Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal)
01 Landbouw 2022* 51.042 53.473.247 19.114 9.541.503 9.571 106.779.977 3.534 3.834.245 22.924 11.278.858 5.119.993 1.984.293 3.135.700 1.003.241 77.632 132.040 593.882 155.318 38.686 1.186 4.497 5.155.624 1.546.083 3.609.541 1.562.177 1.507.311 540.053 3.273 1.396 1.224 1.330 1.487 683 1.035 1.292 1.224 1.085 203 1.092 2.653 2.035 2.427 2.061 2.012 1.434
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 18.245 42.336.423 11.293 2.588.222 3.114 57.315.624 1.692 42.552 1.725 9.793 818 371 447 163 12 33 47 41 19 1 10 8.812 1.737 7.075 3.171 3.465 439 172 18 8 12 50 7 17 16 8 8 1 9 139 59 97 57 42 15
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022* 1.772 4.036.862 1.772 8.479 104 300 2 1.854 102 618 2 0 2 9 0 4 2 0 1 0 2 607 17 590 172 405 13 16 1 0 1 4 0 2 2 0 1 0 2 13 6 8 6 3 2
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022* 9.134 37.135.108 8.017 2.414.496 2.426 35.788.121 766 29.010 728 8.781 750 345 405 102 5 11 32 37 13 0 4 7.929 1.588 6.341 2.897 3.030 414 93 11 6 6 23 3 6 6 6 3 0 3 76 32 54 27 29 9
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022* 2.257 5.459.646 1.886 1.886.720 1.452 310.926 61 7.225 171 3.924 719 319 400 70 1 4 29 34 0 0 2 3.135 648 2.487 887 1.370 230 40 7 4 4 9 1 2 4 4 0 0 2 34 17 23 12 13 4
01132 Teelt van groenten onder glas 2022* 700 47.343 57 93.686 119 35.469.430 700 3 1 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1
01133 Teelt van paddenstoelen 2022* 112 2.538 9 2.016 5 5 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022* 6.065 31.625.581 6.065 432.074 850 7.760 4 21.762 554 4.850 28 26 2 32 4 7 3 3 13 0 2 4.790 940 3.850 2.008 1.660 182 50 3 2 1 14 2 4 2 2 3 0 1 40 15 29 14 16 4
0116 Teelt van vezelgewassen 2022* 11 18.794 11 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022* 7.328 1.145.659 1.493 165.109 583 21.527.203 924 11.688 895 394 66 26 40 52 7 18 13 4 5 1 4 276 132 144 102 30 12 63 6 2 5 23 4 9 8 2 4 1 4 50 21 35 24 10 4
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2022* 185 224.967 123 99.365 185 15.460 4 472 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022* 918 17.279 24 54.122 191 21.510.863 918 33 3 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
01193 Teelt van voedergewassen 2022* 6.095 689.448 1.216 10.106 190 880 2 10.871 863 308 24 0 24 38 7 17 7 0 5 0 2 246 116 130 88 30 12 58 4 0 4 20 4 8 5 0 4 0 2 46 18 32 21 10 4
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2022* 130 213.965 130 1.516 17 0 0 312 15 81 42 26 16 11 0 0 5 4 0 1 1 28 14 14 14 0 0 3 2 2 1 2 0 0 2 2 0 1 1 3 2 3 3 0 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 2.178 557.354 503 2.161.516 1.888 23.368.602 432 3.430 99 7.736 4.375 1.690 2.685 905 202 28 495 110 67 0 3 2.456 406 2.050 673 765 612 21 2 2 2 9 3 3 3 2 2 0 2 15 5 12 8 4 4
0121 Teelt van druiven 2022* 60 7.287 12 18.365 60 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022* 1.282 247.033 264 1.642.677 1.282 43.286 15 1.423 56 232 0 0 0 12 4 5 1 0 2 0 0 220 69 151 68 80 3 14 0 0 0 6 2 2 1 0 1 0 0 9 3 7 5 2 2
01241 Teelt van appels en peren 2022* 1.023 211.835 197 1.532.412 1.023 36.106 12 672 21 218 0 0 0 7 2 3 0 0 2 0 0 211 69 142 62 80 0 8 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 5 3 3 2 2 0
01242 Teelt van steenvruchten 2022* 259 35.198 67 110.265 259 7.180 3 751 35 14 0 0 0 5 2 2 1 0 0 0 0 9 0 9 6 0 3 6 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 4 0 4 3 0 2
0125 Teelt van overige vruchten 2022* 550 210.515 160 453.996 446 6.897.424 246 1.828 32 5.631 4.356 1.676 2.680 889 198 23 493 108 65 0 2 386 337 49 4 45 0 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022* 147 113.342 76 230.926 147 787.853 33 1.640 19 580 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 382 337 45 0 45 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022* 144 19.312 21 40.555 66 5.113.587 144 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2022* 217 76.361 60 178.551 217 231.906 27 178 12 5.051 4.356 1.676 2.680 691 0 23 493 108 65 0 2 4 0 4 4 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2022* 42 1.500 3 3.964 16 764.078 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022* 2 414 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2022* 197 74.732 33 9.307 13 16.427.892 171 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022* 87 17.373 32 37.171 87 0 0 145 7 1.873 19 14 5 4 0 0 1 2 0 0 1 1.850 0 1.850 601 640 609 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 3 2 1 2
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022* 4.225 2.087.237 1.319 4.281.557 3.251 26.058.593 1.397 10.633 163 7.815 3.721 1.361 2.360 750 0 34 545 99 37 26 9 3.344 1.318 2.026 1.007 420 599 22 4 2 4 9 0 4 3 2 2 1 5 13 5 11 7 4 6
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022* 4.225 2.087.237 1.319 4.281.557 3.251 26.058.593 1.397 10.633 163 7.815 3.721 1.361 2.360 750 0 34 545 99 37 26 9 3.344 1.318 2.026 1.007 420 599 22 4 2 4 9 0 4 3 2 2 1 5 13 5 11 7 4 6
01301 Teelt van bloembollen 2022* 1.055 1.194.907 520 2.489.811 976 239.868 54 5.709 71 1.322 17 11 6 35 0 1 0 3 0 26 5 1.270 905 365 170 6 189 8 1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 5 2 4 1 2 2
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022* 322 248.603 126 216.217 322 161.711 44 1.147 10 1.612 2 0 2 4 0 1 2 0 0 0 1 1.606 400 1.206 401 402 403 5 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022* 373 7.733 26 26.817 139 5.920.935 373 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022* 633 1.101 10 17.441 69 17.641.829 633 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022* 1.719 419.075 550 1.525.170 1.719 1.561.819 253 3.666 76 4.881 3.702 1.350 2.352 711 0 32 543 96 37 0 3 468 13 455 436 12 7 9 2 1 2 4 0 2 2 1 2 0 3 6 2 5 4 1 2
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2022* 123 215.818 87 6.101 26 532.431 40 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 23.607 5.581.872 4.981 257.726 912 24.378 7 3.637.728 18.794 11.089.687 5.069.180 1.966.665 3.102.515 993.954 77.158 131.143 588.019 153.923 38.112 1.153 4.446 5.026.553 1.507.404 3.519.149 1.522.135 1.469.038 527.976 2.893 1.339 1.186 1.283 1.369 663 991 1.235 1.186 1.050 196 1.054 2.346 1.883 2.188 1.906 1.881 1.356
0141 Melkveehouderij 2022* 14.632 2.187.910 2.898 84.837 467 2.070 3 2.440.806 14.632 119.905 17.829 7.413 10.416 3.787 547 373 2.114 605 110 8 30 98.289 29.393 68.896 31.592 27.255 10.049 325 39 29 32 79 17 27 46 29 21 7 26 268 159 220 157 141 78
01411 Houden van melkvee 2022* 13.757 2.163.817 2.826 84.548 458 2.070 3 2.378.624 13.757 119.884 17.825 7.409 10.416 3.781 547 371 2.112 604 110 8 29 98.278 29.392 68.886 31.590 27.253 10.043 318 38 28 32 77 17 26 44 28 21 7 25 263 158 216 156 140 76
01412 Opfokken jong melkvee 2022* 875 24.093 72 289 9 0 0 62.182 875 21 4 4 0 6 0 2 2 1 0 0 1 11 1 10 2 2 6 7 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 5 1 4 1 1 2
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022* 2.984 517.252 567 25.437 118 5.000 1 1.121.186 2.984 26.460 8.948 4.236 4.712 1.612 11 461 736 297 89 2 16 15.900 4.259 11.641 5.759 4.917 965 105 17 9 12 30 6 10 19 9 5 1 14 85 35 66 33 31 20
01421 Houden van vleeskalveren 2022* 1.259 440.674 396 21.975 80 0 0 1.008.146 1.259 25.881 8.787 4.163 4.624 1.543 0 451 710 289 87 0 6 15.551 4.138 11.413 5.698 4.783 932 32 4 3 3 6 0 4 6 3 3 0 4 26 12 24 16 15 8
01422 Overige vleesveehouderij 2022* 1.725 76.578 171 3.462 38 5.000 1 113.040 1.725 579 161 73 88 69 11 10 26 8 2 2 10 349 121 228 61 134 33 73 13 6 9 24 6 6 13 6 2 1 10 59 23 42 17 16 12
0143 Paardenfokkerij 2022* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022* 2.100 105.294 165 6.547 48 240 1 13.895 562 2.338 127 88 39 173 18 39 67 11 21 4 13 2.038 847 1.191 1.136 33 22 86 13 9 7 51 8 12 18 9 14 3 11 47 21 31 16 9 9
01451 Fokken en houden van schapen 2022* 1.664 21.873 74 1.612 26 0 0 9.298 465 328 43 31 12 90 14 34 18 4 12 1 7 195 135 60 37 17 6 53 8 4 5 31 7 8 9 4 8 1 6 26 14 15 7 6 3
01452 Fokken en houden van geiten 2022* 436 83.421 91 4.935 22 240 1 4.597 97 2.010 84 57 27 83 4 5 49 7 9 3 6 1.843 712 1.131 1.099 16 16 33 5 5 2 20 1 4 9 5 6 2 5 21 7 16 9 3 6
0146 Varkenshouderij 2022* 2.328 1.817.294 972 117.936 198 90 1 37.602 392 10.887.545 5.022.809 1.948.180 3.074.629 985.344 76.582 130.010 582.986 152.471 37.778 1.138 4.379 4.879.392 1.466.511 3.412.881 1.474.309 1.425.500 513.072 2.328 1.262 1.134 1.224 1.198 632 938 1.142 1.134 1.003 184 998 1.903 1.646 1.832 1.676 1.670 1.231
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2022* 533 277.951 212 18.374 44 0 0 7.197 67 3.074.136 2.498.436 1.068.587 1.429.849 539.830 40.565 71.784 321.377 82.862 19.114 935 3.193 35.870 12.362 23.508 10.415 9.733 3.360 533 507 503 482 533 268 419 504 503 457 100 442 145 104 133 116 95 49
01462 Vleesvarkensbedrijven 2022* 1.255 885.243 484 51.053 104 90 1 24.651 260 3.781.517 462.156 101.895 360.261 42.782 1.626 2.636 28.156 8.416 1.784 14 150 3.276.579 992.080 2.284.499 976.949 960.557 346.993 1.255 228 113 226 125 31 79 112 113 90 9 91 1.218 1.019 1.164 1.034 1.054 763
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2022* 540 654.100 276 48.509 50 0 0 5.754 65 4.031.892 2.062.217 777.698 1.284.519 402.732 34.391 55.590 233.453 61.193 16.880 189 1.036 1.566.943 462.069 1.104.874 486.945 455.210 162.719 540 527 518 516 540 333 440 526 518 456 75 465 540 523 535 526 521 419
0147 Pluimveehouderij 2022* 1.535 951.098 374 22.969 81 16.978 1 24.039 221 53.439 19.467 6.748 12.719 3.038 0 260 2.116 539 114 1 8 30.934 6.394 24.540 9.339 11.333 3.868 49 8 5 8 11 0 4 10 5 7 1 5 43 22 39 24 30 18
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022* 701 304.613 150 9.083 44 0 0 11.334 128 40.588 17.531 6.198 11.333 2.812 0 250 1.959 494 102 0 7 20.245 3.220 17.025 6.425 7.379 3.221 34 5 4 5 8 0 3 7 4 5 0 4 28 11 26 14 17 11
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022* 519 577.558 168 10.129 24 16.978 1 9.711 67 11.491 1.936 550 1.386 226 0 10 157 45 12 1 1 9.329 2.368 6.961 2.536 3.843 582 12 3 1 3 3 0 1 3 1 2 1 1 12 8 11 8 11 6
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2022* 262 50.800 44 3.559 11 0 0 2.892 23 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 570 333 168 100 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2022* 53 18.127 12 198 2 0 0 102 3 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 236 221 210 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2022* 28 3.024 5 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2022* 28 3.024 5 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2022* 2.787 2.910.361 1.018 252.482 406 12.780 6 139.902 2.143 163.827 41.899 14.206 27.693 7.469 260 802 4.776 1.145 451 6 29 114.459 35.218 79.241 35.191 33.623 10.427 165 33 26 29 50 10 20 35 26 23 5 22 140 83 119 83 81 53
0150 Gemengd bedrijf 2022* 2.787 2.910.361 1.018 252.482 406 12.780 6 139.902 2.143 163.827 41.899 14.206 27.693 7.469 260 802 4.776 1.145 451 6 29 114.459 35.218 79.241 35.191 33.623 10.427 165 33 26 29 50 10 20 35 26 23 5 22 140 83 119 83 81 53
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw onder glas, totaal
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer