143 5 13 74 30 18 1 2 5.912 2.069 3.843 1.586 1.588 669 73 7 3 5 15 2 5 4 3 3 1 2 60 28 42 27 16 11
01131 Teelt van groenten in volle grond 2021 2.413 5.988.471 2.021 1.932.717 1.494 349.979 76 7.731 202 3.584 2.544 304 2.240 126 0 7 69 29 18 1 2 914 216 698 304 371 23 33 5 2 4 7 0 2 1 2 3 1 2 26 12 19 13 6 6
01132 Teelt van groenten onder glas 2021 713 32.129 56 70.652 126 35.847.161 713 15 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0
01133 Teelt van paddenstoelen 2021 117 2.790 10 2.062 6 2.300 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2021 5.895 30.704.782 5.895 369.537 770 14.240 10 20.165 521 5.038 28 6 22 17 5 6 5 1 0 0 0 4.993 1.853 3.140 1.277 1.217 646 38 2 1 1 8 2 3 3 1 0 0 0 32 16 21 12 10 5
0116 Teelt van vezelgewassen 2021 15 18.618 15 178 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2021 6.064 1.131.513 1.389 167.256 582 20.788.712 929 10.217 742 279 46 17 29 32 0 5 18 3 3 0 3 201 107 94 59 18 17 40 4 1 4 10 0 2 7 1 1 0 2 33 14 21 13 6 5
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2021 195 252.450 129 104.610 195 48.690 13 704 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2021 912 18.555 31 50.634 190 20.739.214 912 40 4 10 5 0 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01193 Teelt van voedergewassen 2021 4.829 652.784 1.101 10.409 180 808 4 9.117 707 207 15 0 15 15 0 2 9 0 3 0 1 177 97 80 47 16 17 34 2 0 2 7 0 1 5 0 1 0 1 30 13 18 11 5 5
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2021 128 207.724 128 1.603 17 0 0 356 13 60 26 17 9 12 0 0 7 3 0 0 2 22 10 12 12 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 2 0 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2021 2.224 568.411 509 2.210.762 1.922 23.117.249 467 3.819 92 10.609 4.951 2.269 2.682 1.024 24 29 723 167 78 0 3 4.634 1.210 3.424 1.192 1.915 317 24 4 3 2 6 1 4 4 3 3 0 2 18 6 16 10 7 5
0121 Teelt van druiven 2021 55 12.333 10 17.324 55 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2021 1.298 261.105 260 1.624.296 1.298 45.655 19 1.855 55 87 9 7 2 37 24 6 4 1 1 0 1 41 4 37 18 16 3 13 2 1 1 4 1 3 2 1 1 0 1 9 3 7 5 1 2
01241 Teelt van appels en peren 2021 1.042 228.453 195 1.516.996 1.042 35.430 13 1.064 21 78 9 7 2 37 24 6 4 1 1 0 1 32 2 30 13 16 1 9 2 1 1 4 1 3 2 1 1 0 1 5 2 4 3 1 1
01242 Teelt van steenvruchten 2021 256 32.652 65 107.300 256 10.225 6 791 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 1
0125 Teelt van overige vruchten 2021 556 211.066 163 514.541 459 6.935.942 256 1.850 29 8.614 4.942 2.262 2.680 987 0 23 719 166 77 0 2 2.685 566 2.119 574 1.261 284 7 2 2 1 2 0 1 2 2 2 0 1 5 2 5 4 3 2
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2021 160 121.984 84 277.249 160 773.471 43 1.562 20 2.864 586 586 0 296 0 0 226 58 12 0 0 1.982 566 1.416 568 564 284 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2021 142 20.701 20 50.777 71 5.307.297 142 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2021 209 65.707 53 178.197 209 182.986 26 288 9 5.748 4.356 1.676 2.680 691 0 23 493 108 65 0 2 701 0 701 4 697 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2021 45 2.674 6 8.318 19 672.188 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2021 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2021 222 69.388 41 15.787 18 16.135.652 192 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2021 92 14.355 34 38.814 92 0 0 102 5 1.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.908 640 1.268 600 638 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 3 1
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2021 4.139 2.011.608 1.272 4.220.320 3.227 25.406.909 1.496 11.267 157 6.802 3.722 1.363 2.359 708 2 32 539 97 36 0 2 2.372 890 1.482 714 759 9 17 4 2 3 5 1 2 1 2 2 0 2 13 6 9 5 4 3
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2021 4.139 2.011.608 1.272 4.220.320 3.227 25.406.909 1.496 11.267 157 6.802 3.722 1.363 2.359 708 2 32 539 97 36 0 2 2.372 890 1.482 714 759 9 17 4 2 3 5 1 2 1 2 2 0 2 13 6 9 5 4 3
01301 Teelt van bloembollen 2021 1.031 1.151.637 512 2.435.478 961 740.293 133 5.875 62 1.287 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.285 270 1.015 270 745 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2021 318 216.863 114 204.443 318 189.881 61 1.367 13 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 404 402 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 1
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2021 443 14.105 30 36.264 160 7.031.351 443 44 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
01304 Teelt van potplanten onder glas 2021 519 1.911 7 14.759 56 15.411.379 519 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2021 1.710 408.357 530 1.525.355 1.710 1.567.464 299 3.866 76 5.106 3.722 1.363 2.359 706 0 32 539 97 36 0 2 678 615 63 42 14 7 9 4 2 3 4 0 2 1 2 2 0 2 6 3 4 2 2 2
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2021 118 218.735 79 4.021 22 466.541 41 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2021 25.533 5.399.536 4.829 235.794 874 11.916 8 3.631.607 19.579 11.248.563 5.117.080 1.958.425 3.158.655 1.016.687 80.538 126.633 608.977 153.720 41.530 1.102 4.187 5.114.796 1.534.049 3.580.747 1.566.062 1.490.097 524.588 3.046 1.396 1.237 1.343 1.411 688 1.009 1.282 1.237 1.115 202 1.073 2.472 1.959 2.306 1.986 2.000 1.379
0141 Melkveehouderij 2021 15.174 1.964.803 2.699 78.517 436 2.070 3 2.437.451 15.174 110.220 16.903 7.414 9.489 3.590 242 482 1.881 651 294 11 29 89.727 26.215 63.512 30.481 25.005 8.026 329 46 35 37 82 15 27 44 35 27 8 24 272 166 220 152 150 70
01411 Houden van melkvee 2021 14.303 1.942.886 2.633 78.422 430 2.070 3 2.376.817 14.303 110.047 16.903 7.414 9.489 3.582 240 479 1.880 651 292 11 29 89.562 26.207 63.355 30.478 24.882 7.995 318 46 35 37 78 14 25 43 35 26 8 24 263 162 215 151 147 68
01412 Opfokken jong melkvee 2021 871 21.917 66 95 6 0 0 60.634 871 173 0 0 0 8 2 3 1 0 2 0 0 165 8 157 3 123 31 11 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 9 4 5 1 3 2
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2021 3.131 493.061 582 22.043 110 7.500 2 1.121.273 3.131 35.804 12.605 4.525 8.080 2.104 59 79 1.477 372 102 2 13 21.095 6.001 15.094 5.615 8.003 1.476 96 16 12 10 30 6 7 16 12 10 1 12 79 38 63 35 41 14
01421 Houden van vleeskalveren 2021 1.292 417.595 391 19.318 73 2.500 1 1.008.731 1.292 34.886 12.401 4.364 8.037 2.011 48 72 1.437 357 94 0 3 20.474 5.876 14.598 5.266 7.873 1.459 32 5 4 5 5 1 2 4 4 5 0 2 29 18 26 16 22 7
01422 Overige vleesveehouderij 2021 1.839 75.466 191 2.725 37 5.000 1 112.542 1.839 918 204 161 43 93 11 7 40 15 8 2 10 621 125 496 349 130 17 64 11 8 5 25 5 5 12 8 5 1 10 50 20 37 19 19 7
0143 Paardenfokkerij 2021 1.040 4.156 27 152 5 0 0 466 60 42 2 0 2 9 2 1 5 0 0 0 1 31 8 23 11 12 0 17 1 0 1 5 1 1 3 0 0 0 1 14 6 9 5 4 0
0145 Schapen- en geitenhouderij 2021 2.148 90.922 160 5.473 43 26 1 12.991 572 2.384 58 50 8 161 17 18 30 7 77 5 7 2.165 683 1.482 569 903 10 91 7 5 3 48 9 11 17 5 17 3 7 57 17 44 24 18 5
01451 Fokken en houden van schapen 2021 1.708 18.657 73 1.064 24 26 1 9.065 477 293 25 17 8 96 11 9 22 4 42 3 5 172 31 141 46 89 6 58 5 3 3 28 4 6 13 3 7 2 5 37 10 29 13 14 3
01452 Fokken en houden van geiten 2021 440 72.265 87 4.409 19 0 0 3.926 95 2.091 33 33 0 65 6 9 8 3 35 2 2 1.993 652 1.341 523 814 4 33 2 2 0 20 5 5 4 2 10 1 2 20 7 15 11 4 2
0146 Varkenshouderij 2021 2.458 1.841.750 984 107.803 207 400 1 36.924 417 11.041.455 5.070.163 1.939.787 3.130.376 1.007.671 80.125 125.853 603.390 152.153 40.940 1.083 4.127 4.963.621 1.488.593 3.475.028 1.518.607 1.444.295 512.126 2.458 1.317 1.178 1.285 1.236 653 957 1.195 1.178 1.055 189 1.022 2.000 1.703 1.926 1.740 1.756 1.271
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2021 562 301.712 223 14.313 42 0 0 6.177 78 3.102.316 2.508.346 1.065.689 1.442.657 557.844 44.432 69.678 336.053 83.808 20.008 899 2.966 36.126 12.202 23.924 10.943 9.441 3.540 562 542 536 519 562 280 434 542 536 484 109 459 149 114 135 124 101 55
01462 Vleesvarkensbedrijven 2021 1.345 888.121 496 49.480 116 400 1 25.951 277 3.945.231 512.995 115.812 397.183 50.016 1.297 2.997 30.778 9.252 5.518 15 159 3.382.220 1.013.095 2.369.125 1.028.596 985.564 354.965 1.345 234 111 234 123 24 78 116 111 93 10 91 1.300 1.051 1.244 1.078 1.121 796
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2021 551 651.917 265 44.010 49 0 0 4.796 62 3.993.908 2.048.822 758.286 1.290.536 399.811 34.396 53.178 236.559 59.093 15.414 169 1.002 1.545.275 463.296 1.081.979 479.068 449.290 153.621 551 541 531 532 551 349 445 537 531 478 70 472 551 538 547 538 534 420
0147 Pluimveehouderij 2021 1.554 1.002.266 372 21.694 72 1.920 1 22.433 222 58.338 17.349 6.649 10.700 3.152 93 200 2.194 537 117 1 10 37.837 12.549 25.288 10.779 11.559 2.950 54 9 7 7 10 4 6 7 7 6 1 7 49 29 43 30 30 19
01471 Opfokken/houden van leghennen 2021 707 295.161 148 9.054 39 1.920 1 11.397 127 35.123 13.426 5.110 8.316 2.444 91 181 1.686 400 81 0 5 19.253 5.246 14.007 5.128 6.645 2.234 31 4 3 4 5 3 3 4 3 4 0 4 27 12 25 15 15 11
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2021 529 630.531 167 9.587 22 0 0 8.402 69 19.960 3.923 1.539 2.384 708 2 19 508 137 36 1 5 15.329 5.443 9.886 4.964 4.244 678 19 5 4 3 5 1 3 3 4 2 1 3 18 13 16 13 13 7
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2021 264 56.771 45 2.282 9 0 0 2.526 23 3.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.255 1.860 1.395 687 670 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2021 54 19.803 12 771 2 0 0 108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2021 28 2.578 5 112 1 0 0 69 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 0 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2021 28 2.578 5 112 1 0 0 69 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 0 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
015 Gemengd bedrijf 2021 3.302 2.724.133 983 262.663 424 5.757 6 134.208 2.136 181.908 40.996 15.584 25.412 7.170 198 628 4.570 1.363 267 49 95 133.742 36.336 97.406 43.644 41.024 12.738 190 35 28 32 57 13 24 38 28 24 5 26 159 98 140 98 101 66
0150 Gemengd bedrijf 2021 3.302 2.724.133 983 262.663 424 5.757 6 134.208 2.136 181.908 40.996 15.584 25.412 7.170 198 628 4.570 1.363 267 49 95 133.742 36.336 97.406 43.644 41.024 12.738 190 35 28 32 57 13 24 38 28 24 5 26 159 98 140 98 101 66
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw onder glas, totaal
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer